GAZDASÁGI HÍREK

Közeleg a kata bevallás határideje!
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A kata egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára – összehasonlítva a „hagyományos” adózási formákkal – lényegesen alacsonyabb mértékű közteherfizetéssel és kevesebb adminisztrációs teherrel jár. A kiadózó vállalkozásokat terhelő adókötelezettségek szempontjából fontos könnyítés, hogy az adóévben elért bevételről – főszabály szerint – elegendő nyilatkozatot tenni az adóévet követő év február 25. napjáig. Amennyiben a vállalkozás a tételes adó mellett százalékos adó fizetésére is kötelezett, akkor a nyilatkozattal együtt már bevallást kell benyújtani az állami adóhatósághoz. Cikkünkben összefoglaltuk azokat a szabályokat, amelyekre figyelemmel kell lenniük a kisadózó vállalkozásoknak az adóévben elért bevételről benyújtandó nyilatkozat és bevallás kitöltése során.

2018. február 19.

A kisadózó vállalkozásokat két adókötelezettség terheli, illetve terhelheti. Az egyik a tételes adó, a másik a százalékos adó.

 

A kisadózó vállalkozásnak a főállású kisadózó után havi 50 ezer, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie. Ha a kisadózó vállalkozás úgy nyilatkozott, hogy a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adót fizet, akkor az e választás alapján fizetendő adó összege minden megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint.

 

Amennyiben a kisadózó vállalkozás bevétele a naptári évben elérte a 12 millió forintot, akkor a 12 millió forintot meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adókötelezettség keletkezik. Abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára a tételes adót megfizetni, akkor a 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozásnak a bevétele azon része után kell megfizetnie, amely meghaladja az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és havi 1 millió forint szorzatát.

 

A kisadózó vállalkozásnak a tételes adóról nem kell bevallást benyújtania, annak összege automatikusan előíródik az adófolyószámlán. A százalékos mértékű adó tekintetében viszont fennáll a bevallási kötelezettség, amelyet a kisadózó vállalkozás adóévben megszerzett bevételéről benyújtandó nyilatkozattal együtt kell teljesíteni.

 

A kisadózó vállalkozások e nyilatkozattételi kötelezettséget a 2017. évre vonatkozóan a 17KATA nyomtatvány kitöltésével, és papíralapon vagy elektronikus úton történő benyújtásával kötelesek az állami adóhatóság felé teljesíteni.


A nyilatkozatot február 25-ig (az idei évben hétvégi napra tekintettel február 26-ig) kell benyújtani. Ha a kata szerinti adóalanyiság év közben megszűnt, akkor a nyilatkozatot az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül kellett benyújtani.

 

Az adóévben megszerzett bevételről – függetlenül annak összegétől – a 17KATA nyomtatvány főlapján, az első oldalon kell nyilatkozatot tenni.

 

Fontos, hogy a nyomtatványt – nullás adattartalommal – abban az esetben is be kell nyújtani, ha a 2017. évben a kisadózó vállalkozás nem szerzett bevételt.

 

A kisadózó vállalkozásnak arról a bevételről kell nyilatkozatot tennie, amelyet a bevételi nyilvántartása alapján az adóévben szerzett meg.

 

A bevétel megszerzésének időpontja:
•    pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja;
•    igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának vagy igénybevevőjének az Áfa tv. rendelkezései szerint adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy keletkezne;
•    jog esetében az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a jog gyakorlására, átruházására, átengedésére vagy megszüntetésére jogosult;
•    elengedett követelés és átvállalt tartozás esetében az a nap, amelyen az adóalany kötelezettsége, illetve tartozása megszűnik.

 

Előfordulhat, hogy a kisadózó vállalkozás az általa kibocsátott bizonylat ellenértékét az adóalanyiság utolsó napjáig nem szerzi meg. Ebben az esetben a bevétel megszerzésének időpontja az adóalanyiság megszűnésének napja.

 

E szabályok alapján érdemes kiemelni, hogy ha például a kisadózó vállalkozás olyan szolgáltatást nyújt, amelynek teljesítési időpontja 2017. december 16., a számla kiállításának időpontja 2017. december 18., de az ellenérték jóváírásának időpontja 2018. január 10., akkor ez a pénzbevétel a 2018. évben számít megszerzett bevételnek.

 

Amennyiben a kisadózó vállalkozás a nyomtatvány nyilatkozat részében olyan összeget szerepeltet, amely az adókötelezettséggel érintett hónap(ok) számát figyelembe véve százalékos mértékű adókötelezettséget is eredményez, akkor a kisadózó vállalkozás köteles a nyomtatvány 17KATA-01 lapját is kitölteni. Ezen a lapon kell a kisadózó vállalkozás százalékos mértékű adójára vonatkozóan a bevallási kötelezettséget teljesíteni.

 

A kisadózó vállalkozást a 17KATA nyomtatványon adatszolgáltatási kötelezettség is terheli.

 

A nyomtatvány 17KATA-02 lapján kell adatot szolgáltatni bármely más személytől a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha annak összege meghaladja az 1 millió forintot.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során más személytől szerzett bevételnek minősül a külföldi személytől (kivéve a külföldi magánszemélytől) szerzett bevétel is, tehát az ilyen bevétel tekintetében is adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kisadózó vállalkozást.
Nem kell adatot szolgáltatni, ha az 1 millió forintot meghaladó bevétel egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélytől származik.
Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét sem, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.

 

Gyakori kérdésként merül fel, hogy a kisadózó vállalkozások mentesülnek-e a 08-as havi adó- és járulékbevallás benyújtása alól? A kérdésre a válasz, hogy igen is, meg nem is.

 

A törvényi rendelkezés szerint a kisadózó vállalkozások mentesülnek az adóalany gazdasági tevékenységével, az általa a bejelentett kisadózónak teljesített kifizetésekkel, más juttatásokkal és a bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggésben az éves személyi jövedelemadó bevallás, a társasági adó bevallás, és a kifizetésekkel összefüggő havi adó- és járulékbevallás benyújtása alól.

 

Ennek megfelelően, ha a kisadózó egyéni vállalkozónak nincs alkalmazottja, akkor nem kell benyújtania havonta sem az 58-as, sem a 08-as bevallást, illetve az NY jelű nyilatkozatot sem kell benyújtani.

 

A kisadózó vállalkozás ugyanakkor nem mentesül a 08-as havi adó- és járulékbevallás benyújtása alól az általa munkaviszonyban foglalkoztatott magánszemélyek, illetőleg kisadózóként be nem jelentett tagok számára teljesített kifizetésekkel összefüggő adókötelezettségek tekintetében.

 

Érdemes azonban figyelemmel lenni arra, hogy a 08-as havi adó- és járulékbevallást munkavállaló foglalkozatása esetén nem kizárólag abban az esetben kell benyújtani, ha a kisadózó vállalkozás munkabért fizet a tárgyhónapban a munkavállaló részére. Előfordulhat, hogy a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van. Ilyen esetben a kisadózó vállalkozást a jogviszonyra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség terheli, és ennek megfelelően be kell nyújtani a 08-as havi adó- és járulékbevallást.

 

Fontos, hogy a kisadózó vállalkozás a 17KATA nyilatkozat és bevallás benyújtása előtt gondoljon arra, hogy társasági adó és késedelmi pótlék kötelezettsége is keletkezhet.

 

Ha ugyanis a kisadózó vállalkozás korábban társasági adóalanyként, törvényben meghatározott adóalap-, illetve adókedvezményt érvényesített, majd utóbb a kisadózói adóalanyiság időszakában nem teljesíti a kedvezmény feltételeit, akkor kisadózóként kell társasági adót, illetve késedelmi pótlékot megállapítania és bevallania.

 

És végezetül, ne felejtkezzünk meg arról, hogy amennyiben a nem egyéni vállalkozóként működő kisadózó vállalkozás tulajdonában személygépkocsi van, illetve személygépkocsit pénzügyi lízingbe vett, akkor cégautóadó kötelezettség keletkezik, mellyel összefüggésben negyedévente be kell nyújtani a 01-es bevallást is.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

Érdeklik a KATA-s változások? Tudni akar mindent róla? Próbálja ki adószakma tudásbázisunkat 14 napig ingyen, regisztráljon most!

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

17

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR