JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása eljárási határidői és határnapjai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A köztársasági elnök 2019. július 26-án 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Az alábbiakban a választási eljárás helyi választási irodák számára releváns eljárási határidőit és határnapjait ismertetjük a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet alapján.

2019. augusztus 12.

- 2019. augusztus 8-tól nyújtható be a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem.(Ve. 110. § (2) bekezdés)

 

- 2019. augusztus 8-án: a helyi választási iroda vezetője megállapítja az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát (Ve. 307/E. § (1) bekezdés). A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján kell megállapítani. (Ve. 307. § (2) bekezdés)

 

- 2019. augusztus 23-ig a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel (Ve. 115. §). A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bekezdés)

 

- 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig: a választási kampányidőszak tartama. (Ve. 139. § (1) bekezdés)

 

- 2019. augusztus 24-től: a választási iroda az igénylést követően haladéktalanul átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121. § (2) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 1-én 16.00 óráig: a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztja a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagját. (Ve. 23. §)

 

- 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig: az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt bejelentésének határideje. (Ve. 307/G. § (1) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után: a helyi választási bizottság elvégzi a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását. (Ve. 160. § (2) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig: a kompenzációs lista, a fővárosi kompenzációs lista és a megyei lista bejelentésének határideje (Ve. 307/I. § (1) bekezdés). A lista, illetve a listán szereplő jelölt ugyanezen határidőig vonható vissza. (Ve. 130. § (3) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig adható le az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, és a polgármester-jelölti ajánlást nem tartalmazó ajánlóív bírság kiszabása nélkül. (Ve. 124. § (3) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 10-én, 16.00 óra után: a helyi választási bizottság elvégzi a bejelentett listák sorrendjének sorsolását. (Ve. 160. § (2) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 17-ig dönt a választási bizottság a bírság kiszabásáról a 2019. szeptember 10-ig le nem adott ajánlóívek után (Ve. 124. § (4) bekezdés).

 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint (Ve. 124. § (2) bekezdés).

 

- 2019. október 4-én 16.00 óráig: a választási bizottság megbízott tagjának bejelentése. (Ve. 30. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 9-én 16.00 óráig: a választópolgár a Ve. 88. § d) pontja szerint kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Ha e választópolgár lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. (Ve. 102. § (3) bekezdés)

 

- 2019. október 9-én 16.00 óráig: az átjelentkezésre irányuló kérelemnek meg kell érkeznie a helyi választási irodához (Ve. 307/A. § (2) bekezdés). Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2019. június 26-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart (307/A. § (1) bekezdés). A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti. (307/B. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 9-én 16.00 óráig: az átjelentkező választópolgár visszavonhatja átjelentkezési kérelmét, ha a visszavonásra vonatkozó kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton nyújtja be. (Ve. 307/A. § (4) bekezdés a) pont)

 

- 2019. október 9-én 16.00 óráig: a mozgóurna iránti kérelem levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton történő benyújtása a helyi választási irodához (Ve. 103. § (2) bekezdés aa) pont). A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2019. október 11-én kell elbírálni. (Ve. 113. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 10-én: a szavazatszámláló bizottság kiegészítése a póttagokkal, szükség esetén további tagokkal (legalább négy taggal, ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgárok száma az 1500 főt meghaladja, a szavazóköri névjegyzékben szereplő minden további ezredik választópolgár után legalább további két fővel), ha az átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja, és erről haladéktalanul értesíti az ugyanazon szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezetet. (Ve. 24. § (3) bekezdés)

 

- 2019. október 11-én 16.00 óráig: ha a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot a Ve. 24. § (3) bekezdése alapján legalább öt taggal kiegészítette, az ugyanazon szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet további tagokat (ha 5-9 taggal egészítette ki, további két, ha 10-14 taggal egészítette ki, további négy, ha 15-19 taggal egészítette ki, további hat, ha legalább húsz taggal egészítette ki, további nyolc tagot) bízhat meg. (Ve. 28. § (5) bekezdés)

 

- 2019. október 11-én 16.00 óráig: az átjelentkező választópolgár visszavonhatja átjelentkezési kérelmét, ha a visszavonásra vonatkozó kérelmet személyesen vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus úton nyújtja be. (Ve. 307/A. § (4) bekezdés b) pont)

 

- 2019. október 11-én 16.00 óráig: a mozgóurna iránti kérelem személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton történő benyújtása a helyi választási irodához (Ve. 103. § (2) bekezdés ab) pont). A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2019. október 11-én kell elbírálni. (Ve. 113. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 12-ig: A helyi választási iroda - vagy megbízása alapján a területi választási iroda - kinyomtatja a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét. (Ve. 106. § (2) bekezdés) A névjegyzékeket a Nemzeti Választási Iroda a 2019. október 11-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően zárja le! (Ve. 106. § (1) bekezdés)

 

- 2019. október 12: a helyi választási iroda átadja a szavazatszámláló bizottság elnökének a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket. (Ve. 164. § (1) bekezdés) Az iratok és a kellékek őrzését 2019. október 13-ig a helyi választási iroda biztosítja. (Ve. 164. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 13-ig: tilos szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni. (Ve. 79. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig: szavazás. (Ve. 169. §)

 

- 2019. október 13-án: választási kampánytevékenység nem folytatható a szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen valamint a fenti területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon (Ve. 143. § (1) bekezdés).

 

Ugyanezen a napon választási gyűlés nem tartható, továbbá politikai reklám sem tehető közzé. (Ve. 145. § (2) bekezdés, Ve. 147. § (4a) bekezdés)

 

- 2019. október 13-án 12:00 óráig: a mozgóurna iránti kérelem benyújtása a szavazatszámláló bizottsághoz, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a helyi választási irodához. (A választási iroda az elektronikus azonosítással elektronikus úton benyújtott kérelmet haladéktalanul továbbítja a szavazatszámláló bizottság részére). (Ve. 103. § (2) bekezdés ac) és b) pont)

 

- 2019. október 13-án 16.00 óráig: a jelölt és a jelölő szervezet megsemmisíti a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó adatszolgáltatás adatait (amennyiben a jelölt illetve a jelölő szervezet adatszolgáltatást igényelt). A jelöltnek és a jelölő szervezetnek az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2019. október 16-án 16:00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve. 155. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 14-én 10.00 óráig: a helyi választási iroda a megyei önkormányzati és a főpolgármester-választás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a területi választási irodához szállítja. (Ve. 307/O. § (1) bekezdés)

 

- 2019. október 14: a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. (Ve. 15. § (1) bekezdés)

 

- 2019. október 16-án 16.00 óráig: a jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában megtekinthető. (Ve. 204. §)

 

- 2019. október 18-án 16.00 óráig: a munkáltató igényelheti a helyi választási irodától a szavazatszámláló bizottság illetőleg a helyi választási bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését. (Ve. 15. § (2) bekezdés)

- 2019. november 12-én 16.00 óráig: el kell távolítani a választási plakátot annak, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. (Ve. 144. § (7) bekezdés)

 

- 2020. január 11-ig: a helyi választási irodában meg kell őrizni a szavazólapokat. (Ve. 205. § (1) bekezdés)

 

- 2020. január 11-ét követően: a jegyzőkönyvek első példányát át kell adni a Magyar Nemzeti Levéltárnak. (Ve. 205. § (2) bekezdés)

 

- 2020. január 13: A helyi választási iroda megsemmisíti a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét, az ajánlóíveket és - a jegyzőkönyvek kivételével - a választási iratokat. (Ve. 109. § (1) bekezdés, 128. §)


 

Dr. Balás Endre, jegyző

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR