GAZDASÁGI HÍREK

Az Európai Parlament tagjai választásának eljárási határidői és határnapjai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását. Az alábbiakban a választási eljárás helyi választási irodák számára releváns eljárási határidőit és határnapjait ismertetjük a 4/2019. (III. 1.) IM rendelet alapján.

2019. április 24.

2019. március 20-át követően: a helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki március 20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe (Ve. 116. § (1) bekezdés).


2019. március 21-től: a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet be lehet nyújtani (Ve. 110. § (2) bekezdés).


2019. április 6-tól (2019. május 26-án 19.00 óráig): választási kampányidőszak (Ve. 139. § (1) bekezdés).


2019. május 2-án 16.00 óráig: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a választáson való részvétele érdekében kérheti névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását (Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 84. § (1) bekezdés).


2019. május 10-én 16.00 óráig: az Európai Unió más tagállamának állampolgára kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen (Ve. 334. § (1) bekezdés).


2019. május 10-ig: a Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékének azon választópolgárokat tartalmazó részét, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, hozzáférhetővé teszi, illetve – a Ve. 263. §-a alapján – továbbítja az illetékes választási iroda részére (Ve. 267/A. §).


2019. május 11-től: a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár átveheti a szavazási levélcsomagot a Nemzeti Választási Iroda elnöke által megállapított időben (munkanapokon legalább 9 és 16 óra között)


-    a választási irodában az általa megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen,
-    a miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen (Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 277. § (2) bekezdés). A szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések felsorolását a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2019. május 16-án 16.00 óráig: az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki (Ve. 334. § (2) bekezdés).


2019. május 17-én 16.00 óráig:


-    a választási bizottság megbízott tagjának bejelentése (Ve. 30. § (2) bekezdés),
-    a fogyatékossággal élő választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását igényelheti (Ve. 167. § (5) bekezdés).
-    a külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek meg kell érkeznie a helyi választási irodához (Ve. 259. § (2) bekezdés),
-    a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol választójogát gyakorolni kívánja (Ve. 261. § (1) bekezdés),
-    a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését (Ve. 261. § (2) bekezdés).


2019. május 22-én 16.00 óráig:
-    az átjelentkezésre irányuló kérelemnek meg kell érkeznie a helyi választási irodához (Ve. 250. § (2) bekezdés),
-    az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja (Ve. 250. § (5) bekezdés),
-    a mozgóurna iránti kérelem levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton benyújtható a helyi választási irodához (Ve. 103. § (2) bekezdés).


2019. május 23: a szavazatszámláló bizottság kiegészítése a póttagok közül a szükséges számban, ha az átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma indokolja (Ve. 24. § (3) bekezdés).

Legkésőbb 2019. május 24-én: a helyi választási iroda elbírálja a hozzá benyújtott mozgóurna iránti kérelmeket (Ve. 113. § (2) bekezdés).


2019. május 24-én 16.00 óráig:
-    a szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet további tagokat bízhat meg, ha a helyi választási iroda a szavazatszámláló bizottságot a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint legalább öt taggal kiegészítette (Ve. 28. § (5) bekezdés),
-    az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja (Ve. 250. § (5) bekezdés),
-    a mozgóurna iránti kérelem személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton benyújtható a helyi választási irodához (Ve. 103. § (2) bekezdés).


A 2019. május 24-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja (Ve. 106. § (1) bekezdés),


2019. május 25-én:
-    a helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – kinyomtatja a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét (Ve. 106. § (2) bekezdés),
-    a helyi választási iroda átadja a szavazatszámláló bizottság elnökének a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket (Ve. 164. § (1) bekezdés).


2019. május 26-ig:
-    nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni (Ve. 79. § (2) bekezdés),
-    a helyi választási iroda biztosítja a választási iratok és kellékek őrzését (Ve. 164. § (2) bekezdés).


2019. május 26-án 6.00 órától 19.00 óráig:
-    szavazás (Ve. 169. §),
-    nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, illetve e területeken kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon (Ve. 143. § (1) bekezdés),
-    választási gyűlés nem tartható (Ve. 145. § (2) bekezdés),
-    politikai reklámot nem lehet közzétenni (Ve. 147. § (4a) bekezdés)
-    a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazási levélcsomagot átveheti a választási irodában az általa megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen, a miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen (Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 277. § (2) bekezdés)
-    a levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó, a Ve. 278. § (4) bekezdése szerinti válaszborítékot személyesen vagy egyéb – meghatalmazással nem rendelkező – személy általi kézbesítésével eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába (Ve. 279. § (1) bekezdés).


2019. május 26-án 12 óráig (2019. május 24-én 16.00 órát követően): a mozgóurna iránti kérelem elektronikus azonosítással elektronikus úton benyújtható a helyi választási irodához, és a választás napján 12 óráig meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz (Ve. 103. § (2) bekezdés).


2019. május 27-én:


-    a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettségük alól (Ve. 15. § (1) bekezdés)
-    az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a Nemzeti Választási Irodához szállítja a Ve. 283. § (1) bekezdése szerinti, valamint a helyi választási irodától átvett szállítóborítékokat (Ve. 283. § (2) bekezdés).


2019. május 29-én 16.00 óráig: a jegyzőkönyv egy példánya megtekinthető az illetékes választási irodában (Ve. 204. §).


2019. május 27-től 2019. május 31-én 16.00 óráig: a munkáltató igényelheti a választási szerv tagját megillető bér és járulékai megtérítését a helyi választási irodától (Ve. 15. § (2) bekezdés).


2019. június 25-én 16.00 óráig: választási plakátok eltávolítása (Ve. 144. § (7) bekezdés).


2019. augusztus 24-ig: a szavazólapokat a helyi választási irodában meg kell őrizni (Ve. 205. § (1) bekezdés).


2019. augusztus 24-ét követően: a jegyzőkönyvek első példányának átadása a Magyar Nemzeti Levéltárnak (Ve. 205. § (2) bekezdés).


2019. augusztus 26-án:


-    törölni kell a külképviseleti névjegyzék adatait (Ve. 264. §),
-    meg kell semmisíteni a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét (Ve. 109. § (1) bekezdés),
-    törölni kell a szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait (Ve. 109. § (2) bekezdés),
-    a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni a választási iratokat (Ve. 205. § (2) bekezdés).

 

Dr. Balás Endre
jegyző

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

30

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR