GAZDASÁGI HÍREK

A háziorvos és védőnő vállalkozók mentessége a helyi iparűzési adó alól
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerint az önkormányzat jogosult a helyi iparűzési adó tekintetében adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára, azzal, hogy az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek az adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmét, mértékét valamennyi vállalkozó számára azonosan kell megállapítani.

2018. május 29.

A Htv. 2016. január 1-jétől kiterjesztette az önkormányzati jogkört, és lehetőséget biztosított, hogy az önkormányzat a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt állapítson meg, feltéve, hogy a vállalkozási szintű iparűzési adóalap az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

 

Háziorvos, védőnő vállalkozónak a Htv. 52. § 23. pontja szerint az a vállalkozó minősül, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80 százaléka e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási tevékenység kereteit a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, a védőnői feladatellátást pedig a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet írja körül.

 

A rendelkezés több törvényi feltételt szab az adómentesség érvényesítéshez.

 

1.    A háziorvos a külön jogszabályban – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben – meghatározott tevékenységet végezzen.

 

E feltétel kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései taxatíve felsorolják a háziorvos által végezhető tevékenységeket. E körbe tartozik az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel is, továbbá a tartósan betöltetlen háziorvos körzetben való helyettesítés keretében a hivatkozott bekezdésekben nevesített tevékenységek ellátása is.

 

2.    A rendeletben meghatározott tevékenység végzés ellenértékének (árbevétel) legalább 80 százaléka – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján – az Egészségbiztosítási Alapból származzon.

 

A különböző egészségügyi alapellátást végző vállalkozó/vállalkozás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján az általa elvégzett egészségügyi szolgáltatásnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapított – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által visszaigazolt – díját (alapdíj, fix díj, teljesítménydíj, kártyapénz, eseti díj, egyéb díj), mint az egészségügyi szolgáltatás díját köteles elszámolni, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 72. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint árbevételként kimutatni.

 

A háziorvosi bevétel részét képezi ugyanakkor az olyan tevékenységek után kapott ellenszolgáltatás is,


–    amelyet az orvos más jogviszony alapján kap (pl.: üzemorvosi tevékenység, szociális otthonban szerződés alapján végzett tevékenység),
–    amelyet saját praxis alapján kap, vagyis a díjat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nem téríti meg részére, és a páciensnek kell teljes vagy részleges térítési díjat fizetnie (pl.: gépjárművezetői engedélyhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat, fegyverengedély, nem kötelező védőoltások, igazolások kiadása, látlelet készítése, elsősegélynyújtás, gondozás, szakértés díja stb.), illetve
–    amelyet nem az egészségbiztosítótól, hanem harmadik személytől kapott ellenszolgáltatás fejében végez (pl.: önkormányzattól az iskola-egészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi ellátás).

 

A Htv. külön rendelkezik arról, hogy kedvezményezettek körén belül az önkormányzat nem tehet különbséget, azaz például nem vonatkozhat más terjedelmű kedvezmény a háziorvosra és más a fogorvosra. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

 

Az azonban lehetséges – mert a Htv. nem zárja ki –, hogy az önkormányzat ne 20 millió forintban, hanem annál alacsonyabb összegben (például 10 millió forintban) rögzítse azt az adóalap-határt, amelyet meg nem haladó adóalapú kedvezményezetti körbe tartozó számára ad.

 

A Htv. 39/C. § (5) bekezdése 2016. január 1-jétől arról rendelkezett, hogy az így biztosított mentesség és kedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül, amely csak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.

 

A Htv. 39/C. § (5) bekezdése 2017. január 1. napjától hatályon kívül helyezésre került, így a háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható mentességet, kedvezményt már nem kell csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősíteni.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó

adójogi szakjogász, adószakértő.

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

17

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR