JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A perhatékonyság javulását is várják az új polgári perrendtartástól
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A perhatékonyság javulását is várja a legszélesebb szakmai, társadalmi egyeztetés után a parlament elé benyújtott új polgári perrendtartástól Szabó Imre, a törvényjavaslatot előkészítő kodifikációs szerkesztőbizottság elnöke.

2016. szeptember 06.

      A Szegedi Tudományegyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem polgári eljárásjogi professzora az MTI-nek kifejtette: az 1952-ben elfogadott, jelenleg is hatályos polgári perrendtartást az elmúlt több mint hat évtizedben – különösen a rendszerváltozás után – a jogalkotó sorozatos módosításokkal igyekezett, több-kevesebb sikerrel, a kor igényeihez igazítani.
    Az elmúlt évtizedekben javult a peres felek jogi érzékenysége, felkészültsége és technikai, gazdasági környezete. Alapvető elvárás lett a hatékony per, ami az igazságos és időszerű ítélethez való jogot jelenti a felek számára. Társadalmilag is lépni kellett, hiszen egy több évig tartó per, még ha tartalmilag jó és igazságos ítélettel zárul is, rombolta a jogkereső állampolgárok igazságszolgáltatásba vetett bizalmát – fogalmazott a professzor, aki úgy látja, így több szempontból is törvényalkotási kényszerről lehetett beszélni.
    Ezt a helyzetet ismerte fel a kormány, és a sokadik törvénymódosítás helyett 2013. májusában döntött a polgári perjogi kodifikációról. Célul tűzte ki egy korszerű, a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak is megfelelő szabályozás megalkotását – közölte az egyetemi tanár.
    Trócsányi László igazságügyi miniszter a törvénytervezet elkészítésének irányításával Wopera Zsuzsa miskolci egyetemi tanárt bízta meg. A perrendtartás egyes részterületeire, jogintézményeire vonatkozóan javaslatokat dolgoztak ki munkabizottságok, amelyekben több mint száz olyan szakember vett részt, aki önkéntesen vállalta, hogy szakmai ismereteit, tapasztalatait kamatoztatva előmozdítja a sikeres kodifikációt – emlékeztetett Szabó Imre.
    Tavaly szeptemberben jött létre a kodifikációs szerkesztőbizottság, amely a törvénytervezet fejezeteit, elsősorban a vitás kérdéseket megtárgyalta, eldöntötte. Az elkészült javaslatot megkapták a jogászi hivatásrendek vezető képviselői – a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, a legfőbb ügyész –, akik az egyes részletszabályokkal kapcsolatos jobbító javaslatokat téve valamennyien támogatták a tervezet szakmai vitára bocsátását. A miniszter valamennyi jogi kar dékánjának is megküldte véleményezésre a tervezetet, amely a közigazgatási egyeztetés után júliusban került a kormány elé.
    Szabó Imre hozzátette, hogy a törvényalkotást már a koncepció elkészültétől országos konferenciasorozat kísérte, amelyet a Magyar Jogász Egylet szervezetei moderáltak, így a legszélesebb szakmai közönség nyilváníthatott véleményt a tervezetről.
    A törvényjavaslat újításai közül a professzor a perszerkezetnek a hatékonyságot szem előtt tartó változásait emelte ki. Visszatér az 1952-es törvény előtti osztott perszerkezetre, amelyben kiemelt jelentősége és súlya lesz a perfelvételi szaknak, ahol eldől a per tárgyi és személyi kerete. A koncentrált permenetet szolgálják a felek és a bíróság kötelességei és jogosítványai, – a járásbírósági eljárást leszámítva – a kötelező jogi képviselet bevezetése, az eljárási cselekmények, beadványok kötelező tartalmi és formai kellékeinek szabályozása, a hiányosságok szankcionálása. A kereseti igények alaptalan vagy perelhúzási szándékú változtatgatásának megakadályozása, a célratörő bizonyítási cselekmények szabályozása, egyúttal a felesleges és perhúzó bizonyítási indítványok megakadályozása, a felek számára hangsúlyosan előírt igazmondási kötelezettség alapelvi kiemelésével is az időszerű ítélkezés feltételeinek kell teljesülniük.
    A javaslat bevezeti a társult per intézményét, amely a fogyasztóvédelem egyik hatékony eszköze lehet a fogyasztókat megkárosító szolgáltatókkal szemben. Utóbbi esetben olyan, az egyes fogyasztónak okozott kisebb súlyú károkozásokról van szó, amelyeket nem is minden fogyasztó érvényesítene külön perben a sérelem kisebb súlya miatt, ám a "kis károkozásokból" a szolgáltatónak tetemes haszna származik. A társult per ezt az összesített igényt képes a fellépő fogyasztók javára egy eljárásban, vélhetően kisebb költség-, energia- és időráfordítással, érvényesíteni – közölte a szegedi jogi kart 2002 és 2013 között dékánként irányító szakember.
    Szabó Imre hangsúlyozta, lényeges változás, hogy általános hatáskörű elsőfokú bíróság a törvényszék lesz, tehát eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában valamennyi pert ott kell megindítani. Kivételt a 30 millió forint perérték alatti vagyonjogi ügyek, valamint a személyállapoti perek képeznek, amelyek továbbra is a járásbíróságok hatáskörébe tartoznak.
    A tervezet szűkítette a másodfokú bíróságok hatályon kívül helyezési lehetőségeit, ezzel is elősegítve az ítélkezés időszerűségét. A javaslat kiemelt figyelmet szentel az infokommunikációs eszközök alkalmazásának is.
    Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának vezetői posztját is betöltő professzor kiemelte, a javaslat annak ellenére nem sokkal terjedelmesebb, mint a jelenlegi perrendtartás, hogy 633 szakaszból áll, szemben a jelenlegi 399-cel. Ennek oka, hogy a tervezet tagoltabb, egy-egy dogmatikai egység szerkezetileg jobban lehatárolt.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR