JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 143-147. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat készítünk az újabb Magyar Közlönyök kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. október 27.

A Magyar Közlöny 2015. évi 147. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. október 12.)


46/2015.(X.12.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. október 15.

A rendelet módosítása kizárólag a
- menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonra, valamint
- a menekült státust kérelmező, illetve menekültként elismert kiskorúak részére gyermekotthonban kialakított ideiglenes befogadó férőhelyekre
vonatkozó elhelyezési, gondozási és szervezeti szabályokat állapítja meg.

Az új szabályok értelmében
- menekült státust kérelmező, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorú, és
- a menekültként elismert, nevelésbe vett gyermek és
- az utógondozói ellátott fiatal felnőtt
tekintetében a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat intézkedik.

A menekültek és menekültként el nem ismert kiskorúakkal foglalkozó gyermekotthonok szakszemélyzetére vonatkozó előírásokat a rendelet mellékletei állapítják meg.

A Magyar Közlöny 2015. évi 146. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. október 08.)


292/2015.(X.8.) Korm. rendelet a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. október 16.

A módosítás a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelés érdekében végrehajtott, javarészt technikai jellegű módosításokat tartalmazza.

293/2015.(X.8.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012.(IV.2.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. október 16.

A módosítás a kiemelt közlekedési szabálysértések esetében a korábban kötelezően megállapítandó pénzbírság, illetve helyszíni bírság helyett a jogalkotó a hatóság mérlegelésére bízza a pénzbírság, vagy helyszíni bírság alkalmazását.

A Magyar Közlöny 2015. évi 145. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. október 07.)


2015. évi CXLVI. törvény az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről
Hatályba lépés: 2015. október 08.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) módosítása a határon lefolytatott eljárások eredményeként az elfogadhatatlanság tárgyában hozott menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálati eljárására a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét állapítja meg.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) módosítása a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetében a szegedi a pécsi és a zalaegerszegi járásbíróságok, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben a szegedi a pécsi és a zalaegerszegi törvényszékek illetékességét állapítja meg.

2015. évi CXLVII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról
Hatályba lépés: 2015. október 08., 2016. január 01.

A javarészt technikai jellegű módosításokat tartalmazó törvény új szabálya szerint, ha a biztosítónak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére vonatkozó tevékenységi engedélye visszavonásra került és a Felügyelet ezt a honlapján közzétette, a szerződő fél más biztosítónál új szerződést köthet.

A módosítás értelmében bővül a Kártalanítási Számla kezelőjének megtérítés kötelezettsége. A kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében vagy fióktelep útján tevékenységet végző, másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére vonatkozó – tevékenységi engedélyét a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága visszavonta és az igényt a tevékenységi engedély visszavonásával érintett biztosító nem teljesíti.

A törvénymódosítás ezen felül a kártérítés részletszabályait állapítja meg.

288/2015.(X.7.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012.(XI.16.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. október 08.

A módosítás értelmében az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatást a 2015. november 30-ig felmerült költségekre használhatja fel (a korábban 2015. szeptember 30-ig terjedő határidő helyett). A támogatással – a korábbi 2015. október 31-i határidő helyett – 2015. december 31-ig kell elszámolni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal előírásai szerint.

A Magyar Közlöny 2015. évi 144. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. október 06.)


45/2015.(X.6.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. október 07.

A rendelet a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságához szükséges igazolást tartalmazó nyomtatvánnyal egészül ki

A Magyar Közlöny 2015. évi 143. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. október 05.)


285/2015.(X.5.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010.(XI.17.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014.(XII.31.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. október 06.

A rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával összefüggő árverés alapvető- és részletszabályait állapítja meg.
Az alapvető szabályok értelmében
- árverés útján szántó, rét, legelő vagy nádas művelési ágban nyilvántartott földrészletek eladására egyszerűsített értékbecslés alapján kerülhet sor.
- az árverési eljárásban árverezőként helyben lakó, földművesnek minősülő, magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt,
- az árverésen értékesítésre kerülő földrészlet vonatkozásában az államot a szerződés megkötésétől számított 20 éves időtartamra – a szerződés szerinti vételáron – visszavásárlási jog illeti meg.

Lényeges új szabály, hogy nem minősül telekalakítási eljárásnak a tulajdonosi jogokat gyakorló NFA kérelmére induló olyan megosztási eljárás, amely
- a Nemzeti Földalapba tartozó, kizárólagos állami tulajdonban lévő földrészlet
- árverés útján történő értékesítése céljából
- az erdő művelési ágú alrészlet önálló ingatlanná alakítására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányul.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR