SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A munkavégzéshez biztosított eszközök és szolgáltatások adókötelezettsége
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A vállalkozások tevékenységében részt vevő magánszemélyek akkor tudják eredményesen a munkájukat végezni, ha az ahhoz szükséges eszközök és szolgáltatások rendelkezésre állnak. Az ilyen eszközök és szolgáltatások használata, igénybevétele során megvalósulhat magáncélú használat is. Joggal merül fel a kérdés, hogy keletkezik-e adókötelezettség az esetleges magáncélú használat során?

2017. június 28.

Munkavédelem jogi szabályozása >>

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) 2005. január 1-jei módosítása alapvető változást eredményezett a munkavégzéshez biztosított eszközök és szolgáltatások adóztatása terén. E módosítás eredményeként a törvénybe került egy olyan rendelkezés, mely adómentességet biztosít olyan eszközök és szolgáltatások nyújtása során, amelyek szükségesek a munkavégzéshez.

Az Szja-tv. 4. § (2a) bekezdése szerint:

„Nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz, berendezés, jármű, munkaruházat stb.) használatára, szolgáltatás (világítás, fűtés stb.) igénybevételére tekintettel, amelynek használata, igénybevétele a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik (ideértve azt is, ha ez iskolarendszeren kívüli képzés, betanítás, valamint a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítása), abban az esetben sem, ha a dolog, a szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, és a tevékenység hatókörében történő hasznosítás, használat, igénybevétel mellett egyébként az igénybevétel során nem zárható ki a magáncélú hasznosítás, használat, igénybevétel, kivéve, ha e törvény a hasznosítást, használatot, igénybevételt vagy annak lehetőségét adóztatható körülményként határozza meg.”

Ez a rendelkezés egyértelművé teszi, hogy a munkavállalók, megbízási szerződés keretében tevékenységet folytatók, vagy egyébként bármely vállalkozás tevékenységében közreműködő magánszemélyek a feladataik ellátásához szükséges eszközök, szolgáltatások használata, igénybevétele címén nem szereznek bevételt akkor sem, ha közben előfordul vagy előfordulhat az adott eszköz, szolgáltatás személyes célokra történő igénybevétele, magáncélú használata.

A gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos kiemelni, hogy a szabály nem kizárólag a munkáltató által a munkavállaló részére biztosított eszközök és szolgáltatások esetén, hanem bármely, a vállalkozás tevékenységében közreműködő magánszemély esetén alkalmazható. Így alkalmazható a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott magánszemély, a gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, a gazdasági társaság részére mellékszolgáltatást teljesítő tag, a segítő családtag esetén, sőt az üzleti partner vagy a tevékenységben közreműködő szakértő, tanácsadó esetén is.

Fontos továbbá kiemelni, hogy a szabály csak olyan eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozik (csak akkor és annyiban alkalmazható), amelyeket a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében a tevékenység ellátásának feltételeként biztosítanak, de csak akkor és annyiban, amennyiben ez a feltétel az adott magánszemélyre nézve megvalósul. Ez azt jelenti, hogy ha a munkavégzés feltételeként biztosított munkaeszközöket, berendezéseket, szolgáltatásokat a magánszemély munkavégzés közben az előírt munkafeladat mellett más célra is igénybe veszi (veheti), emiatt nem keletkezik adókötelezettsége sem a munkáltatónak (megbízónak), sem a magánszemélynek.

Más a helyzet azonban akkor, ha valamely munkaeszköz használatát vagy szolgáltatás igénybevételét a munkavégzéstől függetlenül is ingyenesen vagy kedvezményesen lehetővé teszik magánszemély számára. Ilyenkor a juttatás jogcímét és adókötelezettségét a Szja-tv. 2. § (6) bekezdése alapján kell meghatározni.

Néhány példa, amikor nem keletkezik adóköteles bevétel:
•    a megbízó által a megbízott számára vagy más személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély számára biztosított számítógép-használat esetén, ha az elvégzendő feladattal kapcsolatos használat mellett a magánszemély pl. a magánüzenet elküldésére is használja a számítógépet;
•    a szolgáltatónál foglalkoztatottak által igénybevett szolgáltatás (pl. a fodrász-szalonban a saját frizura elkészítése, a kozmetikai berendezések használata);
•    a munkavégzés eredményes ellátásához szükséges napilapok, folyóiratok biztosítása;
•    a munkavégzéshez használt ruházat tisztíttatása;
•    nyomtatón, másológépen a munkavállaló saját anyagainak nyomtatása, másolása.

Ugyanakkor adóköteles például:
•    az olyan ruházat juttatása, amely nem felel meg az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.24. pontjához tartozó 9.2. pontjában ismertetett adómentességi feltételeknek;
•    a munkáltató által biztosított szerszámok, munkagépek ingyenes vagy kedvezményes kölcsönzése a munkavállalónak vagy más magánszemélynek (pl. a munkáltató hétvégére ingyenesen átengedi a takarítógépet, amellyel a dolgozó munkát vállal a szabadidejében, vagy a mezőgazdasági üzem ellenérték nélkül engedélyezi, hogy a tulajdonában lévő traktorral a dolgozó otthon és más gazdáknál felszántsa a földeket).

A munkavégzés teljesítésének hatókörében, a feladatok ellátásának feltételeként biztosított dolog, szolgáltatás magáncélú hasznosítása, használata, igénybevétele miatt az Szja-tv. adóztatható körülményként határozza meg a kifizető vagy munkáltató által biztosított telefonszolgáltatás (legyen akár vezetékes vagy mobiltelefon szolgáltatás, akár előfizetéses vagy feltöltőkártyás mobiltelefon szolgáltatás) magáncélú használatát.

Adószakértői javaslat

Amennyiben a vállalkozás úgy dönt, hogy különböző eszközöket vagy szolgáltatásokat adómentesen kíván biztosítani a tevékenységében közreműködő magánszemélyek részére, akkor minden esetben kellő körültekintéssel kell eljárni.
Szükséges, hogy
•    a vállalkozás a biztosított eszközökről és szolgáltatásokról a nevére szóló számlával rendelkezzen;
•    megfelelő módon dokumentálva legyen, hogy az adott eszköz vagy szolgáltatás a munkavégzés ellátásának feltétele.
Ezek hiányában az adóhatóság jogszerűen fogja az adómentesen elszámolt eszközt vagy szolgáltatást egy esetleges ellenőrzés során természetbeni juttatássá minősíteni, illetve annak adó- és járulékkötelezettségét a szankciókkal együtt az adózó terhére megállapítani.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR