JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 42-43. számainak kiemelt jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy megfeleljünk elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat teszünk közzé a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. április 10.

A Magyar Közlöny 2015. évi 43. számának kiemelt jogszabályváltozásai

70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályba lépés: 2015. április 01. és szeptember 01. (a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása – ügysegédre, elektronikus okiratok másolására vonatkozó rendelkezések)

A rendelet összesen 264 (!) kormányrendelet módosítását tartalmazza. A változások a megyei (fővárosi) kormányhivatalok integrációjával összefüggő, nagyrészt technikai módosítások (hivatalok elnevezésének változása).


71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Hatályba lépés: 2015. április 01.

A rendelet a környezet- és természetvédelmi hatósági eljárások átfogó szabályozását tartalmazza. Ennek nyomán a jegyzők számára is új feladatokat állapít meg.


73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

Hatályba lépés: 2015. április 01.

A rendelet újraszabályozza az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) feladatait és jogállását.

- A változás révén bővül az ONYF hatásköre (egyes feladatokat az Államkincstártól is átvesz);
- A Kormány a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős szervként és a társadalombiztosítási egyéni számlát vezető szervként az ONYF Központot jelöli ki.


74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról

Hatályba lépés: 2015. április 01.

A rendelet újraszabályozza az a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) feladatait és jogállását.


A Magyar Közlöny 2015. évi 42. számának kiemelt jogszabályváltozásai

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Hatályba lépés: 2015. április 01. és 2015. március 31. (a jogutódlásra vonatkozó rendelkezések)

A rendelet a közigazgatási rendszer centralizált szerveiről rendelkező jogszabály, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (Khtv.) végrehajtása.

A rendelet
- meghatározza a megjelölt szervekre vonatkozó illetékességi és hatásköri szabályokat, ennek során módosítja a járási illetékességet;
- meghatározza a kormánymegbízott, a megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a járási hivatalok feladatait,
- rendezi az illetékesség, feladatok, ellenőrzés, képzés, jogutódlás kérdéseit.


67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Hatályba lépés: 2015. április 01.

A rendelet a (korábbi elnevezéssel) munkaügyi központok és kirendeltségek illetékességi területét állapítja meg.


2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
 
Hatályba lépés: 2015. augusztus 01. és 2015. november 01. (a jogutódlásra vonatkozó rendelkezések)

A rendelet meghatározza az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések általános szerződési feltételeit és az egyedi szerződések kötelező tartalmi elemeit.

A rendeletben foglaltak mellett alkalmazni kell
- előfizetői szerződés elektronikus úton történő megkötésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) rendelkezéseit, illetve
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait, amennyiben a rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.

A rendelet értelmében az elektronikus hírközlési szolgáltatók az üzletszabályzataikat legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kötelesek felülvizsgálni és módosítani. Az üzleti előfizetőkkel kötött szerződés különös szabályai, előfizetői szerződés létrejötte, ászf és egyedi előfizetői szerződések tartalmára, valamint a határozott idejű előfizetések különös szabályainak felülvizsgálatára és módosítására előírt határidő 2015. november 30.


16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályba lépés: 2015. március 31., és 2015. április 29. és 2015. szeptember 01.

A rendelet módosítja a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletet.

A változás értelmében az „A1” kategóriába, „A2” kategóriába, „A” korlátozott kategóriába, „A” kategóriába, „B1” kategóriába, „B” kategóriába, „BE” kategóriába tartozó járművet vezetők, vagy vezetni kívánók közül az 50 életévet be nem töltött személyek 10 évenként kötelesek időszakos egészségi alkalmi vizsgálaton részt venni. Ez a szabály korábban előírt 40. életévüket be nem töltött személyekre vonatkozott.


17/2015. (III. 30.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályba lépés: 2015. április 02.

A rendelet bővíti a pszichoaktív anyaggá minősített anyagok vagy vegyületcsoportok körét.


6/2015. (III. 30.) IM rendelet az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályba lépés: 2015. április 01.

A rendelet meghatározza az ún. reintegrációs őrizet részletes szabályait.

A reintegrációs őrizet, ismert módon, arra ad lehetőséget, hogy az elítélt a szabadulása előtti utolsó hónapokat egy kijelölt ingatlanban, akár a saját otthonában töltse le. A rendelet megnyitja a kedvezményes szabadulás lehetőségét nyomkövető viselésének vállalása esetén.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR