JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatások adómentessége
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2019. augusztus 23-ától új szabályozás vonatkozik a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatásokra is. E módosítás kapcsán az adóhatóság figyelemfelhívó tájékoztatást tett közzé.

2019. szeptember 02.

2019. január 1-jétől a termékexporthoz, illetve egyéb, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 102. § (1) bekezdésében felsorolt ügyletekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások adómentességének az a feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül azon személy, szervezet részére nyújtsák, aki (amely) a termékkel a 102. §-ban leírt tényállást megvalósítja.

 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 20. §-a 2019. augusztus 23-ai hatályba lépéssel beiktatott az Áfa tv. 93. §-ába egy (3) bekezdést.

 

E módosítás értelmében 2019. augusztus 23-ától a fentihez hasonlatos szabály került bevezetésre a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatásokra is.

 

Az Áfa tv. 93. § (2) bekezdése alapján mentes az adó alól a szolgáltatás nyújtása akkor, ha annak ellenértéke az importált termék adóalapjába a 74. §, illetőleg a 75. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése szerint beépül.

 

2019. augusztus 23-ától ezen mentesség alkalmazásának feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül az importáló részére nyújtsák.

 

Egy példával megvilágítva, amennyiben a fentiek szerinti szolgáltatás termékfuvarozás, és azt alvállalkozó igénybevételével nyújtják a terméket importáló személy részére, tehát ha például fuvarozó nyújtja a fuvarozást a szállítmányozónak (speditőrnek), a szállítmányozó (speditőr) pedig a terméket importálónak, akkor az adómentesség kizárólag a szállítmányozó (speditőr) által a terméket importáló részére nyújtott fuvarozásra vonatkozik, a fuvarozó által a szállítmányozó (speditőr) részére nyújtott szolgáltatásra azonban már nem.

 

A Módtv. a módosítások hatályba lépéséhez kapcsolódóan nem tartalmaz átmeneti szabályokat, ennek megfelelően az új előírásokat fő szabály szerint azon esetekben kell alkalmazni, amikor a vonatkozó ügylet teljesítési időpontja 2019. augusztus 22-ét követő napra esik. A Módtv. az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletekre vonatkozóan sem tartalmaz taxatív átmeneti szabályokat, következésképpen a módosított szabályok hatályba lépésére szintén a fő szabály az irányadó. Ez azt jelenti, hogy az Áfa tv. 58. §-a hatálya alá tartozó ügyletek esetében az Áfa tv. 93. § (3) bekezdését azokra az ügyletekre kell először alkalmazni, amelyek esetében a teljesítési időpont 2019. augusztus 22-ét követi.

 

Azon 2019. augusztus 23-át megelőzően teljesített szolgáltatásnyújtásokra, melyek ellenértéke a termékimport adóalapjába az Áfa tv. 93. § (2) bekezdése szerint beépül, a címben hivatkozott, 2019.03.22-én a NAV honlapján közzétett tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

 

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztálya PM/20258/2019;
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2440656765]

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR