JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2019. április 8-14.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2019. április 17.

 

1.    Módosították a közigazgatási bíróságokról szóló törvényeket a Velencei Bizottság - egyes jogállami garanciák hiányát kifogásoló - ajánlásai alapján. A változtatások egyike szerint az igazságügyért felelős miniszternek a közigazgatási bíróságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásával kapcsolatban nem lesz hatásköre, azt a közigazgatási bíróságok elnökei a bírói tanácsok közreműködésével adják ki. A miniszter közigazgatási bírók kinevezése során meglévő hatáskörét szűkíti az is, hogy a módosítás meghatározza azokat a kiemelten fontos bírói kvalitásokat (szakmai felkészültség, döntésképesség stb.), amelyeket a miniszternek a meghallgatás során figyelembe kell vennie és ezekre a szempontokra a döntés indokolásában ki kell térnie. A miniszter pályázati eljárásban betöltött feladata feletti kontroll szintjét növeli az a módosító rendelkezés is, hogy pályázó a miniszter a bíró beosztására vonatkozó határozata ellen jogorvoslattal (kifogással) élhet, ha a bíróvá történő kinevezés vagy miniszter indokolási kötelezettségének törvényben meghatározott feltételei nem állnak meg. (2019. évi XXIV. törvény, Magyar Közlöny 60. szám)

 

 

2.    Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény értelmében az állampapírok utáni kamatjövedelem a jövőben mentesül az adófizetési kötelezettség alól és a lakástakarékpénztárak állampapírokkal történő kereskedése is lehetővé válik. A módosító jogszabály kiterjeszti az adóhatósági bejelentési kötelezettséget az élelmiszerautomaták után minden termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó automataberendezésre. (2019. évi XXVI. törvény, Magyar Közlöny 62. szám)

 

 

3.    Módosulnak mezőgazdasági csekély összegű támogatások kifizetésének és elszámolásának szabályai azzal, hogy Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az  1408/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott határt. (142019 (IV. 10.) AM rendelet, Magyar Közlöny 62. szám)

 

 

4.    A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosítások keretében az állam kézfizető kezességet vállal minden babaváró támogatással nyújtott kölcsön visszafizetéséért. (2019. évi XXXII. törvény, Magyar Közlöny 63. szám)

 

 

5.    Kihirdették a Budapesti Corvinus Egyetem alapítványi formában történő jövőbeni működéséhez szükséges „Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány” létrehozásáról és működéséről szóló törvényt. A jogszabály rendelkezik az alapítvány és az egyetem részére történő vagyonjuttatásról is, állami részvények és egyetem által használt ingatlanok formájában. (2019. évi XXX. törvény, Magyar Közlöny 63. szám)

 

 

6.    Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításának értelmében az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság júliustól - idegenrendészeti szerv elnevezéssel - rendvédelmi (rendőri) szervvé alakul. A törvény rendelkezik az idegenrendészeti szerv jogállásáról és működéséről valamint rendezi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők jogviszonyának rendvédelmi igazgatási jogviszonnyá alakulásának átmeneti szabályait. (2019. évi XXXV. törvény, Magyar Közlöny 63. szám)

 

 

7.    Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosítás célja az 2016-ban, a Tanács és az Európai Parlament által elfogadott Általános adatvédelmi rendelet végrehajtásához szükséges jogharmonizáció biztosítása érdekében egyes ágazati törvények deregulációja, illetve módosítása. A törvény többek között kiegészíti a Munka Törvénykönyvét, oly módon,  hogy a munkavállaló  a munkavégzéshez rendelkezésére bocsátott számítástechnikai eszközt kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja  és  a munkáltató munkavállaló ellenőrzése során a számítástechnikai eszközön tárolt a munkaviszonnyal összefüggő adatokba betekinthet. A módosító rendelkezések továbbá meghatározzák azokat a kivételes esetköröket és különös feltételeket, amelyek fennállása esetén a munkáltató a munkavállaló biometrikus valamint bűnügyi személyes adatainak kezelésére jogosult. (2019. évi XXXIV. törvény, Magyar Közlöny 63. szám)

 

8.    A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításával a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2019. július 1-jén átalakulással megszűnik, jogutódja a Nemzeti Földügyi Központ, mint általános agrárigazgatási szerv. (2019. évi XL. törvény, Magyar Közlöny 64. szám)

 

 

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

27

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR