GAZDASÁGI HÍREK

Február 25-ig nyilatkozni kell az iparűzési adóelőleg kedvezményről
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A mikro-, kis- és közvállalkozások 2021. február 25-ig kizárólag a NAV-on keresztül nyilatkozhatnak elektronikusan az iparűzési adóelőleg csökkentésről, amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel.

2021. február 16.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

 

Az előlegfizetési kötelezettséggel rendelkező vállalkozók számára továbbá lehetőség van a 2021. évben fizetendő adóelőlegek 50 százalékos csökkentésére. Erre azonban a vállalkozásnak kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén van lehetősége:

 

    megfelel a KKV törvényben meghatározott feltételeknek azzal, hogy a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint, és

    nyilatkozatot nyújt be a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

 

A legkésőbb 2021. február 25-ig benyújtandó nyilatkozatban a vállalkozónak arról kell nyilatkoznia, hogy

a)    mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
b)    jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Korm. rendelet 1. §-a szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget,
c)    2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, és nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt és az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

 

Az említett nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 21NYHIPA jelű elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

 

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

 

Fontos, hogy amennyiben a vállalkozó székhellyel és akár több telephellyel is rendelkezik, és a telephely(ek) címét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem jelentette be, akkor azt pótolja.

 

Amennyiben a vállalkozó nem jelenti be a telephelyét, telephelyeit az állami adóhatóság felé, akkor a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál a nyilatkozat megtétele esetén sem élhet az adóelőlegek 50 százalékos csökkentésének lehetőségével.

 

A vállalkozó az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontjában előírt – Htv. szerinti telephellyel kapcsolatos – bejelentést a NAV által közzétett, az adózóra irányadó adat- és változásbejelentő lapok, online bejelentések „Telephely bejelentése” rovatában „a telephely Htv. szerinti telephelynek minősül” nyilatkozat jelölésével teheti meg.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó, vagyis a kata szerint adózó vállalkozóknak – akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is – nincs teendőjük, nekik nem kell nyilatkozatot tenni, esetükben az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget.

 

Fontos azt is tudni, hogy ha a vállalkozó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű előleg fizetés lehetőségével. Nyilatkozat és előleg mérséklés hiányában kizárólag a 2021. évi iparűzési adóbevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelhető vissza az adóelőleg különbözet.

 

(Adópraxis Szerkesztőség)

(Lezárva: 2021. február 16.)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR