JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2019. április 1-7.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2019. április 10.

1. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri  rendelet. A rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 2007–2013 programozási időszakban és a 2014-2020 programozási időszakban a  Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett támogatások igénylésére irányuló kérelmek egységes tartalmára vonatkozó előírásokat tartalmazza. (9/2019 (IV.1.) AM rendelet, Magyar Közlöny 55. szám)

 

2.    Módosultak a az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes agrártámogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályok is. Változás például, hogy az  ügyfél vagy meghatalmazottja az  elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát – az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül vagy papír alapon megküldött nyilatkozatban – visszavonhatja. (10/2019 (IV. 1.) AM rendelet, Magyar Közlöny 55. szám)


3.    Kihirdették a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeit. Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a baromfiállomány tartása során  a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására,  a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására,) a megfelelő épület-mikroklíma biztosítására valamint a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használatára. (11/2019 (IV. 1.) AM rendelet, Magyar Közlöny 55.szám)

4.    Termékkísérő dokumentum kötelező alkalmazásáról rendelkezik egy módosító agrárminiszteri rendelet a gombák forgalmazása során. Valamennyi termékkísérő dokumentumon fel kell tüntetni a  gombaminősítési igazolás sorszámát és az adott gombafajra előírt felhasználási feltételeket. (12/2019 (IV. 1.) AM rendelet, Magyar Közlöny 55.szám)


5.    Kormányrendelet jelent meg a közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról. A rendeletben részletesen szabályozzák a területi közjegyzői kamarák a közjegyzői névjegyzékkel, a közjegyzői irodai ügyintézők nyilvántartásával, a közjegyzői igazolvány kiállításával,  a közjegyzői irodai tagság létesítésének engedélyezésével valamint a a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző munkaviszonyának létesítésével kapcsolatos feladatait. (67/2019 (IV. 3.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 57. szám)


6.    Több, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi XXV. törvény végrehajtásához kapcsolódó jogszabály jelent meg. Újraszabályozták a Közszolgálati Döntőbizottság  szervezetét, jogállását és eljárását, azzal, hogy  az eljárás során már elektronikus kapcsolattartásra is lehetőség nyílik. Kormányrendelet rendelkezik a kormánytisztviselők toborzásában és kiválasztásában, a közszolgálati állásportál működtetésében részt vevő személyügyi központ feladatairól és eljárásáról. A személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv  a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselő, hivatásos állomány tagja vagy rendelkezési állományú katona adatait, valamint a közigazgatási szerv által bejelentett üres álláshely adatait a nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben ( TARTINFOrendszer) tartja nyilván. (69/2019 (IV. 4.) Korm. rendelet, 70/2019 (IV. 4.) Korm. rendelet, 71/2019 (IV. 4.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 58. szám)


7.    Újraszabályozták az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság feladatait és működését. A Bizottság alapvető feladata a tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység területére kiterjedő követelmények, a tevékenységekre vonatkozó módszereket tartalmazó építésügyi műszaki irányelvek kidolgozása és elfogadása. (6/2019 (IV. 4.) ITM rendelet, Magyar Közlöny 58. szám)


8.    Az innovációs és technológiai miniszter másik rendelete a Műszaki Szabályozási Bizottság feladatait és eljárását szabályozza. A köztestületként működő szabványügyi szervezet feladata a  hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében egyes műszaki előírások, szabványok felülvizsgálata, előkészítése és megalkotása valamint javaslattétel azok megalkotására. (7/2019 (IV. 4.) ITM rendelet, Magyar Közlöny 58. szám)


9.    Módosultak a gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályok. A zöldkártya mint igazolóeszköz elektronikus képi formájának az  üzemben tartó részére elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátása esetén a  zöldkártya kizárólag zöld papírra nyomtatva alkalmas a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására. Az  üzemben tartó kérésére a  biztosító a  zöldkártyát papír alapon is díjmentesen rendelkezésére bocsátja. (4/2019 (IV. 5.) PM rendelet, Magyar Közlöny 59. szám)

 

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR