JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Ön is érintett lehet! 2019-től bővült az innovációs járulékkötelezettséggel érintett adózók köre
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2019. január 1-jei hatállyal módosult a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény. A módosítás eredményeként bővült az innovációs járulékkötelezettséggel érintett adóalanyok száma.

2019. október 10.

A jelenleg is hatályos előírások szerint a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság innovációs járulékot köteles fizetni.

 

A 2018. december 31-ig hatályos rendelkezések [a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Inno. tv.) 15. § (2) bekezdés a) pont, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) 3. § (2)–(3) bekezdés] alapján mentesült az innovációs járulék fizetésének kötelezettsége alól
•    a kisvállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
•    a mikrovállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

A 2018. december 31-ig irányadó szabályozás szerint tehát azok a vállalkozások, amelyek megfeleltek a fenti definíciónak, nem voltak kötelesek innovációs járulék megállapítására, bevallására és megfizetésére.

 

2019. január 1-jétől azonban annak megállapításánál, hogy egy vállalkozás az innovációs járulék alóli mentesség megítélésekor mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül-e, már nem elegendő a hivatkozott fogalomnak megfelelni, hanem a Kkv. tv. valamennyi előírása alapján kell elvégezni a besorolást.

 

Ennek alapján elmondható, hogy nem minősül KKV-nak (mikro-, kis- és középvállalkozásnak) az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot [Kkv. tv. 3. § (4) bekezdés].

 

A vállalkozásoknak 2019-től figyelembe kell venniük az önálló-, partner- és kapcsolódó vállalkozásokra vonatkozó szabályozást, az állam, illetve az önkormányzat tulajdoni részesedésével érintett vállalkozásokat érintő előírásokat, illetve az ún. kétéves szabályt is.

 

Ennek alapján elmondható, hogy azoknak a gazdasági társaságoknak, amelyek egy cégcsoport tagjaként működnek, illetve bel-, vagy külföldi partner-, illetve kapcsolódó vállalkozás(ok)kal rendelkeznek, 2019-től már össze kell számítaniuk az adataikat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló alapján, és a kétéves szabályra is tekintettel kell megállapítaniuk, hogy mentesülnek-e az innovációs járulék alól. Ez azt eredményezi, hogy 2019-től csökken az innovációs járulék alól mentesülő társaságok száma.

 

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2440667150/2019.]

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR