SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Döntött a Kúria: A közösségi adószám nem tartalmi, hanem alaki követelmény
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Kúria 2016-ban hozott ítéletében olyan döntést hozott, amellyel kimondta, hogy a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek nem szükségszerű feltétele, hogy a vevő közösségi adószámmal rendelkezzen. Cikkünk ezt a bírósági eljárást és Kúriai ítéletet ismerteti.

2017. november 03.

A tényállás

A Felperes Kft. 2011. áprilisi és májusi általános forgalmi adó (áfa) bevallásaiban egy romániai társaság felé kibocsátott számlákra alapítottan Közösség területén belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítést szerepeltetett.

Az adóhatóság a Felperes Kft-nél 2011. április és május hónapokra áfa adónemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett. Az elsőfokú adóhatóság a revízió eredményeként hozott határozatában mindkét hónapra a Felperes Kft. terhére adókülönbözetet állapított meg, és a Felperes Kft-t adóhiány, adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte.A Felperes Kft. fellebbezése alapján eljárt másodfokú adóhatóság a határozatában az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

A Felperes Kft. a keresetében a másodfokú adóhatóság határozatának elsőfokú határozatra is kiterjedő hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú adóhatóság új eljárásra kötelezését kérte.

A bíróság a Felperes Kft. keresetét elutasította.A jogerős ítélet ellen a Felperes Kft. felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.


A Kúria döntése és jogi indokai

Az Áfa tv. 89. § (1) bekezdésére, az Irányelv 138. cikk (1) bekezdésére és az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítéleteiben kifejtett jogértelmezésre figyelemmel a Közösség területén belülre történő adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítésnek több együttes törvényi feltétele van. Ezek értelmében akkor vonatkozik adómentesség a Közösségen belüli termékértékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő jog átszáll a vevőre, és az értékesítő igazolja, hogy a terméket feladták vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét.

Az Irányelv 214. cikk (1) bekezdésének b) pontja előírja a tagállamok számára, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy valamennyi Közösségen belüli termékbeszerzést végző adóalanyt egyedi adószámmal tartsanak nyilván. Az Irányelv 226. cikkének 4. pontja pedig megköveteli, hogy a közösségi termékértékesítéskor kiállítandó számla kötelezően tartalmazza a vevő hozzáadottérték-adó azonosító számát, amelynek felhasználásával az Irányelv 138. cikke értelmében értékesítettek számára termékeket. A hozzáadottérték-adó azonosító szám kiadása, ezzel való rendelkezés igazolhatja az adóalany adójogi helyzetét a hozzáadottérték-adó alkalmazása szempontjából és megkönnyíti a Közösségen belüli ügyletek adóellenőrzését. Ennek megléte azonban olyan alaki követelménynek minősül, amely nem

kérdőjelezheti meg a hozzáadottérték-adó (áfa) mentességhez való jogot, amennyiben a Közösségen belüli termékértékesítésnek az előzőekben említett anyagi jogi feltételei teljesülnek (C-273/11.). Mindebből az következik, hogy önmagában a hozzáadottérték-adó azonosító szám hiánya, kiadásának elutasítása, visszavonása nem befolyásolhatja az adóalanynak a hozzáadottérték-adó levonáshoz való jogát, ha teljesülnek az e jogot keletkeztető anyagi feltételek.Jelen ügyben a Felperes Kft-nek tehát azt kellett igazolnia a közösségi szabályok, az Art. 99. § (2) bekezdése és az Áfa tv. 89. §-a értelmében, hogy fennállnak az adómentesség feltételei, mert a terméket feladták, elszállították egy másik tagállamba, olyan körülmények között, hogy a termékkel való rendelkezési jogot átruházták a beszerzőre.A Kúria előírta, hogy az új eljárást az ítéletébe foglalt nemzeti és közösségi anyagi jogszabályok figyelembe vételével és az EUB ítéleteiben kifejtett jogértelmezésnek megfelelően kell lefolytatni. Érdemben kell állást foglalni az indokolási kötelezettség teljesítése mellett arról, hogy a Felperes Kft. jogszerűen szerepeltette-e bevallásaiban a perben vitatott számlákat Közösség területén belülre történő adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítésként. Ennek eldöntéséhez pedig, mivel a termékek ténylegesen kiszállításra kerültek, és a román társaság ezek felett rendelkezési jogot szerzett, az szükséges, hogy az adóhatóság bizonyítékokkal alátámasztottan döntsön a román társaság adóalanyiságáról, az adókijátszás hiányáról vagy megvalósulásáról, illetve ezt utóbbi esetén arról, hogy az adózó megtett-e minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje az adókijátszásban való részvételt, tudta-e, illetve tudnia kellett-e, hogy adókijátszást megvalósító ügyletben vesz részt.

A bírósági esetet teljes terjedelmében elolvashatja az ÁFA Módszertani Szemle 2017. novemberi számában.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR