GAZDASÁGI HÍREK

Az új ellenőrzési rendszer az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az adóhatóság és az adózó viszonylatában érvényesülő általános eljárási szabályokat tartalmazó adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (2017. évi CLI. törvény) szabályozza az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket. A szabályozás újdonsága az ellenőrzési rendszer egyszerűsítése.

2017. december 15.

Az egyik fontos és szembetűnő változásként az emelhető ki, hogy jelentősen egyszerűsödik az ellenőrzési struktúra, ugyanis a régi Art-ból ismert korábbi hét ellenőrzési típussal szemben az adóigazgatási rendtartás már csak két alapvető ellenőrzés fajtát nevesít:

 

-a jogkövetési vizsgálatot, amely egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, ellenőrzéssel lezárt időszakot nem keletkeztető ellenőrzés, és amelynek keretében az adóhatóság a bevallási időszak lezárását megelőzően is ellenőrizheti, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adminisztratív adókötelezettségeinek, adatokat gyűjthet a nyilvántartásában szereplő adatok hitelességének megállapítása vagy becslési adatbázis felépítése érdekében, vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát;

 

- az adóellenőrzést, amely az ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező, az adó, költségvetési támogatás alapjának és összegének vizsgálatára irányuló ellenőrzés típus, és amelynek során az adóhatóság az adózó adómegállapítási, bevallási kötelezettségének teljesítését adónként, támogatásonként és időszakonként vagy meghatározott időszakra több adó és támogatás tekintetében is vizsgálja. Természetesen adóellenőrzés körébe tartozó módon a továbbiakban is lehetősége lesz az adóhatóságnak pénzösszeg kiutalása előtti ellenőrzést lefolytatni, amelynek keretében az adóhatóság az adózó által igényelt költségvetési támogatás, adó-visszatérítés, adó-visszaigénylés jogosságát vizsgálja.

 

A fenti két alapvető vizsgálat típus mellett az adóigazgatási rendtartás egyfajta különös ellenőrzésként fenntartotta továbbá

 

- az ismételt ellenőrzés intézményét, amelynek keretében meghatározott feltételek fennállása esetén ellenőrzéssel lezárt időszak tekintetében is sor kerülhet ellenőrzésre; valamint

 

- a felülellenőrzést, amelyet a felettes szerv akkor folytathat le,

 

– ha a törvényben erre feljogosított szerv (az adópolitikáért felelős miniszter, az Állami Számvevőszék elnöke, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az önkormányzati képviselő testülete) valamely ellenőrzéssel már lezárt időszak ellenőrzését rendelte el, kezdeményezte;

 

– ha az adóhatóság vezetője erre utasítást ad, amely alapján a felettes szerv ellenőrzi a korábban lefolytatott ellenőrzés szakszerűségét és törvényességét;

 

– ha az adóhatóság olyan, az adó megállapítását befolyásoló új tényről, adatról, bizonyítékról szerez tudomást, amely a korábbi adóellenőrzéskor nem volt ismert, és az ellenőrzés lefolytatására az adóhatóság vezetője, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az önkormányzati adóhatóság döntései elleni fellebbezések elbírálására jogosult hatóság vezetője utasítást ad.

 

Dr. Kisfaludy-Molnár Péter

ügyvéd, adószakértő

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR