JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 39-41. számainak kiemelt jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy megfeleljünk elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat teszünk közzé a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. április 01.

A Magyar Közlöny 2015. évi 39. száma kiemelt jogszabályváltozásai

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

hatályba lépés: 2015. április 02. és 2017. szeptember 01. (számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítése)

A rendelet bővíti azon munkáltatók körét, akiknek kötelező katasztrófa- és tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyek foglalkoztatása.

- a rendelet, címében felsoroltak mellett, azon gazdálkodó tevékenységet folytató jogi és magánszemélyeknél is kötelezően írja elő legalább középszintű szakképesítéssel rendelkező személy minimum havi 8 órában foglalkoztatását, amelyek tűzveszélyes, vagy robbanásveszélyes anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, forgalomba hoznak, vagy tárolnak,
- a rendelet megállapítja azokat a feltételeket (tűz és robbanásveszélyes anyagok tulajdonságára, mennyiségére, a tárolás feltételeire, a tárolóhely nagyságára, a vállalkozásnál foglalkoztatottak, illetve a zárt helyiségekben tartózkodók létszámára vonatkozó feltételek), amelyek teljesülése esetén a tűz- vagy katasztrófavédelmi szakember foglalkoztatása kötelező,
- azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a rendelet hatálybalépésekor nem foglalkoztatnak meghatározott szakképesítésű személyt, az előírások betartásáról a rendelet hatálybalépését követő száznyolcvan napon belül – tehát legkésőbb 2015. szeptember 29-ig - kötelesek gondoskodni,
- a mellékletek felsorolják azon katasztrófa- és tűzvédelmi képesítéseket, amelyek a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban és azok kihelyezett tanfolyamain szerezhetőek meg.


A Magyar Közlöny 2015. évi 40. száma kiemelt jogszabályváltozásai


2015. évi XI. törvény a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

hatályba lépés: 2015. április 02.

A törvénymódosítás a személyhez fűződő jogok védelmében indított perek közül kiemeli a képmás, vagy hangfelvétel jogosulatlan készítésével, vagy felhasználásával kapcsolatos eljárást. (a sajtó-helyreigazítási és a közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése iránt indított perek mellett)

- a törvény – a sajtó-helyreigazításhoz hasonlóan – kötelezővé teszi a pert megelőző egyeztető eljárást, amely a jogsértéstől való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül kezdeményezhető azzal, hogy hat hónapon túl kérelem előterjesztésének nincs helye,
- a sérelem orvoslására vonatkozó kérelemben foglalt határidő eredménytelen elteltétől számított 15 napon belül indítható kereset. A határidő elmulasztása esetében igazolásnak van helye,
- a bíróság a perben soron kívül jár el, az elnök a tárgyalást a keresetlevél benyújtásától számított legkésőbb nyolcadik napra kitűzi,
- a másodfokú bíróság a fellebbezést legkésőbb az iratok beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles tárgyalni. Az ítélet ellen perújításnak nincs helye.
- amennyiben a sérelmet szenvedett fél a képmás, vagy hangfelvételhez való jog érvényesítése iránti per indításának lehetőségével nem él, úgy az elévülési időn belül az általános szabályok szerint indíthat pert.


A Magyar Közlöny 2015. évi 41. száma kiemelt jogszabályváltozásai

2015. évi XVI. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

hatályba lépés: 2015. március 27.

A törvény kiegészíti a kereskedelmi törvény (Kertv.) kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó meghatározását.

- a törvényben meghatározott kiegészítés értelmében a kis- és nagykereskedelmi tevékenységet egyaránt folytató üzletek, valamint az üzemanyagtöltő állomás területén működő, üzemanyagot nem árusító üzletek a vasárnapi munkavégzés tilalma szempontjából kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek.

Ismert módon, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, értelmező rendelkezéseiben, a Ketv.-re hivatkozva határozta meg a kiskereskedelmi tevékenység fogalmát (2. § 7.). Erre tekintettel vált szükségessé a fogalom pontosítása, ami egyben a vasárnapi munkavégzésre vonatkozó szabályok pontosítását is jelenti.

2015. évi XVII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról

hatályba lépés: 2015. március 27.

A törvény bérpótlékot és vasárnapi pótlékot állapít meg a munkavállaló számára vasárnapi munkavégzés esetén a szabályozásban meghatározott esetekben, illetve az Mt. erre vonatkozó szabályait pontosítja.

- a szabályozás értelmében a vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár, ha a munkavállaló számára az Mt. 101. § (1) bekezdése – a vasárnapra rendes munkaidőre előírt szabályok – alapján rendes munkaidő nem osztható be (korábban: munkavégzésre nem kötelezhető),
- a törvény az Mt szabályát kiegészíti annyiban, hogy további ötven százalék (összesen tehát: száz százalék) vasárnapi pótlék jár annak a munkavállalónak, akit
- adventi vasárnapokon,
- továbbá egy tetszőlegesen megjelölt vasárnapon, amelyen a nyitvatartási tilalommal érintett üzlet nyitva tarthat 6 óra és 22 óra,
- december 24-én és
- december 31-én 6 óra és 12 óra között
 a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (Kszvmtv.) hatálya alá tartozó üzletben a munkáltató rendes munkaidőben történő munkavégzésre oszt be, vagy rendkívüli munkavégzést rendel el.További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR