JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

NEFMI: közművelődési intézmények, levéltárak és múzeumok dolgozóit érintő rendelettervezet készült
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az előterjesztés célja a közgyűjteményi, a közművelődési és a művészeti területen foglalkoztatott közalkalmazottak képesítési követelményeinek korszerűsítése annak érdekében, hogy a megváltozott felsőoktatási képzési formákhoz illeszkedve lehetőség nyíljon a szakmai tudás megújítására.

2011. február 02.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) felhatalmazó szabályának módosulása okán a tervezett módosítás nem miniszteri rendeletben, hanem kormányrendeletben kerül szabályozásra, célszerűen a szakterületre irányadó végrehajtási rendelet keretében. Az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről jelenleg a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) rendelkezik. Az MKM rendelet hatályos tartalma a Kjt. és az e törvény végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések tekintetében rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vhr.) legutóbbi módosításai, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.) bevezetett új intézmények, fogalmak okán szorul felülvizsgálatra. A fenti felhatalmazó szabályváltozás okán az újonnan tervezett rendelkezések a vhr-be kerültek beépítésre.

A jogszabály kiemelt célja, hogy – a kulturális területen foglalkoztatottak életpályamodelljének első elemeként – a kulturális intézményekben az új társadalmi kihívások megválaszolására képes, korszerű szemléletű szakemberek dolgozzanak.

Ennek érdekében a szakterületek kialakították szakmai előmeneteli rendszerüket, a felsőoktatás kétszintű rendszerével összhangba hozva az egyes munkaköröket; mérlegelték, hogy adott feladat ellátásához elegendő-e a kétszintű rendszer alapképzésében megszerzett szakképzettség vagy többletkövetelmények teljesítése is szükséges.

A közgyűjteményi és a közművelődési területen a képesítési követelmények konkrét megfogalmazása, a szakmai munkakörökben kötelezően előírt gyakorlati idő jól szolgálja a szakmai fejlődés és előmenetel kitűzött céljait, ezért a közgyűjteményekben és közművelődésben foglalkoztatottak számára a kötelező gyakornoki idő eltörlését javasoljuk.
A módosítás során az egyes szakterületek további kiemelt célokat is érvényesítenek.

Múzeumi területen a múzeumok szolgáltató szerepéhez, valamint a látogatóbarát múzeum elvárásaihoz rendeljük a szakmai munkaköröket. A képzési és többletkövetelmények módosulása miatt szükséges a tudományos munkatársak körének újragondolása is.

Annak érdekében, hogy a pályakezdők számára is vonzóbbá tegyük ezt a területet, gyorsítjuk az egyes munkakörökön belül meglévő előrelépési lehetőséget, ezzel párhuzamosan az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető, az egyéb magasabb vezető, valamint a vezető munkakörök esetében is csökkentjük a szükséges szakmai gyakorlat időtartamát, hogy a pályakezdők is részt vehessenek a muzeális intézmények irányításában, megújításában.   
A várakozási idő csökkentése mellett a folyamatos továbbtanulásra, a személyes és munkahelyi kompetenciák fejlesztésére kívánjuk ösztönözni a múzeumi szakembereket oly módon, hogy az akkreditált továbbképzések többletkövetelménye besorolási tényezővé válik.
A muzeális intézményekben dolgozó felsőfokú végzettségűek számára eddig nem volt jogszabályban szakvizsgával egyenértékűnek elismert vizsga, így előrelépésük közalkalmazotti jogviszonyukban nem, vagy csak részben volt lehetséges. Ezt a hiányosságot korrigálva megjelöljük azokat az okleveleket, illetve bizonyítványokat, amelyek szakvizsgával egyenértékűnek tekinthetők, ezzel is az egész életen át tartó tanulást ösztönözve, elősegítve a szakalkalmazottak szakmai megújulását.

Könyvtári területen a  szakmai munkakörök differenciált módosításához kapcsolódó képesítési követelmények meghatározását valósítja meg a tervezet, figyelembe véve a felsőoktatásban szerezhető szakképesítés fokozatait. A képesítési követelmények meghatározása során az akkreditált szakmai továbbképzés teljesítését is elismerjük, amellyel arra ösztönözzük a könyvtárakban foglalkoztatott közalkalmazottakat, hogy szakmai tudásukat folyamatosan megújítsák. A képesítési követelmények egymásra épülő követelményrendszere lehetővé teszi a könyvtárosi életpályamodell megtervezését.
Az OKJ-s segédkönyvtáros szakképzettség munkaköri szakvizsgaként való elismerése a felsőoktatás keretében szervezett felsőfokú továbbképzés hiányait pótolja.

Levéltári területen a levéltáros közép-, emelt szintű és felsőfokú szakképzésre és a kötelező szakmai továbbképzésre vonatkozó jogszabályi változások tették szükségszerűvé a munkaköri besorolások képesítési feltételrendszerének felülvizsgálatát. Ugyanezen jogszabályi háttér megváltozása tette egyúttal lehetővé a követelményekben a levéltári szakmaiság elemeinek erőteljesebb hangsúlyozását, amely által az iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai képzés, a formális és a non-formális továbbképzés és a felsőfokú szakirányú továbbképzés több pillérére épülő szakmai előmeneteli rendszer alakítható ki.
A besorolási rendszer a szakma önállósulásának rangját is megteremtve a levéltárosi életpályamodell megtervezését teszi lehetővé, amely nagyban elősegíti a fiatalok pályaorientációját. Az OKJ-s emeltszintű segédlevéltárosi szakképesítés munkaköri szakvizsgaként való elismerése következtében a levéltárban dolgozók számára lehetőség nyílik arra, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak bizonyítványt adó levéltáros szakképzésben részesülhessenek. A másik lehetőség az egyetemi végzettségűek számára az egyetemeken szervezett szakirányú felsőfokú továbbképzés, amelyet a levéltáros szakirányú továbbképzésben is kihasználunk.
A felsőfokú szakképzésben bekövetkezett jogszabályi változás, valamint a kétszintű felsőoktatási rendszer okán szükséges a levéltári asszisztens munkakör bevezetése, amellyel a tanulmányaikat BA fokozattal befejezők számára a levéltárakban is szakmai munkalehetőség adódik.

Közművelődési területen az intézményvezetőkkel szembeni képesítési elvárások szakmai jellegének emelésére már a vhr. korábbi módosításakor sor került, így most csak a hatályon kívül kerülő MKM rendelet előírásainak és a felsőoktatásban, szakképzésben megszerezhető új szakképzettségeknek, szakképesítéseknek a vhr-be építése történik meg.

A tervezet véleményezésére 2011. február 23-ig van lehetőség.
A tervezet teljes szövege letölthető ITT!

Kapcsolódó ajánlatunk:

Tudjon meg mindent az intézményvezetőket érintő jogszabályváltozásokról!

Intézményvezetői Tanácsadó + Jogtárház online jogtár előfizetés, konferencia bérlettel együtt csak 33 075 Ft 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR