JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Az Art. változásával nehezebb lesz kimenekülni a veszteséges cégekből
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az adócsomag parlamenti elfogadásával új eszközt alkalmazhat az adóhatóság a nagy összegű, behajthatatlan adótartozást felhalmozó vállalkozásokból kimenekülő tag anyagi felelősségre vonására. Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) tervezett módosítása szerint az adóhatóság határozatban megállapíthatja a jogi személy tartozásaiért korlátozottan felelős tagja felelősségét a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházással arányos részének erejéig.

2016. május 30.

Az adócsomag parlamenti elfogadásával új eszközt alkalmazhat az adóhatóság a nagy összegű, behajthatatlan adótartozást felhalmozó vállalkozásokból kimenekülő tag anyagi felelősségre vonására. Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) tervezett módosítása szerint az adóhatóság határozatban megállapíthatja a jogi személy tartozásaiért korlátozottan felelős tagja felelősségét a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházással arányos részének erejéig.

A megállapítás feltétele, hogy a részesedését átruházó tag az adott kft.-ben, zrt.-ben a szavazati jogok 25%-át elérő, vagy meghaladó részesedéssel rendelkezzen. További feltétel, hogy a vállalkozás nettó – késedelmi pótlék és adóbírság nélküli – adótartozásának összege a jegyzett tőke 50%-át meghaladja, valamint, hogy ezen behajthatatlan adótartozásról a részesedés átruházásakor a tag tudott, vagy – akár az adóhatóságtól beszerezhető információkból – tudhatott volna. A helytállási felelősség szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a tag a teljes részesedését, vagy annak csak egy részét ruházza át.

Nem terheli helytállási kötelezettség a volt tagot (volt részvényest), ha igazolja, hogy tagsági jogaival élve mindent megtett annak érdekében, hogy a társaság az adótartozást megfizesse (például a felhalmozódó adót azért nem fizette meg, mert az általa teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét nem egyenlítették ki, és a követelése behajtására a törvényes intézkedéseket megtette, de ezen intézkedések nem vezettek eredményre). A helytállási kötelezettség alóli mentesülés feltétele, hogy a volt tag tagsági jogaival élve a tőkevesztés esetére előírt Ptk. szerinti intézkedéseket megtegye. Ezen intézkedések közé tartozik a legfőbb szerv (taggyűlés vagy közgyűlés) összehívása, vagy annak kezdeményezése, a vállalkozás anyagi helyzetének rendezése (pótbefizetéssel, tőkeleszállítással, vagy kötelező átalakulással).

Az adóhatóság a helytállási kötelezettséget megállapító határozatot az adótartozás behajtása eredménytelenségének megállapításától számított 90 napos jogvesztő határidőn belül hozhatja meg. Ha a részesedés átruházása ezen határidő elteltét követően jut az adóhatóság tudomására, a határozatot az adóhatóság a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül hozhatja meg, akkor is, ha a jogvesztő határidő már eltelt, vagy abból 30 napnál kevesebb van hátra.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

22

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR