SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Gyakran ismételt kérdések és válaszok az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Kaphat-e támogatást az ügyvezető? Adható-e a támogatás prémiumként vagy cafeteria keretében? Mi történik a támogatással, ha a munkavállaló eladja a lakást? Választ kaphat ezekre a kérdésekre is az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló cikkünkben, melyben összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, amelyek a leggyakrabban felmerültek az elmúlt időszakban a gyakorlati alkalmazás során.

2017. november 02.

Kaphat-e adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője?

A gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője abban az esetben jogosult erre a támogatásra, ha a gazdasági társasággal munkaviszonyt létesített akár a személyes munkavégzés tekintetében, akár a vezető tisztségviselői feladatok ellátására.

Kizárólag saját lakás vásárláshoz, építéshez adható a támogatás?

Az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás kizárólag olyan lakáscélú felhasználáshoz adható, amely saját lakáshoz kapcsolódik. Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) értelmében a magánszemély saját lakása az a lakás, amelyben a magánszemély bármely arányban tulajdonos vagy haszonélvezettel bír, illetve a magánszemély saját lakásának minősül az a lakás is, amelynek bármely arányú tulajdonjogát, haszonélvezetét a magánszemély a támogatás felhasználásával szerzi meg, ideértve a tulajdonjog zártvégű lízing keretében történő megszerzését is.

Felhasználható-e lakásfelújításra a támogatás?

Az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás nem használható fel sem lakásfelújításra, sem lakásfelújítás céljára felvett kölcsön törlesztésére, visszafizetésére.

Kötelező-e minden munkavállaló részére biztosítani a támogatást?

Az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást nem kötelező minden munkavállaló részére juttatni.

Adható-e adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás a munkavállalónak jutalom, prémium jogcímén?

A lakáscélú munkáltatói támogatás nem adható bér helyett (pl. jutalomként vagy béremelésként), csupán béren kívüli juttatásként. Ennek megfelelően a juttatáskor különös figyelemmel kell lenni az Szja tv-nek azon 2015. január 1-jétől hatályos szabályára, mely szerint, amennyiben a magánszemélyt egy adott bevétel a nem önálló tevékenység ellenértékeként illeti meg, akkor nem alkalmazható e bevétel adókötelezettségének megállapítására az adómentes bevételre vonatkozó szabály.

Adható-e a támogatás a cafeteria keretében?

A lakáscélú munkáltatói támogatás adható a munkavállalók részére a cafeteria keretein belül is. Ebben az esetben a munkáltató jogosult meghatározni a juttatás választásának feltételeit, és korlátait. Pl. előírhatja, hogy a juttatás választásának feltétele a munkáltatónál munkaviszonyban töltött x év, illetve a választható támogatás felső határát a törvényben előírt 5 millió forintnál alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Van-e következménye, ha a munkavállaló a támogatást követően a támogatással szerzett lakást elidegeníti?

Sem az Szja tv., sem a rendelet nem tartalmaz korlátozást vagy szankciót arra az esetre, ha a magánszemély elidegeníti azt a lakást, amelyhez kapcsolódóan adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásban részesült.

Adható-e támogatás lakáscélú hitel törlesztéséhez, ha a lakás a támogatás folyósításakor már nincs a munkavállaló tulajdonában?

Igen, a lakáscélú munkáltatói támogatás olyan esetben is nyújtható adómentesen lakáscélú hitel törlesztéséhez, ha a lakáscélú hitellel szerzett lakás már nincs a munkavállaló tulajdonában.

Adható-e a támogatás férjnek és feleségnek ugyanannak a hitelnek a törlesztésére, ha a férj és a feleség a hitel esetében adóstársaknak minősülnek?

A házastársak adóstársakként abban az esetben jogosultak közösen felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásra, ha a lakáscélú hitellel szerzett ingatlan esetében mindketten tulajdonosai vagy haszonélvezői a lakásnak, vagy bizonyítható, hogy a lakás a házastársi közös vagyon részét képezi.

Adható-e adómentesen támogatás a munkavállalónak lakáscélú hitel törlesztéséhez, ha a munkavállaló ténylegesen a hitellel szerzett lakásban lakik, de a lakás tulajdonosaként a gyermeke van bejegyezve?

Az Szja tv. nem határozza meg, hogy a támogatás kizárólag saját tulajdonban álló lakáshoz kapcsolódó lakáscélú felhasználásra lenne felhasználható. Ugyanakkor a rendelet kimondja, hogy az adómentességet a magánszemély saját lakásával összefüggő körülményeket igazoló dokumentumok igazolják azzal, hogy a magánszemély saját lakása az a lakás, amelyben a magánszemély bármely arányban tulajdonos vagy haszonélvezettel bír. E rendelkezés alkalmazásában a magánszemély saját lakásának minősül az a lakás is, amelynek bármely arányú tulajdonjogát, haszonélvezetét a magánszemély a támogatás felhasználásával szerzi meg, ideértve a tulajdonjog zártvégű lízing keretében történő megszerzését is. Ennek megfelelően nem adható adómentesen lakáscélú munkáltatói támogatás annak a munkavállalónak a lakáscélú hitel törlesztéséhez, aki nem tulajdonosa vagy haszonélvezője annak a lakásnak, amelynek szerzése az érintett lakáscélú hitelből is történt.

Adómentes-e a lakáscélú munkáltatói támogatás, ha a munkáltató utólag egyösszegben fizeti ki a támogatást a munkavállaló által havonta törlesztett összegekre figyelemmel?

A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentesen juttatható abban az esetben is, ha a munkáltató egyösszegben fizet támogatást a munkavállaló részére, és a munkavállaló a támogatást a juttatást megelőzően általa fizetett törlesztőrészletekre számolja el.

Be kell-e jelenteni az adóhatóságnál az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást?

Az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásról nem kell külön bejelentést vagy bevallást tenni az adóhatóság felé.

Kell-e adatszolgáltatást teljesíteni a támogatásról?

A hitelintézet/kincstár közvetítésével nyújtott támogatásról a támogatást folyósító hitelintézet/kincstár köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság részére a támogatás magánszemély részére történő átutalásának évét követő év január 31-éig a magánszemély nevéről, adóazonosító jeléről és a támogatás összegéről.

A munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedéséről a munkáltató köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság részére a kölcsön elengedésének évét követő év január 31-éig a magánszemély nevéről, adóazonosító jeléről és az elengedett összegről.

Milyen következménnyel jár, ha a munkáltató nem rendelkezik az előírt határidőre a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentes elszámolásához szükséges igazolásokkal?

Ha az előírt határidőben a munkáltató nem rendelkezik az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolásához szükséges igazolásokkal, akkor a lakáscélú munkáltatói támogatás 20 százalékkal növelt összegben a támogatásban részesült magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül. E jövedelem megszerzésének időpontja a támogatás folyósításának évét követő év május hónapja, lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének növeléséhez, korszerűsítéséhez és akadálymentesítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május hónapja.

 

Adópraxis szerkesztőség

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR