JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Elfogadásra került a nemzetközi fuvarozás szabályait érintő mobilitási csomag
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az Európai Parlament július 8-án elfogadta az ún. mobilitási csomagot, amelynek célja, hogy javítsák a járművezetők munkakörülményeit, egyértelműsítsék a kiküldött járművezetőkre vonatkozó szabályokat, és fellépjenek a tisztességtelen piaci gyakorlatokkal szemben, ugyanis hiába létezett már ezekre vonatkozó uniós szabályozás, azokat nehéz volt betartatni, és túl sok volt a kiskapu.

2020. július 27.


Az Európai Parlament képviselői július 8-án este az uniós miniszterek által hivatalosan 2020 áprilisában elfogadott formában, változtatások nélkül szavazták meg a mobilitási csomagba tartozó mindhárom jogszabály-módosítást.

 

A csomagot a következő jogszabályok alkotják:
•    a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK rendelet, a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK rendelet, és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló rendelet
•    az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló rendelet
•    a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról, a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló irányelv

 

A reform egyfelől véget vet a közúti szállítási ágazatban tapasztalt versenytorzulásnak, másfelől javítja a járművezetők pihenési körülményeit. Ennek érdekében módosulnak a kiküldetésre, a vezetési és pihenőidőre, valamint a kabotázs – azaz egy adott tagállamban nem honos fuvarozók által végzett alkalmi áruszállítás – követelményeinek betartatására vonatkozó szabályok.

 

Jobb munkakörülmények a járművezetők számára

 

A szabályok módosításának köszönhetően javulnak a pihenés feltételei, és a járművezetők több időt tölthetnek majd otthon. Az új szabályok megerősítik, hogy a rendszeres heti pihenőidőt, ami legalább 45 óra, ezentúl nem lehet a vezetőfülkében tölteni, ehelyett a munkáltatónak megfelelő szállásról kell gondoskodnia.

 

A fuvarozó cégeknek úgy kell majd megszervezniük a nemzetközi áruszállítást végző járművezetők munkáját, hogy a sofőrök rendszeres időközönként (a munkabeosztástól függően három vagy négy hetente) haza tudjanak menni.

 

Ehhez persze fontos, hogy a járművezetők megbízható módon rögzítsék az olyan adatokat, mint például a gépjárművek határátkelési helye és ideje. Ebben segít majd az intelligens menetíró készülék.

 

A sofőrök kiküldetése

 

Az új szabályok egyik fő célja, hogy jobb szociális és munkakörülményeket teremtsenek a sofőrök számára, miközben biztosítják a fuvarozók számára a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságát.

 

A reform megszabja, hogy a járművezetőkre milyen esetekben nem érvényesek a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályok, mikor nem tartoznak bele a kiküldött munkavállalók kategóriájába. Kiküldött munkavállalónak számít az, aki a munkáltató kérésére ideiglenesen valamely más országban látja el a feladatát.

 

A szabályok emellett tisztázzák, hogy a gépjárművezetők miként részesülhetnek az „ugyanazon helyen elvégzett ugyanolyan munkáért ugyanolyan bért kell fizetni” elv jelentette előnyökből.

 

Tisztességesebb verseny és az illegális gyakorlat visszaszorítása

 

A határátlépést rögzíteni fogják a járművek tachográfjai, így nehezebb lesz ezzel csalni. Ugyanazon ország területén belül ugyanazon járművel végzett két kabotázsművelet között kötelező lesz majd négy napot várakozni, hogy ne legyen mód rendszerszerű kabotázsra.

 

A postafiókcégek (amelyeket azért hozzák létre, hogy hasznot húzzanak a tagországok közötti bérkülönbségekből) felszámolása érdekében a közúti árufuvarozó cégeknek hitelt érdemlően kell tudniuk bizonyítani, hogy tényleges tevékenységet végeznek abban az országban, ahol bejegyezték őket. Gépjárműveiknek nyolc hetente vissza kell térniük a cég központi telephelyére.

 

Ami a kabotázst, vagyis a fuvarozó saját országán kívüli, egy másik tagállam nemzeti piacán végzett szállítást illeti, érvényben maradnak a mostani szabályok, amelyek szerint 7 napon belül legfeljebb 3 szállítási művelet végezhető. A szisztematikus kabotázs megelőzéséért azonban 4 napos úgynevezett várakozási időszak kerül bevezetésre, csak ezt követően lehet ugyanannak az országnak a területén ugyanazon járművel kabotázsműveletet végezni. Ennek ellenőrzéséhez nagyon fontos a tagállamok közötti együttműködés és az információk megosztása a hatóságok között.

 

Ezeket a szabályokat kiterjesztik a nemzetközi fuvarozásban használt kisteherautókra (a 2,5 tonnát meghaladó könnyű haszongépjárművekre) is.

 

Egyenlő díjazási feltételek a járművezetők kiküldetésének egyértelmű szabályozásával

 

A módosításoknak köszönhetően nem lehet majd többféleképpen értelmezni a szabályokat, és így várhatóan megszűnnek a járművezetők díjazásában tapasztalt méltánytalanságok. Ezentúl egyértelműen kiküldési helyzetnek minősül a kabotázs és a nemzetközi áruszállítás. Kivételt képez ez alól, ha a jármű be- vagy kirakodás nélkül halad át egy országon (tranzit), és ha csak két ország között végez szállítást (kétoldalú szállítás), még ha közben kétszer meg is áll be- vagy kirakodás céljából.

 

Következő lépések

 

Az elfogadott szabályok a következő hetekben, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésük után lépnek hatályba.

A kiküldetésre vonatkozó szabályokat az irányelv hatálybalépését követő 18 hónap elteltével kell alkalmazni. A pihenőidőre és a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok a rendelet közzétételét követő 20. naptól alkalmazandók. A járművek visszatérésével és a piacra jutás szabályaival kapcsolatos egyéb módosítások a piacra jutásról szóló rendelet hatálybalépését követő 18 hónap elteltével válnak alkalmazandóvá.

 

(www.europarl.europa.eu)

 

Lezárva: 2020. július 13.

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR