GAZDASÁGI HÍREK

A kapcsolt vállalkozási viszony minősítése, ha változik a kapcsolat
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A társasági adó alapjának meghatározásakor előfordulhat, hogy adóalap növelő tételt kell figyelembe venni, ha a bevétel olyan személytől származik, akivel az adózó kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Ha a kapcsolt vállalkozási viszony mind a szerződéskötéskor, mind a teljesítéskor, mind az ellenérték megfizetésekor fennáll, akkor nem kérdéses az adóalap módosítására vonatkozó szabály alkalmazása. De mi a teendő abban az esetben, ha a kapcsolt vállalkozási viszony megváltozik?

2020. február 13.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tao tv.) 18. §-a szerint azok a kapcsolt vállalkozások, akik egymás közötti szerződésükben, megállapodásukban (általános forgalmi adó nélkül számítva) magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár), azok a társasági adóalap megállapítása során kötelesek az adózás előtti eredményüket a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel módosítani.

 

Előfordulhat, hogy a szerződő felek a szerződéskötés időpontjában kapcsolt vállalkozási viszonyban állnak egymással, de ez utóbb megváltozik. Ilyen esetben a még folyamatban lévő ügyleteikkel összefüggésben attól függően kell alkalmazni a Tao tv. 18. §-a szerinti rendelkezéseket, vagyis vizsgálni a szokásos piaci ártól eltérő áralkalmazást és felmerülés esetén módosítani az adózás előtti eredményt, hogy a felek az adott szerződést egymással kapcsolt vállalkozásokként kötötték-e vagy sem. A minősítés szempontjából tehát a szerződéskötés (a szerződési feltételek kialakításának, rögzítésének) időpontja a meghatározó, függetlenül a szerződés szerinti teljesítés, illetve az ellenérték kiegyenlítése időpontjától. E szerint adott szerződéses ügylet kapcsán, ha annak megkötésekor a felek egymás kapcsolt vállalkozásai voltak, akkor a Tao tv. hivatkozott rendelkezése akkor is irányadó, ha a későbbi teljesítés, illetve fizetés időpontjában a felek már nem állnak kapcsolt vállalkozási viszonyban.

 

Bár az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 2020. január 1-jétől már nem alkalmazható, ettől függetlenül érdemes megemlíteni, hogy a 2019. december 31. napjáig hatályos, egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 5. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eva alapjának megállapításakor az összes bevételt meg kellett növelni az adóévben megszerzett olyan bevétel összegével, amelynek fizetésére (teljesítésére) olyan személy volt köteles, amellyel az eva alany a Tao tv-ben meghatározott kapcsolt vállalkozási viszonyban állt. Ha tehát a teljesítés és a számlázás a kapcsolt felek között létrejött szerződés alapján – függetlenül attól, hogy már nem kapcsolt vállalkozások között – történt, akkor a bevételt az eva alapjának megállapításakor kétszeresen kellett figyelembe venni.

 

Amennyiben tehát a kapcsolt viszony nem áll fenn az adóév egészében, azt kell vizsgálni, hogy abban az időszakban, amikor a felek kapcsoltak voltak, történt-e közöttük szerződés, megállapodás. Ebből az is következik, hogy a szerződéskötéskor kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló felekre akkor sem vonatkoznak a hivatkozott törvényhelyi rendelkezések, ha a szerződés teljesítésekor, az ellenérték kiegyenlítésekor már egymás kapcsolt vállalkozásainak minősülnek. Amennyiben azonban – mint kapcsolt vállalkozások – a szerződésüket később módosítják, akkor alkalmazni kell a fent részletezett előírásokat.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

 

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR