SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A mobilitási célú lakhatási támogatás
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Amennyiben a munkáltató a munkavállaló lakhatási költségeihez úgy járul hozzá (akár természetben lakhatás biztosítása, akár pénzben a lakhatási költségekhez történő hozzájárulás formájában), hogy az Szja tv-ben meghatározott feltételek teljesülnek, akkor a foglalkoztatás első öt évében, az Szja tv-ben meghatározott összeghatárig elszámolt összeg adómentes juttatásnak minősül.

2018. május 08.

Az ilyen módon elszámolt adómentes juttatást a személyi jövedelemadózás mobilitási célú lakhatási támogatásnak nevezi.

 

A mobilitási célú lakhatási támogatás abban az esetben juttatható, ha
•    a munkavállaló elhelyezésére szolgáló lakás a munkáltató tulajdonában áll, vagy
•    a munkavállaló elhelyezésére szolgáló lakást akár a munkáltató, akár a munkavállaló bérli.

 

A mobilitási célú lakhatási támogatás kizárólag olyan munkavállaló részére juttatható adómentesen,
•    akivel a munkáltató legalább heti 36 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít;
•    akinek a lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól vagy a munkavégzés helye és a lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát meghaladja.

 

Az adómentes mobilitási célú lakhatási támogatás további feltétele, hogy a munkavállaló nem rendelkezett a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, és nem rendelkezik a támogatás nyújtásának időpontjában lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 3 órát.

 

Fontos megemlíteni, hogy 2018. január 1-jét megelőzően az adómentesség kizárólag határozatlan idejű munkaviszony esetén volt alkalmazható. A módosítás következtében már nem csak a határozatlan, hanem a határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók esetén is biztosítható az adómentes mobilitási célú lakhatási támogatás. A módosító törvény átmeneti rendelkezése alapján pedig a mobilitási célú lakhatási támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 2018. január 1-jén már fennálló határozott időtartamú munkaviszony esetén a munkaviszony létrejötte napjaként 2018. január 1-jét lehet figyelembe venni.

 

A mobilitási célú lakhatási támogatás a foglalkoztatás első öt évében adható adómentesen.

 

Amennyiben a munkavállaló foglalkoztatása
•    2017. január 1. napját követően kezdődött, akkor a mobilitási célú lakhatási támogatás a foglalkoztatás megkezdésétől számított 60 hónap alatt juttatható;
•    2017. január 1. napját megelőzően kezdődött, akkor a mobilitási célú lakhatási támogatás 2017. január 1-jétől számított 60 hónap alatt, tehát 2021. december 31. napjáig juttatható.

 

A mobilitási célú lakhatási támogatás az Szja tv-ben meghatározott összeghatárig adható adómentesen.

 

Az adómentes összeghatár havonta:
•    a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 60 százaléka (2018-ban 82.800 Ft),
•    a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 40 százaléka (2018-ban 55.200 Ft),
•    a foglalkoztatás első 48 hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 20 százaléka (2018-ban 27.600 Ft).

 

Fontos, hogy az ugyanazon munkáltatóval létrejött új munkaviszony esetén az időtartamokat a munkaviszonyok időtartamának összeszámításával kell meghatározni, azzal, hogy ugyanazon munkáltatónak minősül az a személy is, aki (amely) a munkáltatónak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozása.

 

A lakhatási támogatás havi értéke:
•    a lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkáltató által térített rész, amennyiben a lakást a munkavállaló bérli;
•    a lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkavállaló által meg nem térített rész, amennyiben a lakást a munkáltató bérli;
•    a lakásban történő lakhatás szokásos piaci értékéből a munkavállaló által meg nem térített rész, amennyiben a lakás a munkáltató tulajdonában áll.

 

Fontos lehet, hogy amennyiben munkavállaló által bérelt ugyanazon lakás tekintetében több magánszemély is jogosult adómentes lakhatási támogatás igénybevételére, azt közülük csak – a döntésük szerinti – egyikük veheti igénybe.

 

És még egy korlátozó rendelkezés van hatályban. Eszerint a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok alkalmazásában nem tekinthető munkavállalónak az a magánszemély, akivel a munkáltató a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő eset szerinti kapcsolatban áll. Ennek megfelelően például nem biztosítható a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentesen annak a munkavállalónak, aki egyben többségi befolyással rendelkezik a munkáltatóban.

 

A mobilitási célú lakhatási támogatáshoz kapcsolódóan két adminisztrációs kötelezettségre kell figyelemmel lenni.

 

Egyrészt szükséges az adómentes elszámoláshoz, hogy a munkavállaló nyilatkozatot tegyen a támogatás feltételeinek teljesüléséről. Amennyiben a munkavállaló valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, illetve az adómentesség feltételeinek változása esetén a nyilatkozat módosítását elmulasztja, akkor az adókötelezettséget a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani azzal, hogy az adóhatóság határozatában az egyébként a munkáltatót terhelő közterheket és azok teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeit a magánszemély terhére állapítja meg.

 

Másrészt a munkáltatót adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóhatóság felé az adóévet követő év január 31-ig az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a munkavállaló által bérelt lakás címéről.

 

Dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR