JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2020. március 23-29.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2020. március 31.

1.   A pénzügyi szolgáltatások ügyfél-hitelesítési szabályait módosítja a bankkártyával történő érintéses fizetések (PayPass) egészségügyi biztonsága növelése érdekében kihirdetett kormányrendelet. Az így történő vásárlások során eddig alkalmazott erős ügyfél-hitelesítést (PIN kód) a pénzügyi szolgáltató csak akkor alkalmazhatja, ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege (értékhatára) nem haladja meg a tizenötezer forintot. (60/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

 

2.   Kihirdették a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályait megállapító kormányrendeletet. A rendelet meghatározott vállalkozói körre vonatkozó szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli mentességet vezet be június hónapig. A járulékfizetési kötelezettséget eddig az időpontig úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni. Mentesülnek a meghatározott körbe tartozó vállalkozások a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól is. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke szintén harmadával csökken. (61/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám, 68/2020 (III. 26.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 55. szám)

 

3.   A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott - kormányrendeletben meghatározott - egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik. A gyermekgondozási díjra vagy gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell, azzal, hogy ezen időpontig más támogatás nem vehető igénybe. A gyermekgondozást segítő ellátásra fennálló jogosultság esetében a veszélyhelyzet fennállása alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e. (58/2020 (III. 24. ) Korm. rendelet, 59/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

 

4.   Bírósági és adóhatósági végrehajtások szabályai is módosulnak a veszélyhelyzetre való tekintettel. A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható, ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt nem lehet foganatosítani azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet. A végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt szintén a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet intézkedni. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtások felfüggesztésre kerülnek, a végrehajtáshoz való jog elévülése nyugszik ezen időpontig. (57/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

 

5.   Kihirdették a hiteltörlesztésekre vonatkozó fizetési moratórium részletszabályait. A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.  A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztő részletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési haladék lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztő részlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztő részletek összegét. A fizetésre vonatkozó kedvezményeket a Nemzeti Eszközkezelő Program Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet- és bérletidíj - fizetési kötelezettségére is megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. év végég nem élhet felmondási jogával. (62/202 (III. 24.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 52. szám)

 

6.   Kormányrendelet szabályozza a koronavírussal kapcsolatos kutatásba bevonásra kerülő személyek beleegyezésével és tájékoztatásával összefüggő kérdéseket. (63/2020 (III. 24.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 52. szám)

 

7.   Kiviteli tilalmat rendeltek el a koronavírus elleni hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekre. A tilalom bármely üzletszerű forgalmazási tevékenységre vonatkozik. (64/2020 (III. 25.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 53. szám)

 

8.   Szabályozásra került a Magyar Élemiszerkönyvben a füstölt fűszerpaprika-őrlemények fogalma és minőségi követelményei. (8/2020 (III. 25. ) AM rendelet, Magyar Közlöny 54. szám)

 

9.   Módosították az egészségügyi szakképzés szabályait a veszélyhelyzetre vonatkozólag. Veszélyhelyzet idején gyakorlati vizsga a jelölt elsődleges képzési helyén is lefolytatható és annak teljesítését a szakvizsga jellege szerinti szakvizsgával rendelkező főorvosa is igazolhatja. (13/2020 (III. 25. ) EMMI rendelet, Magyar Közlöny 54. szám)

 

10.  Rendkívüli szabályokat vezettek be a gyógyszerforgalmazás és gyógyszerek engedélyeztetése és alkalmazása területén a koronavírus elleni védekezés érdekében. Így nem szükséges a gyógyszertörvényben megkövetelt engedély bizonyos hatóanyaggal rendelkező gyógyszerek koronavírus megbetegedések kezelése érdekében történő felhasználásához. Az engedélyhez nem kötött gyógyszerrendelés, illetve –alkalmazás tekintetében a kezelőorvos csupán bejelentési kötelezettséggel tartozik. (67/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 55. szám)

11.  Kormányrendeletben állapították meg a felnőttképzés veszélyhelyzetben alkalmazandó különös szabályait. Ennek értelmében a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt kontaktórás képzés nem tartható, és szakmai vizsga nem szervezhető. A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés - kivételekkel -kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. (70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 55. szám)

 

12.   Kijárási korlátozást vezettek be koronavírus megfékezése érdekében. Megsértése szabálysértés, mely pénzbüntetéssel szankcionálható. (71/2020 (III. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 56. szám)

 

13.   A veszélyhelyzetre való tekintettel a belügyminiszter kórházparancsnokokat rendelhet ki a fekvőbeteg ellátás egészségügyi készleteinek megóvása érdekében. A kórházparancsnok hatásköre korlátozott, orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést. (72/2020 (III. 28.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 57. szám)

Dr. Nemessányi Attila

LexPraxis Szerkesztőség

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR