GAZDASÁGI HÍREK

Átalakul a szakképzés rendszere
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Benyújtotta az Innovációs És Technológiai Minisztérium az új szakképzési törvényre vonatkozó javaslatát az Országgyűlésben. Ha elfogadják a képviselők a törvényt, lényegesen megváltozik – osztrák mintára - a szakképzés rendszere 2020/2021 – es tanévtől.

2019. november 04.

Fontos változás, hogy a törvényjavaslat az Országos Képzési Jegyzék helyébe a szakmajegyzéket, mint a szakmák hivatalos állami regiszterét állítja, meghagyja a szakmai és vizsgakövetelmények helyébe lépő, de új szerkezetű képzési és kimeneti követelményeket és megszünteti a szakképzési kerettantervet. A szakmák körét a Kormány rendeletben közzétett szakmajegyzékben határozza meg. A szakmajegyzék a korábbi Országos Képzési Jegyzék, illetve az abban közzétett szakképesítések és részszakképesítések helyébe lépő olyan szakmákat, valamint azok leíró adatait tartalmazza, amelyek kizárólag a szakképző intézményben oktathatók. A szakmajegyzékben nem szereplő, de az adott gazdasági ágazat által szükségesnek ítélt képzések (pl. a korábbi Országos Képzési Jegyzékből kikerülő egyes szakképesítések, illetve részszakképesítések) a továbbiakban szakmai képzés keretében szervezhetők meg. A szakmai képzés felnőttképzés keretében végzett szakképzés. Szakmai képzést a felnőttképző végezhet, ha a felnőttképzési tevékenység folytatásának jogát megszerezte. A szakmai képzések listája nem kerül jogszabályban meghatározásra, az a gazdaság igényei szerint bármikor változhat.

 

A törvény jelentős újítása, hogy a szakképzéshez kapcsolódó sajátos vizsgák, így a szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga és a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsga – a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző helyett – nemzetközi szabvány szerint akkreditált vizsgaközpontnál tehető.

 

A szakképzés alapvető helye a szakképző intézmény lesz, mely formáját tekintve lehet technikum és szakképző iskola, és amelyek a korábbi szakgimnáziumok és szakközépiskolák helyére lépnek. A szakképző intézmény a szakképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrum részeként működik, ám szemben a korábbi szabályozással, a törvény lehetővé teszi a Kormány más tagjának is, hogy szakképző intézmény alapítását és fenntartói jogának gyakorlását szakképzési centrum részeként vagy attól függetlenül is.

 

Az ötéves képzést adó technikum elsődleges szerepe – a szakképző iskola mellett - a szakirányú oktatás és az annak megfelelő továbbtanulásra való felkészítés, míg másodlagosan az érettségi vizsgára a szakmai vizsgával párhuzamosan történő felkészítés, egyesítve a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A három éves szakképző iskola főszabály szerint kizárólag a szakma megszerzését biztosítja.

 

A korábbi szabályozással ellentétben a szakképző intézmény valamennyi alkalmazottja – így az oktató is – a jövőben nem közalkalmazotti, hanem munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll az intézménnyel.  A foglalkoztatási jogviszonyváltásból fakadóan azonban a törvényjavaslat előírja, hogy az alkalmazott számára a munkabér legalább olyan mértékben kerüljön megállapításra, amely nem eredményez a korábban számára járó illetményhez képest alacsonyabb bérszínvonalat.

 

A törvényjavaslat különbséget tesz tanuló és képzésben részt vevő személy között. A tanuló a szakképzésben tanulói jogviszonyban, a képzésben részt vevő személy szakképzési jogviszonyban vehet részt az oktatásban. A szakképzési jogviszonyban – a tanulói jogviszonytól eltérően – a szakképző intézmény és a képzésben részt vevő személy szakképzési szerződést köt.
 

A szakmai oktatás magában foglalja az ágazati alapoktatást és a szakirányú oktatást, valamint a közismereti oktatást. Az ágazati alapoktatás a törvény új intézménye. Ennek keretében a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzés első részében az adott ágazat közös szakmai tartalmait tanulja. Az ágazati alapoktatásra kizárólag a szakképző intézményben kerülhet sor és annak végén ágazati alapvizsgát kell tenni. Az ágazatai alapvizsga nem teljesítése esetén a szakirányú oktatás nem kezdhető meg. A szakirányú oktatásban az elméleti és a gyakorlati oktatás egymással párhuzamos történik. Duális képzést érintő változás, hogy a törvényjavaslat megszünteti az együttműködési megállapodást, a képzés szakképzési munkaviszony (szerződés) keretében történik majd. Az érettségi vizsgát a köznevelési intézményekben szervezett érettségi vizsgával azonosan kell megszervezni és letenni, azonban az öt érettségi tárgy közül a kötelezően választandó vizsgatárgyat a szakmai vizsga adja, ami önmagában egy emelt szintű érettségi vizsgát jelent.
A szakképzési intézményben tanuló az ösztöndíj mellett egyszeri pályakezdési juttatásra is jogosult lesz, amennyiben a befejezi a képzést és szakmát szerez.

 

A törvényjavaslat létrehozza a képzőközponti minőséget, aminek három típusa lehet: az ágazati képzőközpont, a tudásközpont és a vállalati képzőközpont. A képzőközpontok létrehozása a tanműhelyfejlesztés egyik eszköze. Azt a célt szolgálja, hogy a képzéseket olyan környezetben lehessen végezni, amelyek a legkorszerűbb eszközökkel felszereltek.

 

Az új szakképzési törvény újraszabályozza a szakképzési hozzájárulás szabályait is. A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének mértékét csökkentheti a szakirányú oktatásban, illetve a duális képzésben való részvételéhez kapcsolódóan a törvényben meghatározott formában és mértékben.

 

Dr. Nemessányi Attila

LexPraxis Szerkesztőség

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR