JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

AB- Módosítani kell a földforgalmi törvény öröklést érintő szabályait
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A földtörvény módosítását írta elő az Alkotmánybíróság abban a vonatkozásban, hogy ha a törvény korlátozása miatt nem jut hozzá az örökös a végrendeletben rá hagyott földterülethez, akkor ezért kompenzáció illesse meg. Az Ab a döntését a honlapján tette közzé.

2017. október 09.

A konkrét ügyben a végrendeleti örökös - a kormányhivatalnak a földforgalmi törvény alapján hozott döntése szerint - nem kaphatta meg a rá hagyott külterületi szántó művelési ágú földeket. A területük ugyanis meghaladta az egy hektárt és az örökös nem minősült földművesnek, így tulajdonszerzése a földforgalmi törvényben rögzített feltételeknek nem felelt meg.
    

Ezek után a közjegyző a mezőgazdasági ingatlanokat a törvényes öröklés rendje szerint a Magyar Államnak adta át. A végrendeleti örökös ezt a döntést bíróságon támadta meg, ott azonban a közjegyző végzését helybenhagyták. Ekkor az örökös az Ab-hez fordult alkotmányjogi panasszal, a négy éve elfogadott törvény több rendelkezésének megsemmisítését kérve.
    

Az Ab kedden meghozott határozatában a földtörvénnyel kapcsolatban mulasztásos alaptörvény-ellenességet állapított meg, és felhívta az Országgyűlést, hogy az év végéig alkossa meg a kompenzáló szabály.
    

Az Ab szerint közérdekből korlátozható ugyan az örökléshez való jog, de a földtulajdont emiatt meg nem szerző végrendeleti örökös kompenzálásáról gondoskodnia kell a jogalkotónak. A testület a jogalkotói mulasztás megállapításán túl kimondta, hogy nem érvénytelen az a végrendeleti rendelkezés, amelyre a hatóság nem hagyta jóvá a tulajdonszerzést.
    

A határozat indoklása rögzíti, hogy az örökléshez való jog alkotmányos védelem alatt áll, ezért minden olyan szabály, amely az öröklés címén való tulajdonszerzést korlátozza, az öröklési jogba való beavatkozásnak minősül. Ugyanakkor az Alaptörvény kimondja azt is, hogy az alapvető jogok korlátozhatók más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében - a feltétlenül szükséges mértékig, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával.
    

A földtulajdon sajátos természeti és vagyoni jellemzői - például a föld nélkülözhetetlensége, véges volta - közérdekből indokolhatják a tulajdonjogszerzés korlátozását, például, hogy a föld tulajdonjogát még végintézkedés útján sem lehet korlátlanul megszerezni. A végrendeleti örökösnél azonban a hatósági jóváhagyás megtagadása miatt olyan vagyoni hátrány jelentkezik, amelyet a törvény nem kompenzál, vagyis az alaptörvény által előírt arányosság követelménye nem teljesül.
    

E mulasztás kiküszöböléséhez szükséges, hogy a végrendeleti örökös az állammal mint örökössel szemben vagyoni ellentételezéshez jusson.
    

A határozathoz különvéleményt fűzött Czine Ágnes, Dienes-Oehm Egon, Salamon László és Stumpf István alkotmánybíró.

 

(MTI)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR