GAZDASÁGI HÍREK

Évközi módosítások az adózás rendjéről szóló törvényben
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az Országgyűlés 2017 júniusában elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvényt, amelyben – többek között – módosításra kerültek az adózás rendjét érintő szabályok is. Cikkünkben az évközi változásokat foglaltuk össze.

2017. augusztus 21.

Áfa bevallási kötelezettséget mulasztók közzététele

A Módosító tv. szerint az állami adó- és vámhatóság a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adószámát, akik áfa bevallási kötelezettségüknek több mint két – egymást követő – bevallási időszakon keresztül nem tesznek eleget.

Hatályba lépés napja: 2017. június 20.

Eljárás felfüggesztése

2016. január 1-jéig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján az adóhatóság felfüggesztette azokat az ellenőrzési eljárásokat, amelyeket a bíróság megsemmisítő és új eljárásra utasító döntése alapján ismételten le kellett folytatni, azonban az adóhatóság a bíróság döntése ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához. 2016. január 1-jétől az Art. szabályai közé helyezett felfüggesztési szabályok alapján nem volt lehetőség a bírósági felülvizsgálat idejének időtartamára az ellenőrzési eljárás felfüggesztésére. A Módosító tv. alapján az adóhatóság – mérlegelés nélkül – felfüggeszti az eljárást, ha a közigazgatási ügyben eljáró bíróság az adóhatóságot új eljárásra kötelezi, és ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő.

Hatályba lépés napja: 2017. június 20.

Súlyosítási tilalom

A korábban hatályos szabályok alapján határozattal lezárt ellenőrzés esetén a határozat jogerőre emelkedésétől, határozat nélkül lezárult ellenőrzés esetén annak befejezésétől számított egy éven túl az adózóra nézve hátrányosabb rendelkezéseket tartalmazó döntés kiadására már nem volt lehetőség. A módosítással meghatározásra kerül, hogy amennyiben az új határozat meghozatalát ellenőrzés (felülellenőrzés) előzi meg, és az ellenőrzésről (felülellenőrzésről) készült jegyzőkönyvet az egy éves időtartamon belül átadják vagy postára adják, akkor az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat az egy éves időtartam leteltét követően is, de legkésőbb 18 hónapon belül meghozható.

Hatályba lépés napja: 2017. június 20., azzal, hogy a módosított rendelkezést a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Székhelyszolgáltató fogalmának pontosítása és bejelentése

A Módosító tv. az egyértelmű jogalkalmazás érdekében pontosítja a székhelyszolgáltató értelmező rendelkezését, mely szerint székhelyszolgáltató az a személy, aki vagy amely üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.

A Módosító tv. továbbá egyszeri bejelentkezési kötelezettséget ír elő az állami adóhatósághoz 2017. január 1-jét megelőzően adószám megállapítása érdekében bejelentkezett egyéni vállalkozók, valamint cégbejegyzésre kötelezett adózók részére, ha székhelyszolgáltatást vesznek igénybe, és a székhelyszolgáltató személyében 2016. december 31-ét követően nem következett be változás. Ebben az esetben a székhelyszolgáltató adatait 2017. szeptember 29-éig az állami adóhatósághoz be kell jelenteni.

Hatályba lépés napja: 2017. június 20.

Megbízható adózóval szemben kiszabható bírság

Az állami adóhatóság által kiszabható mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában megbízható adózónak minősül, és a kiszabható adóbírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság felső határának 50 százaléka, ha az adózó az utólagos ellenőrzés alá vont adómegállapítási időszak egészében vagy az utólagos ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában megbízható adózónak minősül.
A korábban hatályos szabályok alapján a mulasztási bírság és az adóbírság felső határát megállapító szabály nem volt alkalmazható azon mulasztás, illetve adóhiány megállapítása esetén, mely a megbízható adózói minősítés elvesztését eredményezte. A módosított szabály alapján már abban az esetben sem alkalmazható, ha adókülönbözet kerül megállapításra.

Hatályba lépés napja: 2017. június 20., azzal, hogy a módosított rendelkezést a hatályba lépést követően elkövetett mulasztások, illetve adókülönbözet megállapítása esetén kell alkalmazni.

Kockázatos adózóval szemben kiszabható bírság

A korábban hatályos szabályok szerint, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának, illetve az adóhiány megállapításának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában kockázatos adózónak minősült, akkor az állami adóhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzhette. A pontosító szabály szerint akkor nem mellőzhető az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabása, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának, illetve az utólagos ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában kockázatos adózónak minősül.

Hatályba lépés napja: 2017. június 20.

Adószakértői, adótanácsadói tevékenység új szabályai

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény az adószakértői, az adótanácsadói, és az okleveles adószakértői tevékenységet bejelentéshez kötött tevékenységgé alakította át. Az új szabályok tényleges alkalmazására a kapcsolódó, korábban hatályos átmeneti szabály alapján csak 2017. július 1-jétől került volna sor.
A Módosító tv. – tekintettel az új Art., valamint a hatósági eljárásokat szabályozó, a Ket-et felváltó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 2018. január 1-jei hatályba lépésére – a 2017. július 1-jei bevezetést 2018. január 1-jére halasztja, és az ehhez szükséges további jogalkotási feladatokat is ehhez az időponthoz igazítja.


Az összefoglalót készítette: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász, adószakértő.További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR