JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Új szabályok a közszféra információinak felhasználására
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2019. június 26-án kihirdetésre került az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1024. számú irányelve a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról (a továbbiakban: „Irányelv”). Az Irányelv ezen a héten lépett hatályba.

2019. július 22.

Az Irányelv célja, kötelező ereje


Az Irányelv Preambuluma alapján a jogszabálymódosítás hátterében az a törekvés áll, hogy a közszféra tevékenységi területéről (például  társadalom, politika, gazdaság, jog, földrajz, környezet, meteorológia, szeizmicitás, idegenforgalom, üzlet, szabadalmak és oktatás) gyűjtött – jelentős gazdasági potenciállal bíró – információkhoz minél könnyebben hozzáférhessenek a magánszféra szereplői, megkönnyítve ezzel a fogyasztók mindennapjait, illetve innovatív megoldásokhoz megfelelő alapként szolgáljanak vállalkozások számára. A korábbi szabályozás felülvizsgálatát a gyors technológiai fejlődés is indokolta.


Ezzel a törekvéssel összefüggésben ugyanakkor biztosítani kell mind a közérdekű adatokhoz fűződő állami érdekek, mind a személyes adatok védelméhez kapcsolódó garanciák érvényesülését.


Az Európai Uniós szintű központi cél megvalósításának legfőbb akadályát a közszféra információs forrásainak felhasználására vonatkozó tagállami szabályokban és gyakorlatban tapasztalható jelentős eltérések képezik. Emiatt – ahogyan ez a (20) Preambulum bekezdésben szerepel – „a közszféra dokumentumainak további felhasználására vonatkozó feltételekre vonatkozóan egy általános keretet kell létrehozni az ilyen információk további felhasználásának tisztességes, arányos és megkülönböztetésmentes feltételeinek biztosítása érdekében”, tehát minimumharmonizációra van szükség ebben a szabályozási tárgykörben.  


Mivel irányelvről van szó, – ellentétben a rendelettel – nem minősül közvetlenül alkalmazandó EU-s jogforrásnak, így a tagállamoknak a kötelezettsége az Irányelv saját nemzeti jogszabályaikba történő implementálására terjed ki. Ezzel összefüggésben, az Irányelv tárgya alapján Magyarországon többek között az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása várható.

 

Mi minősül nyílt hozzáférésű adatnak?

 

A nyílt hozzáférésű adat általánosságban olyan nyílt formátumú adatokat jelöl, amelyek szabadon felhasználhatók, tovább felhasználhatók, és amelyeket bárki bármilyen céllal megoszthat.

 

Irányelv által leszabályozott tárgykörök


Az Irányelv a „beépített és alapértelmezett módon nyílt adatok” elvére figyelemmel lehetővé teszi, hogy piaci szereplők magán-, vagy kereskedelmi célból, az Irányelv hatálya alá tartozó dokumentumokat, a közszféra szervezeteitől, meghatározott feltételek fennállása esetén és garanciák mellett kérelemre felhasználhassanak.


Az Irányelv emellett versenyjogi szabályokat fogalmaz meg, illetve meghatározza a nagy értékű adatkészletek kategóriáit, valamint ezek további felhasználási feltételeit.

 

Hatályba lépés dátuma, az átültetés határideje


Az Irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetést követő huszadik napon, azaz 2019. július 16. napján lépett hatályba. A tagállamoknak 2021. július 17-ig kötelesek hatályba léptetni az Irányelvnek való megfeleléshez szükséges nemzeti jogszabályokat.

 


Dr. Miklós Péter Ákos
jogász és adatvédelmi tisztviselő

Dobos és Kőhidi Ügyvédi Társulás
    

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR