SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

„Egyenes” és „fordított” adózás alá tartozó tételek feltüntetése a számlán
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Előfordulhat, hogy az adózó egy ügylet keretében „egyenes” és „fordított” adózás alá tartozó ügyletet is teljesít. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV tájékoztatójából megtudhatja, hogy miként lehet eleget tenni ilyen esetben a bizonylatolási kötelezettségnek.

2017. augusztus 22.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban. Áfa tv.) általános szabályai szerinti „egyenes adózás” hatálya alá tartozó és az Áfa tv. 142. §-ában foglalt különös szabályok szerinti belföldi „fordított adózás” hatálya alá tartozó egyes tételeknek az egy vagy több számlán való feltüntetésére vonatkozóan sem az Áfa tv., sem más jogszabály nem tartalmaz előírásokat. Erre tekintettel e kétféle tétel egyetlen számlán, illetve bizonylaton való szerepeltetésére is van lehetőség, és az adózó döntési jogkörébe tartozik, hogy egyetlen vagy több számlában végzi el az ilyen tételek bizonylatolását.

Az Áfa tv. 169. § i)-k) és n) pontja értelmében a számla kötelező adattartalmát képezi – többek között –„i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

j) az alkalmazott adó mértéke;

k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;”Az Áfa tv. hivatkozott rendelkezéseiből következően nem tiltott, hogy a „fordított adózás” hatálya alá tartozó tétel szerepeltethető legyen olyan számlában, amelyen „egyenes adózás” hatálya alá tartozó tételek is kiszámlázásra kerülnek. Ekkor, ahogyan a különböző adómértékű tételeknél az adómértéket külön-külön szerepeltetni kell, ugyanúgy a „fordított adós” tételeknél ezt a tényt kell – a „fordított adózás” kifejezés alkalmazásával – az adómérték helyett feltüntetni az adott tételnél.

Az Áfa tv. 142. § (7) bekezdése alapján a „fordított adózás” hatálya alá eső ügyletekről a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának olyan számla kibocsátásáról kell gondoskodnia, amelyen áthárított adó, illetőleg még az ún. visszafelé számított százalékérték sem szerepelhet. Ez az előírás azonban nem azt jelenti, hogy ugyanazon a számlán nem is szerepelhet olyan tétel, amely adót tartalmaz, hanem azt jelenti, hogy a „fordított adózás” hatálya alá tartozó ügylet számlázása során az ilyen tételekre vonatkozóan adó felszámítása nem történhet meg, valamint az Áfa tv. 169. § k) és n) pontja alapján adó összeg nem, csak a „fordított adózás” kifejezés tüntetendő fel.

[Nemzetgazdasági Minisztérium 22208/2017, NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2161529177]

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR