SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Adatszolgáltatás és a számlázó programmal kiállított számla
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2020. július 1. mérföldkő lesz az általános forgalmi adózásban. Ettől az időponttól jelentősen változnak a számlaadat-szolgáltatás szabályai. A határidő közeleg, de még számos kérdés merül fel mind a könyvelők, mind a vállalkozások részéről. Cikkünkben összefoglaltuk a számlázó programmal kiállított számlákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség szabályait.

2020. június 17.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2020. július 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a számlázó programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adóalany elektronikus módon köteles adatszolgáltatást teljesíteni a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról.

 

A kötelezettség teljesítéséhez alapvetően szükséges annak ismerete, hogy mi minősül számlázó programnak. Erre a kérdésre a választ a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Számlarendelet) értelmező rendelkezése adja meg, mely szerint számlázó program a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is.

 

A Számlarendelet szerint a számlázó programmal szemben – egyebek mellett – követelmény, hogy biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának az adóhatóság részére történő továbbítását.

 

Az adatszolgáltatást tehát a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak, programfunkciónak, programmodulnak emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell teljesítenie.

 

A számlázó programnak a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az adóhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton kell továbbítania az adóhatóság részére legalább az Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmat. Az adatszolgáltatás teljesítésének tehát feltétele, hogy a számlázó program internetes hálózatra kapcsolódjon. Internetkapcsolat nélkül az azonnali adattovábbítási követelménynek az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany nem fog tudni eleget tenni.

 

A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az előírt követelményeknek megfelelően történt a benyújtása, és a sikeres feldolgozást az adóhatóság rendszere visszaigazolta. Ha a visszaigazolás alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, akkor a hiba elhárítását követően az adatszolgáltatást meg kell ismételni. Előfordulhat, hogy az adóhatóság rendszere sikeres feldolgozásra vonatkozó visszaigazolást küld, de az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany észleli, hogy hibás adatszolgáltatás történt. Ilyen esetben az adatszolgáltatást a hiba elhárítását követően meg kell ismételni, azzal, hogy az ismételt adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az adóhatóság rendszerében jóvá kell hagynia.

 

A Számlarendelet lehetőséget biztosít arra, hogy hibás adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany a javított adatszolgáltatást az adóhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével teljesítse.

 

Ha a hibás adatszolgáltatás észlelésének napjától számított 3 munkanapon belül a hiba elhárítása nem történik meg, akkor az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az adatszolgáltatást a hiba elhárulásáig a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével köteles teljesíteni.

 

Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, akkor a számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége megszűnését követő 24 órán belül kell az adóhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

 

Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem továbbítja a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az adóhatóság részére, akkor az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az adattovábbítási kötelezettséget elektronikus úton teljesíteni.

 

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége eléri a 48 órát, akkor ezt a tényt az adóhatóság rendszerében legkésőbb a 48 órás időtartam leteltekor jelezni kell, és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül kell az adóhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internetszolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az adóhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig, míg az üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll.

 

Figyelem!
 

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany által használt számlázó program nem alkalmas a Számlarendelet szerint az adattovábbítási kötelezettséget teljesíteni, akkor megfontolandó az alkalmazott számlázó program olyan verziójára vagy olyan más számlázó program alkalmazására áttérni, amely eleget tesz a Számlarendelet szerinti követelményeknek. A piacon számos olyan számlázó program elérhető, amely alkalmas a számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget a Számlarendelet szerint teljesíteni, de használható a NAV Online Számlázó programja is, amely az Online Számla rendszeren belül található meg, és használata ingyenes.

 

(Adópraxis Szerkesztőség)

 

Lezárva: 2020. június 16.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR