GAZDASÁGI HÍREK

Helyzetjelentés a pénzmosási belső szabályzat átdolgozásának kötelezettségéhez
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. június 26-án hatályba lépett törvény előírása szerint a könyvviteli, adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végzők kötelesek a belső szabályzatukat 2017. szeptember 30-ig átdolgozni, és erről a felügyeletet tájékoztatni. Mostani írásunk arról szól, hogy eleget tudnak-e tenni a szolgáltatók az átdolgozási kötelezettségüknek.

2017. szeptember 11.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) 2017. június 26-án lépett hatályba.

A Pmt. 80. § (1) bekezdése előírja, hogy a Pmt. hatálybalépésekor működő szolgáltató köteles a belső szabályzatát az ún. felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

A Pmt. felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert arra, hogy rendeletben állapítsa meg a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit; valamint további részletszabályokat:

– a belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszerére,

– a belső ellenőrző és információs rendszer működtetésére,

– az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreire és azok felügyeleti jóváhagyásának szabályaira,

– az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimum követelményeire, auditálásának módjára, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtására,

– a megerősített eljárás esetköreire és feltételrendszerére,

– a kockázatérzékenységi megközelítés alapján üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő esetek meghatározására,

– a képzési programra,

– az ügylet felfüggesztésére.

A Pmt., valamint a Kit. alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2017. augusztus 3-án kihirdetésre került, és a kihirdetést követő napon hatályba lépett.

A további részletszabályokról szóló rendeletet a Nemzetgazdasági Minisztérium elkészítette és közzétette. A rendelet 2017. augusztus 31. napjáig volt véleményezhető, de a mai napig, azaz 2017. szeptember 7. napjáig egyelőre még nem került véglegesítésre és kihirdetésre.

A Pmt. továbbá azt is előírja, hogy a felügyeletet ellátó szerv a felügyeleti tevékenysége keretében a szolgáltatók számára a belső szabályzat elkészítéséhez iránymutatást tartalmazó útmutatót köteles készíteni.

Tekintettel arra, hogy csupán az egyik végrehajtási rendelet került kihirdetésre, így az útmutató kiadása is várat magára.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) még korábban közzétett tájékoztatója azt is tartalmazta, hogy a későbbiekben a NAV honlapján kerül közzétételre az a tájékoztatás, hogy a szolgáltatók milyen módon tehetnek eleget a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről szóló tájékoztatási kötelezettségüknek.

A fent leírtakra figyelemmel jelen helyzetben annyit tudnak tenni a könyvviteli, adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végző szolgáltatók, hogy figyelemmel kísérik a Magyar Közlöny legfrissebb számait és a NAV honlapját. Tekintettel arra, hogy a belső szabályzat átdolgozására előírt határidő vészesen közeleg, így valószínűsíthető, hogy a 2017. szeptember 30-i határidő is módosításra fog kerülni.

 

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

24

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR