JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Augusztustól a túlpakolt gépjárművek is EKÁER-kötelesek
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A több adótörvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 2016. augusztus 1-én hatályba lépő rendelkezései az árufuvarozási tevékenységet is érintik.

2016. július 26.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) módosítása kibővíti az EKÁER-kötelezettek körét. A korábbi előírások szerint a 3.5 tonna névleges össztömeget el nem érő gépjárművek abban az esetben sem tartoztak az EKÁER-kötelezettek körébe, ha a jármű össztömege túlpakolás folytán a 3.5 tonnát meghaladta, vagyis csak a forgalmi engedélyben 3.5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre vonatkoztak az EKÁER előírásai. A jövőben az EKÁER-kötelezettség megállapításához a forgalmi engedélyben szereplő adat helyett a gépjármű tényleges összsúlya lesz irányadó. Ily módon további, áruszállításra alkalmas járműtípusokra – kisteherautókra, furgonokra, transzporterekre, esetleg „pick-up” típusú (kabinos vagy kettős, dupla kabinos) haszongépjárművekre – terjedhet ki az adóellenőrzés.

A valótlan adatokkal tett EKÁER-bejelentéssel történő áfacsalás visszaszorítására irányul az Art. azon új rendelkezése, melynek értelmében a bejelentett, de ténylegesen nem fuvarozott áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírság szabható ki az adózó terhére. A bírságnak nincs alsó határa.

Az Art. fuvarozói felelősséggel kapcsolatos kiegészítése az állami adó- és vámhatóság által felhelyezett hatósági zárnak sértetlen megőrzésére kötelezi a fuvarozót a felhelyezés időpontjáról a hatóság általi levételéig. A fuvarozót az állami adó- és vámhatóság felé haladéktalan értesítési kötelezettség terheli, amennyiben a hatósági zár baleset, vagy a fuvarozó tevékenységi körén kívül álló elháríthatatlan ok miatt megsérült, továbbá ha ugyanezen okból az áru megrongálódik vagy megsemmisül. Ezen bejelentések elmulasztása vagy a hatósági zár feltörése esetében az adó- és vámhatóság magánszemély terhére 200.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig, magánszemélynek nem minősülő fuvarozó terhére 500.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

A mulasztási bírság alkalmazásától az adóhatóság az eset súlyától függően eltekinthet, de amennyiben a hatósági zárral, illetve a fuvarozott áru rongálódásával vagy elvesztésével kapcsolatos bejelentés elmulasztása miatt bírságot szab ki, az adóhatóság a fuvareszközt a mulasztási bírság, illetve a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig – erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül – visszatarthatja. Nem tartható vissza a romlandó árut és az élő állatot szállító fuvareszköz. Nem tartható vissza a jármű abban az esetben sem, ha a bírságfizetésre kötelezett székhelye, lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, és a kötelezett rendelkezik az állami adó- és vámhatóság által kiadott adószámmal, illetve adóazonosító jellel.
Amennyiben a bírságfizetési kötelezettség teljesítéséért pénzügyi intézmény kezességet, garanciát vállal, vagy a kötelezettséget belföldön bejegyzett, adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezet átvállalja és ezt a tényt a bírságfizetésre kötelezett az eljárás során hitelt érdemlően igazolja, a fuvareszköz szintén tartható vissza. Ez az előírás azoknak az adóalanyoknak jelenthet kockázatot, akik/amelyek árujukat gyűjtőfuvarozás keretében más adóalany helytelenül bejelentett árujával együtt fuvaroztatják. A hazai és külföldi fuvarozók ily módon való megkülönböztetése a feladónak komoly kockázati tényező, amennyiben a külföldi fuvarozóval kapcsolatban hatósági zárprobléma merül fel.


dr. Závotka Zsolt ügyvéd


<< KÉRDEZZEN ITT AZ EKÁER VÁLTOZÁSOKRÓL >>

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

27

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR