JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Tájékoztató a felszámolás alatt álló befektetési vállalkozásoknál vezetett nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) és tartós befektetési (TBSZ) számlákkal kapcsolatban
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A 2015. évben felszámolás alá került Buda-Cash Brókerház Zrt., Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. és a Hungária Értékpapír Zrt. által vezetett NYESZ-R és TBSZ számlákkal kapcsolatban a jogalkalmazás során számos kérdés merült fel, különösen a számlákon levő pénzügyi eszközök, pénzeszközök kiadásával összefüggésben.

2016. február 10.

A felszámolás alatt álló brókercégek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 136. § (1) bekezdése értelmében kötelesek az ügyfelek tulajdonát képező pénzügyi eszközöket, pénzeszközöket az ügyfelek részére kiadni. Az eszközök kiadása kétféleképpen valósulhat meg: vagy az ügyfelek részére történő kifizetéssel, vagy egy másik szolgáltatónál az ügyfél nevére nyitott másik TBSZ, illetve NYESZ-R-számlára történő transzferálással. A transzferálás történhet az ügyfél által megjelölt számlára, vagy a Bszt. 140-141. §-ában szabályozott állomány-átruházás keretein belül.


1. A pénzügyi eszközök, pénzeszközök kifizetése


A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 7. § (1d) bekezdése alapján a magánszemély részére nem eredményez adókötelezettséget, ha pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelését eredményező jogviszonya a pénzügyi intézmény felszámolása miatt szűnik meg, ideértve az adó feletti rendelkezés esetére meghatározott visszafizetési kötelezettséget is. A pénzügyi intézmény felszámolásával összefüggésben kárrendezés címén a magánszemélyt megillető összeg után adókötelezettség megállapításának nincs helye. Ez azt is jelenti, hogy a pénzügyi intézmény felszámolása következtében a magánszemélynek nem keletkezik sem adófizetési sem bevallási kötelezettsége.
E jogszabályi rendelkezés minden 2015. évben indult felszámolási eljárás tekintetében alkalmazható, a rendelkezésben szereplő pénzügyi intézmény fogalom alatt a hitelintézeteket, pénzügyi vállalkozásokat, befektetési vállalkozásokat egyaránt érteni kell.
A fenti szabály alapján tehát nem keletkezik adófizetési kötelezettsége a magánszemélynek akkor, ha a felszámolásra tekintettel a felszámolás alatt álló befektetési vállalkozás az ügyfél nála vezetett NYESZ-R, illetve TBSZ-számlájáról kifizetést teljesít az ügyfél egyéb számlájára.
A NYESZ-R számla tulajdonosa továbbra is rendelkezhet az általa befizetett összeg utáni adóról, tekintettel arra, hogy az Szja tv. új 44/B. § (6a) bekezdése alapján az adóhatóság a magánszemély kérelmére az általa megjelölt lakcímre vagy bankszámlára teljesíti a magánszemély adóbevallásában tett rendelkező nyilatkozat szerinti összeget, ha a NYESZ-R számlát vezető pénzügyi intézmény felszámolása miatt az összeg nem utalható a NYESZ-R számlára.


2. A pénzügyi eszközök, pénzeszközök transzferálása az ügyfél másik pénzügyi intézménynél vezetett NYESZ-R, TBSZ-számlájára


Kérdésként merülhet fel továbbá, hogy keletkeztet-e adófizetési kötelezettséget, illetve elveszíti–e az ügyfél az adókedvezményt, ha a felszámolás alatt álló befektetési
vállalkozás a felszámolásra tekintettel az ügyfél nála vezetett NYESZ-R, illetve TBSZ-számlájáról az ügyfél egy másik befektetési szolgáltatónál vezetett NYESZ-R, illetve TBSZ számlájára transzferálja a pénzügyi eszközöket, pénzeszközöket.


a) TBSZ


Az Szja tv. 67/B. § (11) bekezdése lehetővé teszi a TBSZ lekötési nyilvántartásában szereplő pénzeszközök, pénzügyi eszközök egészének egy másik szolgáltatóhoz transzferálását – ez az ún. lekötési átutalás – jogfolytonosan, a lekötés
megszakítása nélkül. Amennyiben a magánszemély a lekötést átvevő befektetési szolgáltatónál már rendelkezik TBSZ számlával, akkor az azonos évben kötött és azonos
típusú szerződések összevezethetők.
Az eszközök transzferálása esetén az átadó szolgáltató igazolást állít ki az átutalással érintett pénzügyi eszközökre, pénzeszközökre vonatkozóan, a magánszemély és a
fogadó befektetési szolgáltató részére (lekötési igazolás).


b) NYESZ-R számla


A NYESZ-R számla tekintetében az Szja tv. 44/B. § (6) bekezdése alapján van lehetőség a magánszemély NYESZ-R számlán nyilvántartott követelésének más számlavezetőnél vezetett NYESZ-R-számlára történő jogfolytonos áthelyezésére.
Fontos, hogy a számlakövetelés transzferálása a NYESZ-R számla megszüntetésével történik, a követelés kizárólag hiánytalanul helyezhető át másik számlára. Az átadó
számlavezetőt ebben az esetben is terheli igazolás kiadási kötelezettség.
Amennyiben a TBSZ, illetve a NYESZ-R számlán nyilvántartott pénzügyi eszközök, pénzeszközök másik számlára történő áthelyezése a fenti feltételeknek megfelelően
történik meg, a magánszemélynek a transzferálásból eredően adókötelezettsége nem keletkezik, és az adó feletti rendelkezési joga is fennmarad, illetve a korábbi években
tett rendelkezéseit sem kell 20 százalékkal növelt összegben visszafizetnie.
A számlák transzferálásával kapcsolatban gyakori kérdés az is, hogy ha a felszámolás alatt álló befektetési vállalkozás által vezetett NYESZ-R, illetve TBSZ-számlán nyilvántartott követelésállomány hiányos, az a jogfolytonosság megszakításának minősül-e.
Tekintettel arra, hogy az ügyfél számláján elhelyezett pénzeszköz, pénzügyi eszköz állományának hiányossága, illetve eszközhiány a felszámolás alatt álló befektetési szolgáltatók tevékenységéből ered, vagyis az ügyfélnek fel nem róható okból következik be, ezért a TBSZ és NYESZ-R számla jogfolytonosnak minősül.


3. A pénzügyi eszközök transzferálása állomány-átruházás keretében


A Bszt. lehetővé teszi a felszámolás alatt álló befektetési vállalkozás szerződéses kötelezettségei állományának átruházását a tevékenység felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal előzetes engedélye alapján. Az állomány-átruházásról az engedélyek birtokában a felszámoló dönt. A rendelkezésre álló információk alapján a felszámolás alatt álló befektetési vállalkozások esetében is felmerült az állomány-átruházás elrendelésének lehetősége.
Az állomány-átruházás elrendelése esetén a felszámolás alatt álló befektetési vállalkozás NYESZ-R, illetve TBSZ-számlával rendelkező ügyfeleinek az e számla nyilvántartásában szereplő pénzügyi eszközeit és pénzeszközeit az állományt átvevő befektetési vállalkozáshoz áthelyezi a NYESZ-R illetve TBSZ szerződés megszakítása nélkül.

Az állomány-átruházás ugyan nem minősül az Szja tv. által szabályozott, a befektető magánszemély döntésétől függő lekötési átutalásnak illetve a NYESZ-R számlák közötti áthelyezésnek, azonban – ha ott azonos típusú számlán (TBSZ, NYESZ-R) kezelik – adózási következményei a 2. pontban már ismertetett transzferálással azonosak, azaz a TBSZ, illetve NYESZ-R számla állomány-átruházás keretében történő áthelyezése sem jelenti a lekötés megszakítását.


4. A kártalanítás keretében kifizetett összeg adójogi megítélése


A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezik a Befektető-védelmi Alap (BEVA) létrehozásáról, melynek célja a befektetési szolgáltatók esetleges fizetésképtelensége esetén a befektetőket érő vagyoni károk mérséklése kártalanítás útján. A BEVA kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a befektetési szolgáltatóval szemben a felügyeleti szerv felszámolási eljárást kezdeményez, vagy ha a bíróság a befektetési szolgáltató felszámolását rendeli el.
A Tpt. 220. § (2) bekezdése értelmében a kifizetett kártalanítás mértékéig a követelés az ügyfélről a BEVA-ra száll át, azaz az ügyfélkövetelések a kifizetett összeg erejéig a BEVA-t illetik meg. A kártalanítás illetve kárrendezés következtében a BEVA-ra, valamint a Kárrendezési Alapra átszállt követelések a követelés-átszállás eredményeként megszűnnek, így a követelés-átszállás nem tekinthető a pénzeszközök, pénzügyi eszközök transzferálásának.
Az Szja tv. 7.§ (1d) bekezdése alapján a BEVA által kártalanítás címén a magánszemélynek kifizetett összeg után adókötelezettség megállapításának nincs helye, azaz a kártalanítási összeg után sem adófizetési, sem bevallási kötelezettség nem keletkezik.
NAV

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR