JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő (2019. július 29-augusztus 4.)
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2019. augusztus 08.

 

1.    Kormányrendelet rendelkezik a „továbbadott” állami támogatások kihelyezésének részletes szabályairól. A rendelet részletesen szabályozza az Állami Kincstár – mint továbbadott támogatást kihelyező szerv – feladatát és eljárását a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretében meghatározott egyes pályázati felhívásokban rögzített támogatások odaítélése során. (187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 133. szám)

 

2.    Az állattenyésztésről szóló új törvény kihirdetése után kormányrendelet szabályozza az állattenyésztéshez kapcsolódó hatósági eljárások kiegészítő eljárási rendelkezéseit. Az tenyésztőszervezetként történő elismerés iránti eljárás során az ügyfeleknek meghatározott okiratokat vagy más iratokat is be kell nyújtaniuk a hatóság felé. (pl. tenyésztési programot, származásigazolási nyomtatványt, stb.). A bejelentéshez kötött tevékenységek setében a megfelelő szakképzettség vizsgálata a hatóságok feladata, erre vonatkozóan a hatóságokat ellenőrzési kötelezettség terheli. Tenyésztési hatóságként a miniszter, a NÉBIH és a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. (188/2019 (VII. 30.) Korm. rendelet, 189/2019 (VII. 30.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 133. szám)

 

3.    Módosultak a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek. A módosítás kiterjeszti osztatlan tanárképzésben és gyógypedagógus képzésben részt vevők számára elérhető ösztöndíjat a tanító alapképzési szakra jelentkező hallgatókra is. A diákigazolványok esetében lehetővé válik, hogy elektronikusan ellenőrizhessék a kedvezményt biztosító társaságok az adott igazolvány érvényességét, a matricával történő érvényesítés kivezetésének első lépéseként. A doktori fokozatszerzés során a nyelvismeret igazolásának módját egészében a doktori iskolák határozhatják majd meg. (191/2019 (VII. 30.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 133. szám)

 

4.    Miniszteri rendelet szabályozza újra az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletének rendszerét. Az egészségügy szakfelügyelet feladatait fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormányhivatalok népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai a szakfelügyelők közreműködésével látják el. Az új szakfelügyeleti rendszerben az állandó szakfelügyelők pályáztatási eljárását első alkalommal 2019. szeptember 1. napjáig kell lefolytatni. (16/2019 (VII. 30.) EMMI rendelet, Magyar Közlöny 133. szám)

 

5.    Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylését érintő változás, hogy ha a biztosított még érvényes EU-Kártyával rendelkezik, az érvényességi idő lejártát megelőző harminc napon belül – a korábban kiadott EU-Kártya érvénytelenítésével és leadásával egyidejűleg – új EU-Kártya kiadása kezdeményezhető. Az új EU-Kártya érvényességi idejének kezdete az új EU-Kártya kiállításának napja. (194/2019 (VII. 30.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 134. szám)

 

6.    Újraszabályozták a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásának jogterületét is. A rendelet bevezeti az online elektronikus kiadvány fogalmát, mely magában foglal minden elektronikus formában létrehozott és az interneten – ingyenesen vagy térítés fejében hozzáférhetővé tett – nyilvánosságra hozott kiadványt. Online elektronikus kiadványból további feldolgozást nem korlátozó, jogvédelmet biztosító műszaki intézkedést nem tartalmazó módon egy példányt kell az Országos Széchényi Könyvtár rendelkezésére bocsátani a kiadvány megjelenésétől számított 15 napon belül. (195/2019 (VIII. 1.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 137. szám)

 

7.    Jogharmonizációs jogalkotás részeként kihirdetésre kerültek egyes termékek (pl. játszótéri eszközök, gyermekjátékok, felvonók, stb.) engedélyezésével és piacfelügyeletével kapcsolatos különös szabályok. A piacfelügyeleti hatóságnak értesítési és jelentési kötelezettsége van az Európai Bizottság felé a biztossági követelmények érdekében tett intézkedéseiről. (198/2019 (VIII. 1.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 137. szám)

 

(MTI)

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

29

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR