SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Jogesetek a munkaügyi ellenőrzés világából
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A következő cikkből a garantált bérminimum megfizetésével kapcsolatos jogesetet ismerhetünk meg.

2015. szeptember 22.

Elsőfokú munkaügyi hatóság döntése

Az elsőfokú határozat a munkáltatónál tartott munkaügyi ellenőrzés eredményeképp határozatában megállapította, hogy a szabadság kiadása nem a régi Mt. 134. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történt, illetve a munkáltató nem alkalmazta a garantált bérminimumra vonatkozó rendelkezéseket a látványpékségében foglalkoztatott eladókat érintően. Fentiek miatt az elsőfokú határozat munkaügyi bírsággal sújtotta a munkáltatót.
A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A munkáltató keresetében kizárólag a garantált bérminimum vonatkozásában kérte a közigazgatási határozatok felülvizsgálatát.

Bíróság döntése

A bíróság ítéletében az alperes határozatát – az elsőfokú határozatra is kiterjedően – hatályon kívül helyezte és a hatóságot új eljárás lefolytatására utasította.

Az új eljárás során az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a munkáltató kilenc munkavállaló vonatkozásában megsértette a garantált bérminimumra vonatkozó rendelkezéseket és 90 000 forint munkaügyi bírsággal sújtotta. Rögzítette, hogy a munkaügyi ellenőrzést követően a felperes és a munkavállalók között munkaszerződés-módosításra került sor, melynek eredményeképp az eredetileg bolti eladói munkakör megjelölés helyett bolti alkalmazotti munkakör került meghatározásra. Az elsőfokú határozat megállapította, hogy a munkavállalók munkaköri feladatainak egyik lényeges elemét jelentette a sütőipari termékek eladása (eladás, pénztárgépkezelés). Mindezek alapján a munkáltató megsértette a régi Mt. 144. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakat, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében rögzítetteket.

A munkáltató fellebbezése folytán eljárt másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

A munkáltató keresetet nyújtott be a másodfokú határozattal szemben, melyben a közigazgatási határozat felülvizsgálatát, a másodfokú határozat elsőfokú határozatra kiterjedően történő hatályon kívül helyezését, szükség esetén a hatóság új eljárás lefolytatására kötelezését kérte.

A hatóság indítványozta a felperesi kereset elutasítását.

A bíróság döntése

A bíróság megállapította, hogy a kereset nem megalapozott.

A bíróság a közigazgatási eljárás iratainál elfekvő munkaszerződésekből, azok módosításaiból, illetve a munkaköri leírásokból megállapította, hogy az ellenőrzést megelőző időszakban a hivatkozott kilenc munkavállaló munkaköre bolti eladói munkára szólt, majd az ellenőrzést követő időszakban a munkaszerződéseket akként módosították, hogy a munkakör bolti alkalmazott munkakörre változott. A munkaszerződések mellékletét képező munkaköri leírások tartalmazzák a bolti eladó feladatkörét is, az érintett munkavállalók feladat volt többek között az árusítás és a pénztárgépkezelés is. A lefolytatott bizonyítási eljárás alapján ugyancsak megállapításra került, hogy tizennégy közül a határozattal érintett kilenc munkavállaló egyikének kereskedelmi szakközépiskolai, míg a másik nyolc munkavállalónak élelmiszer-ipari eladó szakmunkás képesítése volt.
A garantált bérminimum akkor is megilleti a munkavállalót, ha munkaköri feladatainak csak egy része igényli a középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget.
A bíróság megállapította, hogy határozatával az alperes nem sértette meg az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, hiszen az a munkavállaló, aki a szükséges képesítéssel, végzettséggel nem rendelkezik, nem jogosult a garantált bérminimumra.

A garantált bérminimum akkor is megilleti a munkavállalót, ha munkaköri feladatainak csak egy része igényli a középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget. Az a munkavállaló, aki a szükséges képesítéssel, végzettséggel nem rendelkezik, nem jogosult a garantált bérminimumra.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR