SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Szabadság és pótszabadság- kinek és mennyi jár?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Közeleg a nyár, a szabadságolások időszaka. Minden munkavállaló és munkáltató számára fontos kérdés, hogy mennyi szabadság jár, illetve mennyi szabadságot kell kiadni a munkavállaló részére. Cikkünkben összegyűjtöttük a szabadság számításának szabályait.

2017. július 07.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 115. §-a szerint a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.

Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, akkor a megállapított szabadság időarányos része jár. Ez alól egyedül az apának járó szabadság a kivétel, amely nem arányosítható.
A szabadság számítása során a fél napot elérő töredéknapot egész munkanapként kell kiadni.

Fontos kiemelni, hogy részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén nem kell a megállapított szabadság naptári napjainak számát időarányosítani.

Az alapszabadság

A minden munkavállalót megillető alapszabadság mértéke 20 munkanap.

A pótszabadság

A munkavállalót az alapszabadság mellett pótszabadság is megilleti:
–    életkor alapján,
–    gyermek(ek) alapján,
–    fiatal munkavállalóként,
–    föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 3 órát dolgozó munkavállalóként,
–    egészségkárosodott munkavállalóként.

Az életkor alapján járó pótszabadság

Az életkor alapján a munkavállalót megillető pótszabadság:
•    a 25. életévtől        1 munkanap,
•    a 28. életévtől        2 munkanap,
•    a 31. életévtől        3 munkanap,
•    a 33. életévtől        4 munkanap,
•    a 35. életévtől        5 munkanap,
•    a 37. életévtől        6 munkanap,
•    a 39. életévtől        7 munkanap,
•    a 41. életévtől        8 munkanap,
•    a 43. életévtől        9 munkanap,
•    a 45. életévtől        10 munkanap.

Az életkor alapján járó pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben az arra jogosító életkort betölti.

A gyermek(ek) alapján járó pótszabadság

A munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabb gyermeke(i) után pótszabadság jár, amelynek mértéke:
•    egy gyermek után             2 munkanap,
•    két gyermek után            4 munkanap,
•    kettőnél több gyermek után         összesen 7 munkanap.

A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 16. életévét betölti.

Ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos, akkor a pótszabadság fogyatékos gyermekenként 2 munkanappal nő.
Fogyatékosnak az a gyermek minősül, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra.

A gyakorlatban sokszor felmerül a kérdés, hogy elvált szülők esetén melyik szülőt illeti meg a pótszabadság.
A kérdés megválaszolásához a Munka Törvénykönyvének értelmező rendelkezése nyújt segítséget. Eszerint a Munka Törvénykönyvének alkalmazása során gyermeknek minősül a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint a saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek az a gyermek, aki a törvényben meghatározott személlyel életvitelszerűen együtt él, és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki. Ilyen törvényben meghatározott személy:
o    a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő;
o    a szülővel együtt élő házastárs;
o    az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van;
o    a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja;
o    a nevelőszülő;
o    a gyám;
o    továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (1) bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték.

E fogalom-meghatározás alapján nem jogosult a gyermek(ek) után pótszabadságra az a munkavállaló, aki jellemzően kéthetente, hétvégeken, illetve az ünnepek alatt tartja a kapcsolatot a gyermekével. Ha azonban a szülők oly módon gyakorolják a közös szülői felügyeletet, hogy a gyermek azonos időt tartózkodik hol az egyik, hol a másik szülőnél, akkor – a Szerző megítélése szerint – mindkét szülő jogosult a gyermek után járó pótszabadságra.

Az apának a gyermeke születése esetén pótszabadság jár, melynek mértéke egy gyermek születése esetén 5 munkanap, ikergyermekek születése esetén 7 munkanap. A pótszabadságot legkésőbb a születést követő második hónap végéig, az apa kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A pótszabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

Egyéb jogcímen járó pótszabadság

A fiatal munkavállalónak évenként 5 munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a 18. életévét betölti.

A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 3 órát dolgozó munkavállalónak évenként 5 munkanap pótszabadság jár.

Évenként 5 munkanap pótszabadság jár a munkavállalónak, ha
–    a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,
–    fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy

–    vakok személyi járadékára jogosult.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

 

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR