JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 111-116. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk az újabb Magyar Közlönyök kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. augusztus 22.

A Magyar Közlöny 2015. évi 116. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés ideje: 2015. augusztus 12.)


230/2015.(VIII.12.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről
Hatályba lépés: 2015. szeptember 01.
A jogszabály a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény („magáncsőd törvény”) végrehajtási rendelete.

231/2015.(VIII.12.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról
Hatályba lépés: 2015. szeptember 01.
A jogszabály a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény („magáncsőd törvény”) végrehajtási rendelete.

A Magyar Közlöny 2015. évi 115. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés ideje:2015. augusztus 07.)


220/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet a kormányablakokról szóló 515/2013.(XII.30.) Korm. rendelet és a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015.(III.30.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. augusztus 15.
 
A jogszabály bővíti a Kormányablakoknál intézhető ügyek körét.
- közreműködő hatóságként jár el további 34 ügyben. Ezek: áldozatsegítéshez, álláskereséshez, foglalkoztatáshoz, biztosítási jogviszony tisztázáshoz, gyámhatósági nyilatkozatok megtételéhez, gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódó ügyek,
- ügyféli jogokról és kötelezettségekről részletes felvilágosítás további 9 ügyben. Ezek: álláskeresési, munkahely teremtési ügyek.
- ügysegédre, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás iránti kérelmek benyújtására vonatkozó előírások az eredetileg megállapított 2015. szeptember 01. helyett 2016. január 01-én lépnek hatályba!

225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
Hatályba lépés: 2015. augusztus 15.

A rendelet a veszélyes hulladékra, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre, valamint a veszélyes hulladék termelőjére, birtokosára, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet folytatóra vonatkozó szabályokat állapít meg.
Részletes előírásokat tartalmaz a veszélyes hulladék gyűjtésével, szállításával, közvetítésével, tárolásával és kezelésével kapcsolatosan.  

1560/2015.(VIII.7.) Korm. határozat a logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről
Közzététel: 2015. augusztus 07.

A jogszabály átfogó intézkedési tervet tartalmaz, amelyben a kormány feladatokat állapít meg a külföldi fuvarozók tevékenységi jogosultságának fokozott ellenőrzése, a bírságtételek növelése, a hatósági eljárások lerövidítése, a gépjárművezető hiány megszüntetése és a foglalkoztatás egyszerűsítése érdekében. A több lépcsőben végrehajtandó intézkedések végső határideje: 2016. június 30.

A Magyar Közlöny 2015. évi 114. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés ideje:2015. augusztus 06.)


47/2015.(VIII.6.) BM rendelet az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról
Hatályba lépés: 2015. augusztus 07.

A rendelet az „egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet” (dublini rendelet) végrehajtása. A jogszabály emellett lehetővé teszi ujjlenyomat vételét a menedékkérőtől, illetve meghatározza az ahhoz való hozzáférés szabályait bűnüldözési célból.

45/2015.(VIII.6.) NFM rendelet a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. augusztus 07., 2015. szeptember 06.

A rendelet 2015. szeptember 06-tól kezdődően az új közigazgatási eljárások utáni igazgatási szolgáltatási díjak megállapítását tartalmazza. Ezek mértéke:
- a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kivonat kiadása, cseréje – 3.400 Ft,
- önálló diszpécserszolgálati tevékenységnek a vállalkozás részére történő engedélyezése – 16.200 Ft,
- önálló diszpécserszolgálati tevékenység végzésére kiadott engedély kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása – 1.900 Ft.

A Magyar Közlöny 2015. évi 112. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje:2015. július 31.)


213/2015.(VII.31.) Korm. rendelet a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár építésén dolgozók védelméről, továbbá az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015.(VII.23.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 31. 21.00 óra, 2015. augusztus 15.

A jogszabály az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015.(VII.23.) Korm. rendelet kiegészítését tartalmazza. A közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott – a kártalanítás körén kívül eső – egyéb károk megtérítésére irányuló kárigények a Ptk. szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint érvényesíthetők.

1522/2015.(VII.31.) Korm. határozat a közszolgálati ellenőrzések 2015. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről
Közzététel: 2015. július 31.

A Kormányhatározat szerint a 2015. október 31-ig végrehajtandó kormányzati ellenőrzés a következő területeket érinti:
– vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítésének, megszűnésének, megszüntetésének gyakorlata;
– a polgármester, az alpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, valamint a főjegyző, a jegyző és az aljegyző illetményének megállapítása;
– vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselő esetében az illetmény-megállapítás gyakorlata, ideértve az alapilletmény-eltérítés, a személyi illetmény, a céljuttatás és a helyettesítési díj megállapítását.

A Magyar Közlöny 2015. évi 111. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés ideje:2015. július 30.)


10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról
Hatályba lépés: 2015. augusztus 01.

A jogszabály a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) végrehajtása, amely tartalmazza a katonai szolgálatra alkalmasság megállapításának részletes szabályait.
A rendelet értelmében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendele t (Hjt. vhr.) rendelkezései közül a külföldi szolgálatot teljesítők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeire vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR