GAZDASÁGI HÍREK

Azonnali gazdasági intézkedések a koronavírus hatásainak enyhítése érdekében
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Kormány 2020. március 18-án kihirdetett, és 2020. március 19-én hatályba léptetett Kormányrendeletében azonnali gazdasági intézkedésekről döntött a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. Cikkünk összefoglalja az azonnali döntéseket.

2020. március 19.

 

1.    Munkáltatói közterhek törlése

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól.

 

Az intézkedés várhatóan a 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adó és a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás alól fogja mentesíteni a munkáltatókat.

 

2.    Munkavállalói járulékok csökkentése

 

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.

 

Az intézkedés a fentiek szerint mentesíteni fogja a munkavállalók munkabérét a 10 százalékos nyugdíjjárulék, a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék alól. Ennek következtében a munkavállalókat megillető járulékalapot képező jövedelmek után kizárólag a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megállapítani, de annak maximális havi mértéke 7710 forint lesz.

 

3.    Turizmusfejlesztési hozzájárulás törlése

 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni.

 

4.    Katás taxisok adójának törlése

 

A kata hatálya alá tartozó, személyszállítási szolgáltatást végző adózók a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek az adófizetési kötelezettségük alól.

 

5.    Munkajogi változások

 

A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy

–    a munkavállaló számára otthoni munkavégzést és távmunkavégzést egyoldalúan elrendeljen,
–    a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megtegye,
–    a közölt munkaidő-beosztást azonnali hatállyal módosítsa.

Ezekre az intézkedésekre abban az esetben is lehetősége van a munkáltatónak, ha kollektív szerződés eltérően rendelkezik.

A Kormányrendelet általánosságban kimondja, hogy a munkáltató és a munkavállaló a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

 

6.    Bérleti szerződésekre felmondási és bérleti díj emelési tilalom

 

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. Ezen bérleti szerződések tekintetében a bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.

 

7.    Fogyasztói hitelek THM-jének maximalizálása

 

A Kormányrendelet hatályba lépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékét.

 

8.    Üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségre fizetési moratórium

 

A veszélyhelyzet fennállása alatt az üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződések, illetve pénzügyi lízingszerződések esetén az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségének teljesítésére 2020. december 31-éig fizetési haladékot kap, ha a felek eltérően nem rendelkeznek. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.
A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések 2020. december 31-éig meghosszabbodnak.
E rendelkezéseket a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

 

Figyelem!

Az ismertetett változások egyelőre döntések. A Kormányrendeletben kihirdetett rendelkezésekkel kapcsolatos további részletszabályokat a Kormány rendeletekben fogja meghatározni.

 

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR