SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A katás vállalkozás bizonylatolási és nyilvántartási kötelezettségéről
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A kata szerint adózó vállalkozás mentesül a klasszikus könyvvezetési kötelezettség alól, mivel a vállalkozásnak a tételes adóval összefüggő nyilvántartási kötelezettségét a Kata tv. rendelkezései szerint kell teljesítenie. Ugyanakkor a kata szerint adózó adóalany esetében is felmerülhetnek további nyilvántartási kötelezettségek.

2019. december 18.

A Kata tv. rendelkezése szerint a kata szerint adózó adóalany a nyilvántartási kötelezettségét vagy egy bevételi nyilvántartás vezetésével, vagy az általa kiállított valamennyi bizonylat (például nyugta, számla) teljes körének megőrzésével teljesíti. A bizonylatok kiállítására vonatkozóan a Kata tv. 12. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerinti nyugtát vagy számlát kiállítani, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti azt, hogy „kisadózó”. Ennek elmaradása esetén a vállalkozás mulasztási bírsággal sújtható. Az említett szövegrész feltüntetésének elsősorban azért van jelentősége, mivel a számlát befogadó adózót a Kata tv. adatszolgáltatásra kötelezi, amelyet ezen adat hiányában nem tudna teljesíteni.

 

A nyugták, számlák teljes körének megőrzésével a kata szerint adózó adóalany csak akkor teljesíti nyilvántartási kötelezettségét, ha e bizonylatok mindegyike hitelesen tartalmazza a rajta feltüntetett bevétel megszerzésének az időpontját. Mivel kata adóalany esetében a megszerzett bevételnek a százalékos mértékű adó szempontjából van jelentősége, ezért az adóalany által vezetett bevételi nyilvántartásnak olyannak kell lennie, amely alkalmas a százalékos mértékű adó alapjának és összegének megállapítására, továbbá a százalékos adó alóli mentesülés megállapítására és ellenőrzésére.

 

Fontos szabály, hogy a bevételi nyilvántartásban adatot rögzíteni, módosítani és törölni csak bizonylat alapján lehet, valamint a már rögzített adatot módosítani vagy törölni is csak úgy lehet, hogy az eredeti adat a módosítást, illetve a törlést követően is megállapítható legyen. A kata szerint adózó adóalany elsősorban az általa kiállított számlával vagy nyugtával támasztja alá bevételi nyilvántartását, de előfordulhat, hogy a bevételi nyilvántartást más (akár nem az adóalany által kiállított) bizonylattal kell alátámasztani (például kamat vagy állami támogatás esetén). Ennek megfelelően, a bevételi nyilvántartást alátámasztó, de számlának vagy nyugtának nem minősülő bizonylat esetében is teljesülni kell a számviteli bizonylatokra előírt minden feltételnek. Ilyen dokumentum lehet minden olyan okmány (szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat), amely gazdasági esemény nyilvántartását támasztja alá, ha minden rajta feltüntetett adat alakilag és tartalmilag hiteles, megbízható és helytálló, valamint maga az okmány is áttekinthető és érthető.  

 

Például, ha a masszőr a számla kiállítását követően kap a vendégtől borravalót, akkor – mivel a kapott borravaló összege az általános forgalmi adóról szóló törvény tekintetében nem minősül termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének – a borravaló összegéről egyéb adóügyi bizonylatot is kiállíthat.

 

dr. Kiss Mariann
tájékoztatási kiemelt szakreferens
NAV Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

 

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

27

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR