SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Háztartási méretű kiserőművet üzemeltető magánszemély általános forgalmi adó alanyisága
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Annak a megítélése, hogy a háztartási méretű kiserőművet üzemeltető magánszemélynek az ellenérték fejében teljesített villamos energia-értékesítési tevékenységére tekintettel keletkezik-e áfa alanyisága, mindig a kérdéses tevékenység jellegétől és a kiserőmű üzemeltetésének egyedi körülményeitől függ.

2017. november 23.

 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vetv.) 13. § (2) bekezdése, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 4. §-a értelmében a háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői által termelt, a közcélú hálózatba betáplálni kívánt villamosenergiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő külön jogszabály szerint köteles átvenni.

 

Annak a megítélése, hogy a háztartási méretű kiserőművet (a továbbiakban: kiserőmű) üzemeltető magánszemélynek (a továbbiakban: üzemeltető) a Vetv-ben, valamint a Vhr-ben foglaltak szerint végzett, ellenérték fejében teljesített villamos energia-értékesítési tevékenységére tekintettel keletkezik-e áfa alanyisága, mindig a kérdéses tevékenység jellegétől és a kiserőmű üzemeltetésének egyedi körülményeitől függ (pl.: kiserőmű kapacitása, az értékesített energia mennyisége, értékesítés gyakorisága), vagyis az adóalanyiság, illetve az áfa kötelezettség minden esetben egyedileg vizsgálandó.

 

Önmagában az a tény, hogy a villamosenergia-kereskedő az üzemeltető által feleslegként megtermelt energiát köteles ellenérték fejében átvenni, nem alapozza meg az üzemeltető áfa alanyiságát, vagyis nem jelenti azt, hogy a fölösleges energia fenti módon történő értékesítése során az üzemeltető kizárólag áfa alanyi minőségben járhat el.

 

Abban az esetben, ha a kiserőmű a kapacitását tekintve jellemzően az üzemeltető saját fogyasztásának, illetve magánszükségleteinek megfelelő mennyiségű energiát termel, vagyis energia felesleg csak alkalomszerűen keletkezik, akkor az üzemeltetőnek a felesleges energia értékesítésére irányuló tevékenysége miatt áfa alanyisága nem keletkezik.

 

Amennyiben azonban a kiserőmű már eleve oly módon került kialakításra, hogy az értékesítés céljából is termeljen energiát, a megtermelt energia mennyisége rendre meghaladja az üzemeltető magánszükségleteit, azaz a közcélú hálózatba rendszeresen energiafelesleget táplál be, úgy a felesleges energiának az energiakereskedő felé történő értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 6. § (1) bekezdés szerint adóalanyiságot keletkeztető gazdasági tevékenység. Ebben az esetben az üzemeltetőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az adóhatóságnál általános forgalmi adó alanyként be kell jelentkeznie és adószámot kell kérnie.

 

Ha a kiserőmű üzemeltetője az általa folytatott egyéb tevékenység miatt már eleve adóalany, akkor az energiafeleslegének értékesítése nem tekinthető adóalanyiságán kívül eső tevékenységnek, ezért az Áfa tv. szerinti számla kibocsátásával szükséges bizonylatolnia a villamosenergia-kereskedő felé.

 

[Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3709400900]

 

Megjelent az Adó- és Vámértesítő

2013. évi 4. számában

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR