JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2020. február 24-március 1.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2020. március 09.

1.    Módosították a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló kormányrendeletet. Bevezetésre kerül a köznevelési intézmények vezetőinek adható ösztönzési keresetkiegészítés, mely az iskola intézményvezetőjének mérlegelés alapján egy tanévre, nevelési évre vagy naptári évre szóló, havi rendszerességgel fizetett, legfeljebb a vetítési alappal azonos összeg lehet. (24/2020 (II. 24.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 28. szám)

 

2.    Kis mértékben változtak a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, visszafizetésének valamint a támogatási keretösszeg megállapításáról szóló szabályok. (25/2020 (II. 25.) Korm. rendelet, 26/2020 (II. 25.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 29. szám)

 

3.    Költségfeljegyzési jog illeti meg a jövőben a felet a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti nemperes eljárásban is. A közigazgatási perrendtartást érintő változás, hogy közigazgatási szervnek a keresetlevél bírósághoz történő továbbítására a keresetlevél benyújtásától számított 30 nap áll majd rendelkezésre. A járási (fővárosi hivatal) eljárásában hozott cselekmény esetén a hivatal a keresetlevelet a fővárosi és megyei kormányhivatal útján terjeszti fel a bírósághoz. (2020. évi I. törvény, Magyar Közlöny 30. szám)

 

4.    Kihirdették a borpromóció állami támogatásáról szóló miniszteri rendeleteket.  Támogatás igényelhető minden olyan program megvalósításához, amely az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek versenyképességének javítását, megismertetését és promócióját célozza. (2/2020 (II. 28.) AM rendelet, 3/2020 (II. 28.) AM rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

5.    A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló agrárminiszteri rendelet értelmében a tejtermelő, illetve tejforgalmazó adatszolgáltató köteles a meghatározott piaci jelentés havi adatait, elektronikus úton a szakmaközi szervezet honlapján közzétett címre megküldeni. (4/2020 (II. 28.) AM rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

6.    Március 15-től emelkedik a tehergépjárművek megtett úttal arányos útdíja az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló rendelet módosítása következtében. (8/2020 II. 28.) ITM rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

7.    A külgazdasági és külügyminiszter rendeletben szabályozta a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység formáit. (5/2020. (II. 28.) KKM rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

8.    Több, a Nemzeti Földügyi Központ körzeti erdőtervezési feladatainak megkezdéséhez szükséges kormányrendeletet módosítottak. A Központ, a március 1-jétől, mint erdészeti hatóság jár el a miniszter helyett számos erdészeti igazgatással kapcsolatos ügyben. (29/202 (II. 28.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 32. szám)

 

9.    A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének, feladat- és hatáskörének változásával összefüggő kormányrendeletek módosultak március 1-jétől. A kormányhivatalok hatósági feladatait érintő egyik változás, hogy kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője. A módosítás kimondja továbbá, hogy a jegyzői építésügyi feladatok átvétele során átvételre kerülő jegyzői építésügyi igazgatási feladatok tekintetében a kormányhivatal a feladatot ellátó települési önkormányzat jogutódja. Fontos átmeneti rendelkezés, hogy amennyiben a módosítások következtében fellebbezés kizárttá válik, a fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le. (30/2020 (II. 29.) Korm. rendelet, 31/2020 (II. 29.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 33. szám)

 


Dr. Nemessányi Attila

LexPraxis Szerkesztőség

 

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR