SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Milyen nyilatkozat szükséges az adománynak nem minősülő ingyenes juttatások esetén?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A társasági adóról szóló törvény az adománynak nem minősülő ingyenes juttatásokat abban az esetben minősíti vállalkozási tevékenység érdekében elismert költségnek, ha a juttató rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával. Összefoglalónkból megtudhatja, hogy a 2017. évi juttatások esetében mikor szükséges nyilatkozat, illetve mit kell tartalmaznia a nyilatkozatnak.

2017. október 13.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 3. számú melléklet A) részének 13. pontja szerint – meghatározott esetekben – nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak

– az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát),

– az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke,

– valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó.

Lássuk milyen esetekben nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak az ingyenes juttatás?

1. Nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak a fent meghatározott ingyenes juttatás, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik.

2. Nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak a fent meghatározott ingyenes juttatás, ha az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő meghatározott tartalmú nyilatkozatával, illetve nyilatkozataival.

Gyakori kérdésként merül fel, hogy mikor, illetve miről kell nyilatkoznia a juttatásban részesülőnek?

A Tao tv. rendelkezéséből és indoklásából megállapítható, hogy a juttatásban részesülőnek két nyilatkozatot kell adnia.

Az első nyilatkozatot – előzetesen – a juttatáskor kell adni. Ennek a nyilatkozatnak azt kell tartalmaznia, hogy a juttatásban részesülő a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolja és az adózás előtti eredménye, adóalapja – várhatóan – e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti. Ez az első nyilatkozat a feltétele annak, hogy a juttató levonhassa a költséget a juttatás adóévének adóalapjából.

Tekintettel arra, hogy a juttatásban részesülő az adóévi adóbevallás benyújtása előtt arról még nem tud nyilatkozni, hogy a társasági adót megfizetette, így szükség van egy második – utólagosan adott – nyilatkozatra, amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően kell

adni. Ennek a második nyilatkozatnak az előzetesen adott nyilatkozat tartalmát kell megerősítenie. Ebben a nyilatkozatban a juttatásban részesülőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolta és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lett negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizette.

A Tao tv. 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint, amennyiben a juttatásban részesülő vállalkozási tevékenységet nem végez, mert például költségvetési szerv vagy magánszemély, akkor a juttatásban részesülőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett. A Tao tv. szerint ilyen esetben a nyilatkozatra vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

Az ingyenes juttatások nyújtásakor kiemelten fontos figyelemmel lenni arra, hogy a törvényben meghatározott nyilatkozatok rendelkezésre álljanak, mert nyilatkozat hiányában a juttatás nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, és adózás előtti eredményt növelő tételként kell figyelembe venni.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR