JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2020. február 3-9.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2020. február 24.


1.    Módosultak egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek.   A szenvedélybetegek közösségi ellátásában és az alacsonyküszöbű ellátásban dolgozó szakemberek szaktudásának növelése érdekében a módosítás bevezeti a foglakoztatás feltételeként meghatározott kötelező képzést. Mentesül a képzési kötelezettség alól az a személy, aki szenvedélybetegek közösségi ellátásában vagy alacsonyküszöbű ellátásában egy évnél hosszabb foglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkezik. A  létszám- és képesítési előírások ugyanakkor rugalmasabbá válnak, a hajléktalan ellátás külső férőhelyei vonatkozásában a dokumentációs kötelezettséggel járó adminisztrációs terhek csökkennek. (4/2020 (II. 4.) EMMI rendelet, Magyar Közöny 19. szám)

 

2.    Újraszabályozták a munkahelyek kémiai biztonságának munkavédelmi szabályait a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló uniós irányelvnek megfelelően. A rendelet a munkahelyen jelen lévő vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes keverékek expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedéseket, köztük a  munkahelyi levegőben megengedett foglalkozási expozíciós határértékeket határozza meg. A rendelet külön mellékletben iránymutatást ad a fém-ólom és az ólom ionos vegyületei expozíciójával járó tevékenységekről. (5/2020 (II. 4.) ITM rendelet, Magyar Közlöny 19. szám)

 

3.    Kihirdették az új szakképzési törvénnyel módosított felnőttképzési törvény végrehajtási szabályait. Az új kormányrendelet rendelkezik többek között felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges bejelentés és engedély részletes feltételeiről, a  bejelentés, illetve az  engedély megadása iránti kérelem adattartalmáról, benyújtásának és elbírálásának részletes szabályairól, a vagyoni biztosíték formáiról és mértékéről, személyi és tárgyi feltételekről, felnőttképző dokumentum- és nyilvántartásvezetési kötelezettségéről valamint a felnőttképzők ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. (11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, Magyar Közöny 20. szám)

 

4.    Megjelent az új szakképzési törvény végrehatási rendelete is. A szakképzés finanszírozása során  az  önköltség szakmánként alkalmazandó és az alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját a  kormányrendelet határozza meg. A kormányrendelet újraszabályozza a  szakképzésért felelős miniszter egyedi döntése alapján korábban képzésre, valamint tanműhely létesítésére és fejlesztésére biztosított támogatások rendszerét. A  jövőben a  képzési alaprészéből – erre irányuló támogatási kérelem alapján – a  képzőközpont részére támogatás nyújtható szakirányú oktatási célt szolgáló tanműhely létesítéséhez, illetve tanműhelyben folytatott szakirányú oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez a  szakképzésért felelős miniszter döntése alapján. A  szakképzési hozzájárulásra kötelezett részére támogatás nyújtható a saját munkavállaló részére szervezett,munkahelyteremtéshez kapcsolódó képzés vagy munkahelyteremtéshez nem kapcsolódó, adott szakmai területen új technológiák alkalmazására felkészítő képzés támogatásához. A kormányrendelet meghatározza a támogatás mértékének meghatározása során értékelésre kerülő szempontokat. (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 20. szám)

 

Dr. Nemessányi Attila

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR