JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő -2019. március 25-31.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2019. április 01.

1.    Az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről szóló kormányrendelet értelmében a fővárosi kormányhivatal több osztályának feladatát – közfeladat-ellátási és tovább-foglalkoztatási kötelezettséggel –  jogutódlással, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. látja el a jövőben. (59/2019 (III. 25.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 49.szám)

 

2.    Kormányhatározat rendelkezik a Nemzeti Földügyi Központ megnevezéssel az agrárminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv 2019. július 1-jei hatállyal történő létrehozásáról. Az agrárigazgatást ellátó szerv a megszüntetésre kerülő Nemzeti Földalapkezelő Szervezet általános jogutódja. (1150/2019 (III. 25) Korm. határozat, Magyar Közlöny 49.szám)

 

 

3.    Változnak egyes nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra vonatkozó különös szabályok. A kiemelt nagyberuházások kivitelezési idejének csökkentése a célja a módosításnak azzal, hogy az örökségvédelmi szerv a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum útján gondoskodik a megelőző feltárás elvégzéséről. A hatóságnak a megelőző feltárás engedélyezésére irányuló eljárásában szakhatóság nem vesz részt, szakkérdést nem kell vizsgálni. (2019. évi XVIII. törvény, Magyar Közlöny 50. szám)

 

4.    A felsőoktatási törvény módosítása bevezeti a magán felsőoktatási intézmények vonatkozásában - az intézményi munkaszervezet vezetésére - az elnöki tisztséget. Az elnök a feladatai teljesítéséhez szükséges mértékben egyetértési jogot gyakorol a rektori hatáskörök tekintetében és véleményezi a rektorjelöltekre vonatkozó személyi javaslatot. A módosítás fontos eleme, hogy megteremti az állami felsőoktatási intézmény fenntartói jogának – mint vagyoni értékű jogot- nem állami fenntartó, de az állam által létrehozott alapítvány részére történő átruházásának lehetőségét. A Budapesti Corvinus Egyetemre vonatkozó egyedi rendelkezés, hogy 2019. július 1-jétől a felsőoktatási intézmény az államilag elismert felsőoktatási intézményeinek felsorolását tartalmazó táblázatban az állami felsőoktatási intézményi körből a nem állami felsőoktatási intézmények körébe kerül besorolásra. (2019. évi XIX. törvény, Magyar Közlöny 50. szám)

 

5.    Zajkibocsátás határértékek alóli felmentést kaphatnak nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetői egy módosító rendelet szerint. (8/2019 (III.26.) AM rendelet, Magyar Közlöny 50. szám)

 

6.    Módosították több helyen a mezőgazdasági támogatási eljárásához kapcsolódó szabályokat. A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek minősül. Az eljárási képesség meglétét hivatalból vizsgálják, annak hiánya esetén az ügyfél törvényes képviselőjét vonja be a hatóság az eljárásba. Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzések kivételével – a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv véglegessé vált döntése ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. (2019. évi XXIII. törvény, Magyar Közlöny 51. szám)

 

7.    Módosultak az elektronikus közbeszerzéshez kapcsolódó részletszabályok is. A változások egyike, hogy a részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. (66/2019 (III. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

 

8.    Újraszabályozták a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájára és tartalmára vonatkozó előírásokat. A biztosító köteles minden munkanapon nyilvános tájékoztatást adni a befektetési egységekhez kötött életbiztosításaihoz kapcsolódó befektetési egységek árfolyamáról és az eszközalapok nettó eszközértékéről. (2/2019 (III. 28) PM rendelet, Magyar Közlöny 52. szám)

 

9.    2019. július 1-jétől lép hatályba a korábban már kihirdetett közjegyzői díjszabásról szóló igazságügyi miniszteri rendelet. (8/2019 (III. 23.) IM rendelet, Magyar Közlöny 52. szám)

 

10.    Változnak a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályai. Hirdetményt közzétételre csak az a ajánlatkérő küldhet meg, illetve hirdetményben ajánlatkérőként csak olyan szervezet szerepelhet, amely az adatváltozásra vonatkozó értesítési kötelezettségének. Az ajánlatkérő a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatásáért korábban fizetendő rendszerhasználati díjat eltörölték. (5/2019 (III. 28.)MvM rendelet, Magyar Közlöny 52. szám)

 

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR