JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Egyszerűsödik az adminisztráció a helyi adózásban
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A helyi adókról szóló törvényben az utóbbi időben több olyan módosítás történt, amelynek folytán egyszerűbb lett az adminisztráció a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó tekintetében. Cikkünk áttekinti ezen módosításokat azzal a céllal, hogy az adózók is átlássák, hogy a bejelentési kötelezettség tekintetében milyen változásokra legyenek figyelemmel.

2019. október 01.

Változások 2019. július 1-jétől

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) korábbi módosítása 2018. január 1-jétől jelentősen csökkentette a helyi adózásban a cégalapításhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, amikor kimondta, hogy az állami adóhatóság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szabálya alapján a cégbíróság útján a létrejött cégről az állami adóhatósághoz beérkezett adatokat a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton megküldi. Mindez azt eredményezte, hogy az új cég a cégalapítás kezdeményezésével nemcsak az állami adóhatóság, hanem a székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság felé is egyablakos rendszerben teljesíthette a bejelentési kötelezettségét.

 

A Htv. módosítása – az adózók adminisztrációs terheinek további csökkentése érdekében – az állami adóhatóság adatszolgáltatását 2019. július 1-jétől több szempontból is kiterjesztette.

 

Egyfelől az adatszolgáltatás vonatkozik az egyéni vállalkozóktól és a bíróságok által nyilvántartott szervezetektől közvetve (a nyilvántartást vezető szerven keresztül) az állami adóhatósághoz érkező adatokra is, nemcsak a cégnyilvántartásban szereplő cégek adataira.

 

Másfelől nemcsak a bejelentkezéskor, alakuláskor, tevékenység kezdetekor (cégek esetén a cégbíróságtól, egyéni vállalkozók esetén a nyilvántartást vezető szervtől, egyéb szervezet esetén a bíróságoktól) beérkező adatokat adja át az állami adóhatóság az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak, hanem az adózó működése során megváltozó és az adó- és vámhatósághoz megküldött adatot is.

 

Az adatszolgáltatás tehát kiterjed nemcsak a más szervektől, hanem az adózótól az állami adó- és vámhatósághoz érkezett adatokra is.

 

Fontos kiemelni, hogy ez az adatszolgáltatás 2019. december 31. napjáig nem vonatkozik az adózó azon képviselőjének adatára, aki az állami adóhatóság előtti képviseletre jogosult. Erről külön bejelentést kell tenni.

 

2019. július 1-jétől – főszabály szerint – már nincs szükség a helyi iparűzési, valamint az idegenforgalmi adókötelezettséggel összefüggésben az állami adóhatóságnál a bejelentkezéskor rendelkezésre álló, továbbá ezen megváltozott, bejelentett adatok székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő bejelentésére. Ezeket az információkat ugyanis az állami adóhatóság közvetlenül juttatja el a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

 

Figyelem!
Az állami adóhatóság egyelőre, kizárólag a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz továbbítja a nyilvántartásában szereplő adatokat.

Tehát a telephely szerinti önkormányzatok még nem kapják meg automatikusan az állami adóhatóságtól a nyilvántartásban szereplő adatokat.

 

Az új, megváltozott adatokat az állami adóhatóság havonta kétszer – a hónap 15. és utolsó napján – elektronikus úton küldi meg az illetékes önkormányzati adóhatóságoknak. Az állami adóhatóság adatszolgáltatásában szereplő adatokról az adózó bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

 

Abban az esetben, ha az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot (például iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra adózó által megállapított előleget, idegenforgalmi adóban adóbeszedésre kötelezettként a szálláshely címét) is be kell jelenteni, akkor azt az adózónak az önkormányzati adóhatóság külön felhívására kell teljesíteni.

 

Kisadózó adózóként a tételes helyi iparűzési adó megállapítás választását továbbra is az adózó jelentheti be, illetve kell bejelentenie, ha ezt az adózási módot választja, továbbá az adóalany bejelentheti azt a személyt, aki őt az önkormányzati adóhatóság előtt képviseli.

 

Változások 2020. január 1-jétől

 

A 2020. január 1-jétől hatályba lépő módosítás a korábbi adminisztrációs tehercsökkentő intézkedést kiterjeszti a vállalkozó (helyi iparűzési adóalany, idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett adóalany) Htv-ben definiált telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságok felé történő bejelentkezési és változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére is. Ez oly módon lehetséges, hogy az Art. módosítása eredményeként lehetőség nyílott arra, hogy a helyi iparűzési adó alanya a Htv. szerinti telephelyét is bejelentse az állami adóhatósághoz.

 

A módosítás tehát kiegészíti az állami adóhatóság önkormányzati adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét, mégpedig oly módon, hogy a korábban kizárólag a vállalkozó adóalany székhelyének fekvése szerinti önkormányzati adóhatóságnak átadott bejelentkezési, változás-bejelentési adatokat az állami adóhatóság az adózó által közölt, Htv. szerinti telephely önkormányzati adóhatóságához is köteles eljuttatni.

 

Ezen túlmenően – szintén az adminisztrációs terheket csökkentendő – az adóalanyoknak az eljárási szabályok módosulása okán lehetősége nyílik arra, hogy az önkormányzati adóhatóságnál helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult képviselőjüket is bejelentsék az állami adóhatóságon keresztül az iparűzési adókötelezettségükkel érintett önkormányzati adóhatósághoz. Az állami adóhatóság ezt az adatot 2020. január 1-jétől szintén továbbítja a székhely és az állami adóhatóságnál bejelentett Htv. szerinti telephely önkormányzati adóhatóságához.

 

A Htv. módosítása rögzíti továbbá, hogy az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adatokat nem havonta két alkalommal, hanem naponta köteles továbbítani az illetékes önkormányzati adóhatóság részére.

 

dr. Németh Ildikó, jogász és adótanácsadó

 

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR