JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 69-72. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. június 15.

A Magyar Közlöny 2015. évi 72. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. május 27.)

 

126/2015.(V.27.) Korm. rendelet a helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól
Hatályba lépés: 2015. június 01.

 

A rendelet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Mötv.108/A. § szerint mellőzhető versenyeztetés esetén a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan megyei (fővárosi) kormányhivatal jóváhagyására irányuló eljárás részletes szabályait tartalmazza.

 

129/2015.(V.27.) Korm. rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól
Hatályba lépés: 2015. június 12.

 

A rendelet
– az adatszolgáltatás elmulasztásáért kiszabható bírságok (50.000- 20.000.000 Ft), továbbá
– a jogosulatlan földmérési tevékenységért, jogosulatlan adatfelhasználásért és engedély nélküli távérzékelési tevékenység folytatásáért megállapítható bírságok (100.000 Ft)
értékeit tartalmazza.

 

27/2015.(V.27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
Hatályba lépés: 2015. június 04.

 

A rendelet a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény végrehajtási rendelete.

 

26/2015.(V.27.) FM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012.(V.25.) VM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. május 28.

 

A rendelet értelmében változnak az ajánlattevők kiválasztásának szempontjai.
Több ajánlattevő közül előnyben kell részesíteni azt,
– amelyikre a köznevelési intézményben kevesebb minőségi kifogás érkezett,
– aki több adag szállítását vállalja, vagy
– aki több, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő intézkedést valósított meg.

 

A Magyar Közlöny 2015. évi 71. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés ideje: 2015. május 26.)

 

15/2015.(V.26.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
Hatályba lépés: 2015. május 27.

 

A jegybanki alapkamat mértéke 2015. május 27. napjától kezdődően: 1, 65 %.


A Magyar Közlöny 2015. évi 70. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. május 22.)

 

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
Hatályba lépés: 2015. június 07., 2016. január 01. (kiskereskedelmi energiaértékesítők tájékoztatási kötelezettsége)

 

A törvény értelmében a magán- és köztulajdonban lévő lakó- és kereskedelmi célú épületek felújításának ösztönzésére – hosszú távú stratégiaként – a kormány Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát dolgoz ki, amelyet háromévente kell felülvizsgálni. A stratégia-alkotással kapcsolatos előkészítő feladatok az energiaügyekért is felelős nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartoznak. A törvény részletesen megállapítja a kormány, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) energiahatékonysági feladatait.

A törvény szerint energiahatékonysági felújítási kötelezettség alá esnek a központi kormányzat által használt, állami vagy központi kormányzati tulajdonban lévő fűtött vagy hűtött, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott követelményértéket el nem érő, és 500 négyzetmétert - 2015. július 9-étől pedig a 250 négyzetmétert - meghaladó hasznos alapterületű épületek. A piaci szereplők számára szakpolitikai intézkedésekkel (támogatás, energiára kivetett adó, szabályozás, oktatás stb.) országos szinten évi 1,5% mértékű új megtakarítást kell elérni a végrehajtási időszakban (végfelhasználási energia-megtakarítás),

A nagyvállalatok (250 munkavállalónál többet foglalkoztatók, vagy amelynek éves forgalma meghaladja az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege a 43 millió eurót) kötelesek négyévente – első alkalommal 2015. december 05-ig – energetikai auditálást lefolytatni, amelyet a MEKH ellenőriz. A törvény részletesen meghatározza az energetikai auditálásra jogosult személyek és szervezetek körét, valamint energetikai auditori névjegyzékre és tevékenységre vonatkozó kritériumokat.

2016. január 01-től a kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalat köteles ügyfélszolgálatán és honlapján az energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztatást és tanácsadást nyújtani az energiafogyasztók számára.

 

2015. évi LVIII. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 21.

 

A törvény részletesen meghatározza a területi polgárőr szövetségek működési feltételeit, továbbá kötelező megállapodást ír elő részükre a székhelyük szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal. Bevezetésre kerül az ifjú polgárőr státus, feladatainak részletes megállapítása mellett.

A jogszabály előírásai szerint a területi polgárőr szövetségi tagsággal nem rendelkező polgárőr egyesületek 2015. július 01-ig kötelesek tagfelvételüket kérni a területi polgárőr szövetségbe.

 


26/2015.(V.22.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. május 23., 2015. szeptember 01. (lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének eszközei és módszerei)

 

A rendelet (mellékleteiben) meghatározza a pedagógiai intézetekben kötelezően foglalkoztatottak létszámát, valamint a pedagógiai intézet kötelező (minimális) eszközeit és felszereléseit.


A Magyar Közlöny 2015. évi 69. száma jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. május 21.)

 

120/2015.(V.21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről
hatályba lépés: 2015. május 22.

 

A rendelet felsorolja
– azokat a köznevelési intézményeket, amelyek 2015. július 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásából a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerülnek, illetve amelyek a KLIK-nél maradnak,
– azon többcélú köznevelési intézményeket, amelyek fenntartói feladatai 2015. július 01-től a KLIK és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter között megosztásra kerülnek, továbbá
- azokat a speciális szakiskolai nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményeket, amelyekből a speciális szakiskolai feladatellátás 2016. július 01-től a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerül.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR