JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Szeptember 19-ig lehet bejelentkezni borászati termékek krízislepárlási támogatására
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2019. szeptember 5-étől hatályos a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló 40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet. Eszerint a borászati termék lepárlását végző lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari célú nyers alkoholt készítsen és a Kincstárnál a bejelentési kötelezettségnek eleget tett.

2019. szeptember 13.

A lepárlóüzemet a Magyar Államkincstár veszi nyilvántartásba, amennyiben a lepárlóüzemnek a krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékát (bejelentés) postai úton benyújtja a Kincstár részére a szeptember 19-éig. A Kincstár a lepárlóüzemek krízislepárlási intézkedésben való részvételi szándékát a bejelentések beérkezésének sorrendjében fogadja be!
A nyilvántartásba vételre az a lepárlóüzem jogosult, amely
a) szerepel a Támogatási törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, vagy a bejelentés benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét, valamint
b) rendelkezik a borászati termékek tárolásának, valamint a mennyiség és az alkoholtartalom-mérés eszközeivel,
c) borászati termékekből kizárólag ipari célú nyers alkoholt kíván előállítani,
d) a krízislepárlás céljából átvenni kívánt borászati termékmennyiségre vonatkozó vállalást tesz,
e) rendelkezik a lepárlóüzem adóraktári engedéllyel.

A Kincstár krízislepárlási intézkedésben történő részvételre nyilvántartásba vett lepárlóüzemektől legfeljebb összesen 100 000 hektoliter borászati termék lepárlására vonatkozó bejelentést fogad be. A befogadható mennyiségről a Kincstár 10 napon belül értesíti a bejelentő lepárlóüzemet. A krízislepárlási támogatás mértéke 60 Ft/liter. 

A 2019. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 600 000 000 Ft, amelyből a Kincstár a támogatást 2019. december 31-ig fizeti ki.
A Kincstár október 4-éig közleményt tesz közzé a nyilvántartásba vett lepárlóüzemekről és a lepárlóüzemek által lepárolni kívánt borászati termék mennyiségéről.

A bejelentő lepárlóüzem a Kincstár értesítésének kézhezvételétől számított 5 napon belül nyilatkozik arról, hogy továbbra is részt kíván-e venni a krízislepárlási intézkedésben. A nyilatkozat hiánya a részvétel visszautasításának minősül. 
A támogatási kérelmeket 2019. december 15-éig a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani a Kincstár részére. 

A támogatás feltétele, hogy a lepárlóüzem vállalja, hogy
- a borászati terméket krízislepárlás céljából beszállítani kívánó bortermelővel írásban adásvételi szerződést köt, amelyben az átvett borászati terméktételre vonatkozó hegybírói igazolás számát feltünteti és az adásvételi szerződést a borászati termék átvétele előtt a Kincstár részére bemutatja, amely ellenőrzi, hogy a bortermelő kötött-e adásvételi szerződést krízislepárlási célból más lepárlóval, és az adásvételi szerződés mekkora bormennyiségre vonatkozik,

- a bortermelőtől átvett borászati terméket saját költségére lepárolja,
- az átvett borászati termékért legalább nettó 60 Ft/liter átvételi árat fizet,
- az átvételi árat az átvétel napját követő 70 napon belül megfizeti,
- az átvett borászati termékeket 2019. december 15-ig lepárolja,
- a krízislepárlással előállított nyersalkoholt kizárólag ipari felhasználásra értékesíti vagy hasznosítja,
- biztosítja a krízislepárlás során a borászati termékből származó ipari célú nyers alkoholnak az üzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását.

Krízislepárlási intézkedés keretében csak olyan borászati terméket lehet lepárlóüzembe beszállítani,
a) amelynek beszállítását vagy beszállíttatását az a bortermelő végzi vagy végezteti, aki a borászati termék tételhez tartozó borászati termék származási bizonyítványán szerepel, és
b) amelynek első borászati termék származási bizonyítványát kizárólag a 2015-2018-as szüreti évekből származó szőlőre vonatkozó szőlő származási bizonyítvány alapján állították ki.

Borászati terméket krízislepárlás céljából a lepárlóüzembe beszállítani a Kincsár közleményének közzétételi napjától 2019. december 15-éig lehet.

Egy bortermelő 2019. augusztus 1-jétől 2019. december 31-ig legfeljebb 8000 hektoliter borászati terméket szállíthat be a lepárlóüzembe krízislepárlás céljából. A lepárlóüzem az átvétel napján sorszámozott átvételi elismervényt állít ki (tartalma a jogszabály alapján szintén meghatározott), amelyből egy példányt a lepárlóüzem az öt évig megőriz, valamint az átvételi elismervényekben szereplő adatokról bortermelőnként tételes nyilvántartást vezet.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR