SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A készpénzfizetés korlátozásának megsértése – ellenőrzési tapasztalatok, adóhatósági szankciók
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Írásunkban ismertetjük, hogy milyen szankciókra számíthat, aki az Art. rendelkezésének figyelmen kívül hagyásával teljesít készpénzfizetést és kitérünk a készpénzforgalomra vonatkozó bejelentési kötelezettségre is.

2019. június 18.

Milyen szankciókra számíthat, aki az Art. rendelkezésének figyelmen kívül hagyásával teljesít készpénzfizetést?

 

Az Art. 233. § rendelkezése alapján a korlátozás előírásának megsértése esetén a készpénzfizetésnek a 1,5 millió forintot meghaladó része után 20 százalék mértékű mulasztási bírságot fizet mind a kifizetés teljesítője, mind a kifizetés jogosultja, ha a szabálytalan kifizetést elfogadja. Amennyiben az adóhatósági ellenőrzés feltárja a készpénzfizetési korlátozás megsértését, akkor a mulasztási bírságot mérlegelés nélkül szabja ki, tekintettel arra, hogy az Art. nem ad lehetőséget a mérlegelésre.

 

A készpénzforgalomra vonatkozó bejelentési kötelezettség

 

Az Art. 40. §-a szerint a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adó- és vámhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének be kell jelentenie a kapcsolt vállalkozások között létrejött, 1 millió forintot meghaladó értékben teljesített szolgáltatások készpénzben teljesített kifizetéseit. Nem terheli a bejelentési kötelezettség a vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személyt.

 

Nem kell bejelenteni a készpénzfizetést akkor, ha a kifizetésre nem termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenében, hanem munkaviszonyhoz, munkaviszony jellegű jogviszonyhoz kapcsolódóan kerül sor.

 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint kizárólag kapcsolt vállalkozások közötti készpénzfizetés esetén merülhet fel a bejelentési kötelezettség.

 

Az Art. értelmező rendelkezése (178. § 17. pont) alapján kell megítélni, hogy a készpénzszolgáltatásban érintett felek kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e. Kapcsolt vállalkozási viszony jön létre az adózó és más személy között, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás megvalósul. A módosítás hatályba lépését követően lefolytatott adóhatósági ellenőrzések jellemző tapasztalata, hogy az azonos ügyvezetővel rendelkező adózók sok esetben elmulasztják a készpénzfizetésre vonatkozó bejelentés teljesítését annak ellenére, hogy tudomással bírnak a kapcsolt vállalkozás értelmező rendelkezésének törvényi változásáról.

 

A bejelentési kötelezettséget az adóhatóság által rendszeresített „40” jelű, „Bejelentés készpénzfizetésről” elnevezésű nyomtatványon elektronikusan kell teljesíteni, melyet a készpénzfizetés napját követő 15 napon belül kell az adóhatósághoz benyújtani.

 

A bejelentési kötelezettséget a vevőnek, illetve a szolgáltatás igénybe vevőjének kell teljesítenie, azzal, hogy nem terheli a bejelentési kötelezettség a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyt, ha az előírt értékhatárt meghaladó készpénzszolgáltatást teljesít.

 

A készpénzfizetés összegének meghatározásakor a fizetendő adót is tartalmazó bruttó összeget kell figyelembe venni.

 

A bejelentőlap részletező lapján külön kell adatot szolgáltatni:

–    az adószámmal rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére,
–    az adóazonosító jellel rendelkező magánszemélyek részére, valamint
–    az adószámmal, adóazonosító jellel nem rendelkező személyek (elsődlegesen külföldi cégek, magánszemélyek) részére
teljesített készpénzfizetésekről.

 

Az adószámmal rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére teljesített készpénzfizetésekről áfa tartalom szerinti megoszlásban kell az adatszolgáltatást teljesíteni. Fontos, hogy arról a készpénzfizetésről is kell adatot szolgáltatni, amely olyan termék vásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan történik, amely nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá vagy adómentes, illetve nem tartalmaz általános forgalmi adót (pl. kompenzációs felárat tartalmazó készpénzben kifizetett bruttó összeg, fordított adózás alá eső termékbeszerzéshez, szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódóan kifizetett összeg).

 

Az adóazonosító jellel rendelkező magánszemélyek részére, valamint az adószámmal, adóazonosító jellel nem rendelkező személyek részére teljesített készpénzfizetésekről teljesített adatszolgáltatás esetén a készpénzben kifizetett összeg mellett a vásárolt terméket, illetve nyújtott szolgáltatást is meg kell nevezni.

 

Milyen szankcióra számíthat, aki a bejelentést nem vagy nem az előírások szerint teljesíti?

 

A készpénzszolgáltatásra vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, illetve késedelmes, hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén a természetes személy adózóval szemben 200 ezer forintig, más adózóval szemben 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabásának van helye.

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos bejelentési szabály

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései szerinti bejelentési kötelezettség független az Art. 114. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségtől. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos bejelentési szabály hatálya kiterjed az árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el. Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató belső szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja a törvényi kötelezettségek teljesítését. A kereskedelmi hatóság a szabályzat jóváhagyásával egyidejűleg a szolgáltatót nyilvántartásba veszi. Kizárólag a nyilvántartásban szereplő árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató fogadhat el 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést.

 

dr. Németh Ildikó

jogász és adótanácsadó

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR