GAZDASÁGI HÍREK

Meghosszabbodott a helyi iparűzési adó bevallásának és befizetésének határideje
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A helyi iparűzési adó bevallásának és befizetésének határideje a 140/2020. Korm. rendelet alapján meghosszabbításra került. Érdemes végiggondolni, hogy milyen hatással jár a bevallás benyújtásának az eredeti határidőt, azaz 2020. május 31. napját követő benyújtása.

2020. június 02.

A Magyar Közlöny 2020. április 21-i számában kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, melynek 1. § (4) bekezdése szerint az adózók a rendelet hatályba lépésének napja, azaz 2020. április 22. napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségüket, és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségüket, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik.

 

Az adózók természetesen dönthetnek úgy is, hogy az érintett bevallásukat annak „eredeti” határidejéig (2020. június 2.) nyújtják be, és nem élnek a meghosszabbított határidő lehetőségével.

 

A helyi iparűzési adó bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályozás a Korm. rendelet kihirdetését követő napon lépett hatályba. Ennek megfelelően 2020. április 22-től az adózóknak elegendő a helyi iparűzési adóbevallásukat (egyéb szervezeteknek a nyilatkozatot) 2020. szeptember 30-ig elküldeni az önkormányzati adóhatóság részére. Az adót (adókülönbözetet) eddig az időpontig kell megfizetni.

 

Érdemes kiemelni, hogy azon adózók esetében, akik a bevallási kötelezettségüknek 2020. április 22-e előtt eleget tettek, ám az adófizetési kötelezettségüknek nem, de az adófizetési kötelezettség eredeti esedékessége 2020. április 22. és szeptember 30. napja közé esik, a Korm. rendelet szabályai alapján 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik az adófizetési kötelezettségüket. Ehhez hasonlóan, a 2020. szeptember 30-i éves adófizetési határidő vonatkozik azokra az adózókra is, akik a bevallásukat az eredeti esedékességet követően, de még 2020. szeptember 30-át megelőzően nyújtják be.

 

Azoknak az adózóknak, akiknek rendelkezésére állnak a helyi iparűzési adókötelezettség megállapításához szükséges adatok, azok a helyi iparűzési adóbevallást bármikor elkészíthetik és benyújthatják. Számukra javasolt is 2020. szeptember 30. napját megelőzően, a minél hamarabb történő benyújtás, amennyiben annak elkészítésében és beküldésében az adózó nincs akadályoztatva. Azon adózóknak különösen indokolt lehet a bevallás korábban történő benyújtása, akik az adóévre több előleget fizettek, mint a megállapított adójuk (ők adóvisszaigénylésre jogosultak, ha nincs más adótartozásuk), és ezt az összeget mielőbb vissza szeretnék igényelni. A visszaigényelhető összeget a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az adózás rendjéről szóló törvény által az adóbefizetésre előírt eredeti esedékességtől (2020. június 2.) számított 30 napon belül utalja ki az adóhatóság.

 

A helyi iparűzési adóról szóló bevallás 2020. szeptember 30. napját megelőző benyújtása azért is indokolt, mert a 2020. évi adókötelezettség teljesítésére él a 2020. szeptember 30-i halasztás lehetősége, ám az adóelőleg fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes, függetlenül attól, hogy az adóbevallás 2020. szeptember 15-e előtt, vagy után kerül benyújtásra.

 

A 140/2020. Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, amennyiben az adózó az iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor (azaz a naptári évvel azonos üzleti éves adózók esetében 2020. szeptember 15-én) az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni.

 

A Korm. rendeletben említett „előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-összeg” a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első részletét időben megelőző előleg-összeg, ami nem más, mint az előző adóelőlegfizetési időszak második előleg-részlete. Ez a naptári évvel azonos üzleti éves adózó esetében a 2020. március 15-re bevallott összeggel kell, hogy megegyezzen.

 

Ha a vállalkozó a helyi iparűzési adóra vonatkozó adóbevallását és adóelőleg-bevallását nem nyújtja be 2020. szeptember 15-ig, akkor esetében a korábban bevallott adóelőleget kell bevallott adóelőlegnek tekinteni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

 

A 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előlegbevallásának 2020. szeptember 15-ét követően történő benyújtása esetén a 2020. szeptember 15-én fizetendő (már elvileg megfizetett) első adóelőleg-összegként a 2020. március 15-én esedékes összeggel azonos összeget kell bevallani (a bevallásban feltüntetni).

 

A Korm. rendeletből az is következik, hogy ha a naptári évvel azonos üzleti éves adózó 2020. szeptember 15-ig benyújtja a 2019. adóévről szóló bevallását (és a 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előlegbevallását), akkor neki a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint, és nem a 140/2020. Korm. rendelet szerinti szabályok alapján kell az adóelőleg összegét megállapítani és bevallani.

 

A fentiek természetesen irányadóak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozókra is, ha a 2020-ban induló előleg-fizetési időszakuk első előleg-fizetési esedékessége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a közé esik.

 

dr. Németh Ildikó
jogász és adótanácsadó

 

Lezárva: 2020. május 27.

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

27

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR