SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A domain név értékesítésének adókötelezettsége
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Napjainkban a domain név egyre gyakrabban jelentős értéket is képvisel, és adásvétel tárgyát képezheti. Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen adó- és járulékkötelezettséggel kell számolni abban az esetben, ha a domain név magánszemély tulajdonosa a domain nevet értékesíti.

2017. augusztus 07.

A domain név a jogtudomány e területen járatos képviselőinek egybehangzó álláspontja szerint vagyoni értékű jog. Viszont nem biztos, hogy a jogi minősítés egybeesik az adójogi minősítéssel.

A domain név a személyi jövedelemadózásban nem minősül vagyoni értékű jognak, tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) taxatív jelleggel, azaz kizárólagosan határozza meg a vagyoni értékű jogokat. Az Szja-tv. 3. § 31. pontja szerint vagyoni értékű jog:

· a földhasználat,

· az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat,

· a telki szolgalom, valamint

· az ingatlan bérleti joga.

Tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadózásban a domain név nem minősül vagyoni értékű jognak, így a vagyoni értékű jogok átruházásából származó jövedelem adózási szabályait a domain név magánszemély által történő értékesítésekor nem lehet alkalmazni.

Az Szja-tv-ben ugyanakkor nem található olyan kifejezett rendelkezés, amely alapján a domain név értékesítéséből származó jövedelem jogcíme megállapítható lenne.

Az Szja-tv. szabályrendszerének ismeretében állapítható meg, hogy a domain név átruházásából származó jövedelem az Szja-tv. 28. § (7) bekezdése alapján egyéb jövedelemnek minősül. E rendelkezés szerint a jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy az átruházásból származó bevételből le kell vonni a szerzésre fordított (ingyenes vagy kedvezményes szerzés esetében ideértve a megszerzéskor adóköteles bevételt is), a magánszemélyt terhelő igazolt kiadást. A kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas, ha a magánszemély a domain név szerzési költségét olyan személynek, vállalkozásnak fizette, aki az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat (számla, egyszerűsített adattartalmú számla) kiállítására kötelezett. Egyéb esetben a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas, amely tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot. Ilyen bizonylatnak tekinthető például az adásvételi szerződés is.

A domain név átruházásából származó egyéb jövedelem az összevont adóalap része, amelyet attól függően kell figyelembe venni az összevont adóalap megállapítása során, hogy a jövedelem után a magánszemély vagy a kifizető lesz kötelezett az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére.

Amennyiben a jövedelem után a magánszemély lesz kötelezett az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, akkor az Szja-tv. 29. § alapján a megállapított jövedelem 82 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni az összevont adóalap megállapításánál, kivéve, ha azt a magánszemély részére megtérítették.

Amennyiben a jövedelem után a kifizető kötelezett az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, akkor a megállapított jövedelmet teljes egészében jövedelemként kell figyelembe venni az összevont adóalap megállapításánál.

Az összevont adóalapként megállapított összeg után a magánszemélyt 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadó terheli.

Az összevont adóalap adóját az Szja-tv. 46. § (1) bekezdése alapján adóelőlegként kell megfizetni.

Amennyiben a domain név vevője kifizető, akkor az adóelőleget a kifizető köteles megállapítani. Az adóelőleg alapja a bevételből a magánszemély adóelőleg-nyilatkozata szerinti, a bevétel 50 százalékát meg nem haladó mértékű, igazolható költség levonásával meghatározott rész. Amennyiben a magánszemély nem ad költségnyilatkozatot, akkor a bevétel teljes összege adóelőleg-alapnak minősül.

A kifizető köteles a megállapított adóelőleget a kifizetés (a juttatás) hónapját követő hónap 12. napjáig megfizetni, továbbá az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint bevallani. Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről igazolást ad a magánszemélynek.

Amennyiben a domain név vevője nem minősül kifizetőnek, akkor a magánszemély köteles az adóelőleg megállapítására. Az adóelőleg alapja a bevételből a magánszemély döntése szerinti költség, de legfeljebb az elismert igazolható költség levonásával meghatározott rész. A magánszemély a megállapított adóelőleget a negyedévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni. A magánszemélynek nem kell az adóelőleget megfizetnie mindaddig, amíg az adóév elejétől összesítve, vagy egyébként amely negyedévben a fizetendő összeg nem haladja meg a 10 ezer forintot.

A domain név átruházásából származó jövedelmet az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) 3. § (1) bek. a) pontja alapján 22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli. Az egészségügyi hozzájárulás alapja az adóelőleg alap számításánál figyelembe vett jövedelem.

Amennyiben a domain név vevője kifizető, akkor az egészségügyi hozzájárulást a kifizető állapítja meg, vonja le, és a jövedelem kifizetését (juttatását) követő hónap 12. napjáig fizeti meg, és az adózás rendjéről szóló törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint vallja be az állami adóhatóságnak.

Amennyiben a domain név vevője nem minősül kifizetőnek, akkor a magánszemély köteles az egészségügyi hozzájárulást előlegként, az adóelőleg megfizetésével egyidejűleg megállapítani és megfizetni, majd a személyi jövedelemadóról szóló bevallásában elszámolni.

A cikk teljes terjedelmében olvasható az Adózási Módszertani Szemle 2017. júliusi számában.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR