JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 48-50. számainak kiemelt jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy megfeleljünk elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat teszünk közzé a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. április 23.

A Magyar Közlöny 2015. évi 50. számának kiemelt újdonságai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5063/2014/6. számú határozata
közzététel: 2015. április 07.

A határozat törvényellenességet állapít meg a helyi önkormányzat által bevezetett helyi adóval összefüggésben.

A határozat megállapítja Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek törvényellenességét.
A döntés indokolása szerint nem felel meg a helyi sajátosságokhoz igazodó adóztatásnak, ha a telek m2-ben számított területe alapján meghatározott telekadó mértéke a telek piaci értékéhez képest súlyos aránytalanságot eredményez.
- alkalmazott jogszabályok: Alaptörvény XXX. cikk; 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.) 6. § c) pont

A Magyar Közlöny 2015. évi 48. száma kiemelt jogszabályváltozásai

86/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 15.

A rendelet bővíti a kormányablakokban intézhető ügyek körét.

A rendelet értelmében
- a kormányablakban azonnal intézhető ügyek köre 50 új üggyel bővül (idegenrendészettel, temetkezéssel, egészségügy ellátással, társadalombiztosítással, központi támogatásokkal kapcsolatos ügyek);
- a kizárólag tájékoztatás nyújtása további 25 témával bővül (birtokvédelmi, öröklési, polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyek);
- cég- és változásbejegyzési kérelemmel kapcsolatos tájékoztatást a kormányablak a továbbiakban nem nyújt.

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
hatályba lépés: 2015. április 17. és 2015. augusztus 15.

A rendelet a felsőoktatási intézmény létesítésének, működésének, fenntartói jogátadásának, megszűnésének, képzésének, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályait, továbbá a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet , valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 10.

A rendelet kimondja, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nkt.) 19. § (2) bekezdése szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatások állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítása, valamint az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások megszervezése az Oktatási Hivatal feladata.

89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 17. és 2015. szeptember 01. és 2016. január 01.

A rendelet módosítja a pedagógusok minősítési és előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályokat, ezen belül a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokba történő besorolás feltételeit.

A rendelet
- kimondja, hogy a pedagógus előmeneteli szabályokat gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra is alkalmazni kell;
- pontosítja a gyakornoki idő kitöltésére vonatkozó szabályokat;
- változásként tartalmazza a minősítési eljárás új szabályát: a minősítési eljárás során a minősítő bizottság a feltöltött portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfólió-védés előtt legalább hét nappal eljuttat a pedagógus részére;
- a korábbinál részletesebben határozza meg a pedagógus minősítő vizsgára jelentkezés módját és határidejét;
- kimondja, hogy a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolás elvesztése esetén a munkáltató az illetmény különbözetére visszamenőleg nem tarthat igényt.

A rendelet értelmében a 2015. évben az a pedagógus, aki
- legkésőbb a minősítési eljárásra történő jelentkezés határidejéig
- tizennégy év szakmai gyakorlatot szerzett és
- pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,
kezdeményezheti a Mesterpedagógus fokozatba történő besoroláshoz szükséges minősítési eljárást,

A rendelet értelmében a 2015. évben az a pedagógus, aki
- legkésőbb a minősítési eljárásra történő jelentkezés határidejéig
- a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr. univ.) rendelkezik és
- rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat
kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő besoroláshoz szükséges minősítési eljárást,

A rendelet értelmében az a pedagógus, aki a 2015. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezett, a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe legkésőbb 2015. május 17. napjáig töltheti fel.

90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 10. és 2015. július 01.

A rendelet – a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően – 2013. január 19-től
- a nemzetközi és nemzeti gépjármű kategóriák,
- a vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek,
- továbbá a járművezetésre jogosító okmányok kiadásának
életkori és jártassági feltételeit állapítja meg.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR